• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.05.2017

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul I 2017 (decontări nete)În trimestrul I 2017, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 251.77 milioane dolari SUA. De menționat că, 85.3 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul I 2017 s-a majorat cu 12.7 la sută comparativ cu trimestrul I 2016 (223.49 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (Diagrama 1) au contribuit cu 2.0 puncte procentuale la diminuarea transferurilor din trimestrul I 2017. Însă efectiv, eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 14.7 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 26.6 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 21.4 la sută și 16.3 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul I 2017, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 121.73 mil., EUR – 107.17 mil., RUB – 20.11 mil. și alte valute 2.76 mil.

Diagrama 1. Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor trimestriale în anii 2013 – 2017 (mil. USD).

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE (diagrama 2). Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 33.1 la sută, în creștere cu 0.7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2016. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 33.3 la sută, în descreștere cu 0.4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2016. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 33.6 la sută în trimestrul I 2017 și 34.0 la sută în trimestrul I 2016. În trimestrul I din anii 2017 și 2016, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia a constituit, respectiv, 85.2 și 82.0 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2. Dinamica transferurilor din C.S.I şi U.E. în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.1 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.4 la sută, Kazahstan - 1.0 la sută, Belarus - 0.4 la sută, Azerbaidjan - 0.3 la sută, Uzbekistan - 0.3 la sută și restul statelor CSI - 0.4 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 38.8 la sută, urmate de transferurile din Marea Britanie (13.1 la sută), Germania (12.4 la sută), Franța (7.5 la sută), Spania (3.4 la sută), Irlanda (3.3 la sută), Portugalia (2.6 la sută), România (2.5 la sută), Cipru (2.1 la sută), Belgia (2.1 la sută), Cehia (2.1 la sută), Polonia (2.2 la sută) și Grecia (1.2 la sută).

Diagrama 3. Structura pe principalele țări a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul I 2017, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3), Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova (diagrama 4), deținând ponderea de 31.8 la sută (80.13 mil. USD) din total (în creștere cu 0.7 puncte procentuale comparativ trimestrul I al anului precedent). De menționat că, 98.4 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1.6 la sută sunt transferuri bancare prin rețeaua SWIFT. De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 18.6 la sută (46.88 mil. USD), din Italia cu o pondere de 12.9 la sută (32.51 mil. USD), SUA – 8.6 la sută (21.70 mil. USD), Marea Britanie – 4.4 la sută (10.97 mil. USD), Germania – 4.1 la sută (10.40 mil. USD), Franța – 2.5 la sută (6.26 mil. USD), Turcia – 1.4 la sută (3.54 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (2.81 mil. USD), România – 0.8 la sută (2.06 mil. USD), Cipru – 0.7 la sută (1.74 mil. USD) și Kazahstan – 0.3 la sută (0.87 mil. USD). Transferurile din aceste douăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 87.3 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (219.88 mil. USD).

Diagrama 4. Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul I 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea ponderii deținute de RUB și majorarea ponderilor deținute de USD și EUR (diagrama 5).

Diagrama 5. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință constantă de diminuare, de la 29.0 la sută în trimestrul II 2015 până la 9.3 la sută în trimestrul I 2017. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere în aceeași perioadă. Astfel, cota trimestrială a transferurilor în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat cu 5.7 puncte procentuale, până la 9.3 la sută, iar cota trimestrială a transferurilor în dolari SUA şi EUR (recalculată în USD) s-au majorat cu 1.6 puncte procentuale, până la 50.4 la sută şi respectiv  s-a majorat cu 4.1 puncte procentuale, până la 40.3 la sută.

Diagrama 6. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul I anii 2013-2017, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul I 2017, în structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), predomină transferurile în dolari SUA (38.1 la sută), urmată de transferurile în ruble rusești cu o pondere de 33.9 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 28.0 la sută. În trimestrul I din anii 2014 – 2017 observăm o tendință de descreștere a transferurilor în ruble rusești de la 56.7 la sută până la 33.7 la sută din totalul pe valute și respectiv o creștere a transferurilor în dolari SUA de la 23.6 la sută până la 38.1 la sută.


NOTĂ:
Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.2 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.6 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul I 2017 au constituit 3.26 mil. USD;
b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2016 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM:

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).