Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.02.2017

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2016 (decontări nete)În  2016, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1,079.24 milioane dolari SUA. De menționat că, 83.8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea în USD a transferurilor totale din anul 2016 s-a diminuat cu 4.4 la sută comparativ cu anul 2015 (1,129.36 mil. USD), inclusiv cu 1.2 puncte procentuale din cauza deprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice ale BNM). Diminuarea reală a valorii transferurilor totale constituind 3.2 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al  impactului diminuării transferurilor în RUB cu 49.4 la sută și al majorării transferurilor în EUR cu 5.9 la sută, a celor în USD cu 8.5 la sută și a altor valute cu 25.1 la sută. Astfel, în anul 2016, structura valutară a transferurilor (recalculate în USD) a fost următoarea: USD – 530.10 mil., EUR – 428.60 mil., RUB – 118.52 mil. și alte valute 2.02 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1. Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor totale (mil. USD)

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE (diagrama 2). Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 37.2 la sută, în descreștere cu 21.5 la sută comparativ cu anul 2015. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 31.8 la sută, în creștere cu 9.7 la sută comparativ cu 2015. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 31.0 la sută în 2016 și 27.1 la sută în 2015. În anii 2016 și 2015, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia au constituit, respectiv, 82.7 și 77.8 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2. Dinamica transferurilor din C.S.I şi U.E. în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2016 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.6 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.4 la sută, Kazahstan - 0.7 la sută, Belarus - 0.5 la sută, Azerbaidjan - 0.3 la sută, Uzbekistan - 0.2 la sută și restul statelor CSI - 0.3 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 38.9 la sută, urmate de transferurile din Marea Britanie (12.9 la sută), Germania (11.6 la sută), Franța (7.3 la sută), Spania (3.6 la sută), Irlanda (3.0 la sută), Portugalia (2.6 la sută), România (2.5 la sută), Cipru (2.4 la sută), Belgia (1.9 la sută), Cehia (1.9 la sută), Polonia (1.8 la sută) și Grecia (1.4 la sută).

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova (diagrama 3), deținând ponderea de 35.9 la sută (387.48 mil. USD) din total (în descreștere cu 7.3 puncte procentuale comparativ cu 2015). De menționat că, 98.4 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Ponderea transferurilor din Rusia  s-a majorat în ianuarie – aprilie de la 27.4 la sută (15.97 mil. USD) până la 36.8 la sută (34.19 mil. USD), în  iunie – august de la 37.8 la sută (37.12 mil. USD) până la 38.9 la sută (37.68 mil. USD), în octombrie până la 38.6 la sută (37.64 mil. USD) și în decembrie până la 36.3 la sută (34.07 mil. USD).

De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 14.2 la sută (153.64 mil. USD), din Italia cu o pondere de 12.4 la sută (133.46 mil. USD), SUA – 9.9 la sută (106.97 mil. USD), Marea Britanie – 4.1 la sută (44.35 mil. USD), Germania – 3.7 la sută (39.67 mil. USD), Franța – 2.3 la sută (25.14 mil. USD), Turcia – 1.5 la sută (15.97 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (12.50 mil. USD), România – 0.8 la sută (8.43 mil. USD), Cipru – 0.8 la sută (8.24 mil. USD) și Kazahstan – 0.3 la sută (2.97 mil. USD). Transferurile din aceste douăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 87.0 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (938.83 mil. USD).

Diagrama 3. Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova (2012 – 2016 anual; 2016 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În anul 2016 comparativ cu anul 2015 structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea ponderii deținute de RUB și majorarea ponderilor deținute de USD și EUR (diagrama 4).

Diagrama 4. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2016 lunar), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În anul 2016, ponderea transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut  o tendință constantă de diminuare, de la 16.1 la sută în ianuarie până la 10.1 la sută în decembrie. Ponderea USD, înregistrând unele fluctuații, în general, a  consemnat o tendință  de creștere. Astfel, cota anuală a transferurilor în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat cu 11.8 puncte procentuale, până la 13.0 la sută, iar cota anuală a transferurilor în dolari SUA s-a majorat cu 8.2 puncte procentuale, până la 50.5 la sută. Cota anuală a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 3.6 puncte procentuale, până la 36.5 la sută.

Diagrama 5. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în anul 2016, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În 2016, în structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 5) prin sistemele de remitere de bani, în medie anuală (recalculate în USD), predomină transferurile în ruble rusești (37.5 la sută), urmată de transferurile în dolari SUA cu o pondere de 35.5 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 27.0 la sută. În luna decembrie 2016, structura valutară a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani includea: rubla rusească – 33.1 la sută; dolarul SUA – 36.9 la sută; euro – 30.0 la sută.

Diagrama 6. Dinamica transferurilor din Rusia în ruble rusești prin sisteme de remitere de bani, în valută originală, recalculate în dolari SUA și în lei moldovenești, în anul 2016 (ianuarie = 100%), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Modificările în  componența structurii valutare a transferurilor prin sisteme de remitere de bani în anul 2016 din Rusia reflectă atât diminuările cantitative (diagrama 6) de transferuri  (ex. mai, iulie, septembrie – noiembrie), cât și impactul deprecierii (ex. februarie, august, noiembrie) și aprecierii (ex. martie – iulie, septembrie, octombrie, decembrie) rublei rusești față de USD.

Pe parcursul anului 2016, rubla rusească s-a apreciat semnificativ (cu 23.1 la sută) în raport cu leul moldovenesc, respectiv având și un impact de majorare a valorii transferurilor recalculate în MDL.

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția asupra faptului că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care  lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.4 la sută din totalul transferurilor);
2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.7 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în anul 2016 au constituit 18.27 mil. USD;
b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluţia transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2015 pot fi găsite pe pagina web oficială a BNM:

 

Statistica

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).