Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2019

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în anul 2018 (decontări nete)În  2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1 266,84 milioane dolari SUA. De menționat că, 83,7 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 16,3 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea în USD a transferurilor totale din anul 2018 s-a majorat cu 5,6 la sută comparativ cu anul 2017 (1 199,97 mil. USD), inclusiv cu 2,5 puncte procentuale, în principal, ca urmare a aprecierii EUR față de USD (calcule conform cursurilor oficiale zilnice ale BNM). Majorarea reală a valorii transferurilor totale constituind 3,1 la sută.  Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în EUR cu 19,9 la sută și al diminuării transferurilor în RUB cu 17,1 la sută. Astfel, în anul 2018, structura valutară a transferurilor (recalculate în USD) a fost următoarea: USD –  549,17 mil., EUR – 626,60 mil., RUB – 78,23 mil. și alte valute 12,84 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare din 2018 în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor totale în 2018, mil. USD.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Pe parcursul anilor 2013 – 2018, transferurile în favoarea persoanelor fizice din CSI au avut o tendință de diminuare, iar cele din UE, invers, o tendință de majorare (diagrama 2).

Transferurile din CSI s-au micșorat cu 14,5 la sută comparativ cu anul 2017, revenindu-le o pondere de 28,3 la sută. Transferurile din UE au fost în creștere cu 24,2 la sută comparativ cu anul 2017 și au înregistrat o pondere de 40,4 la sută. Menționăm că pe parcursul anilor 2013 – 2018, precum și în dinamică lunară pe parcursul anului 2018, ponderile transferurilor din CSI și din UE au înregistrat o corelație negativă evidentă (diagrama 2). Transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 31,3 la sută în 2018 și 30,7  la sută în 2017. În anii 2018 și 2017, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia au constituit, respectiv, 87,0 și 85,5 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2.
Dinamica structurii geografice a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2018 anual; 2018 lunar), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Transferurile din CSI provin în special din Rusia, care dețin o pondere absolută de 95,8 la sută. Transferurile din alte state ale CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 1,5 la sută, Kazahstan – 0,9 la sută, Uzbekistan – 0,7 la sută, Belarus – 0,4 la sută, Azerbaidjan – 0,3 la sută și restul statelor CSI – 0,4 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 30,8 la sută, urmate de transferurile din Germania (16,2 la sută), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (14,0 la sută), Franța (9,2 la sută), Spania (3,3 la sută), Irlanda (3,2 la sută), Cehia (3,0 la sută), România (2,8 la sută), Portugalia (2,7 la sută), Polonia (2,3 la sută), Belgia (2,1 la sută),  Cipru (1,5 la sută) și Grecia (1,2 la sută). 

Diagrama 3.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în anul 2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 27,1 la sută (343,00 mil. USD) din total (în scădere cu 6,5 puncte procentuale comparativ cu 2017). De menționat că, 98,3 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani. Ponderea transferurilor din Rusia (diagrama 4) s-a majorat în ianuarie–iulie 2018 de la 27,3 la sută (25,68 mil. USD) până la 29,9 la sută (34,66 mil. USD) iar în august– decembrie ponderea s-a redus de la 27,6 la sută (28,18 mil. USD) până la 24,4 la sută (23,48 mil. USD).

De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 17,7 la sută (224,57 mil. USD), din Italia – 12,4 la sută (157,68 mil. USD), SUA – 8,3 la sută (105,01 mil. USD), Germania – 6,5 la sută (82,76 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 5,7 la sută (71,65 mil. USD), Franța – 3,7 la sută (47,25 mil. USD), Spania – 1,3 la sută (16,95 mil. USD), Irlanda – 1,3 la sută (16,15 mil. USD), Cehia – 1,2 la sută (15,44 mil. USD), Turcia – 1,2 la sută (15,42 mil. USD), România – 1,1 la sută (14,09 mil. USD), Portugalia – 1,1 la sută (13,79 mil. USD), Polonia – 0,9 la sută (11,79 mil. USD), Belgia – 0,9 la sută (11,01 mil. USD), Cipru – 0,6 la sută (7,72 mil. USD), Canada – 0,5 la sută (6,59 mil. USD), Grecia – 0,5 la sută (6,17 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0,5 la sută (5,98 mil. USD), Ucraina – 0,4 la sută (5,46 mil. USD) și Kazahstan – 0,3 la sută (3,34 mil. USD). Transferurile din aceste douăzeci și una de state (inclusiv din Rusia) reprezintă 93,3 la sută (1181,83 mil. USD) din totalul transferurilor în Republica Moldova.

Diagrama 4.
Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2018 anual; 2018 lunar), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Este de remarcat că, pe parcursul anilor 2013 – 2018, transferurile prin sistemele de remitere de bani au înregistrat o corelație negativă dintre ponderea transferurilor în dolari SUA și în ruble rusești, însă se denotă o tendință de diminuare a transferurilor în dolari SUA, de la  49,9 la sută în anul 2017 până la 45,5 la sută în 2018, iar pe parcursul anului 2018, în dinamică lunară, o corelație negativă între ponderile dolarului SUA și a monedei euro, cu o neînsemnată excepție în decembrie (diagrama 5). 

Diagrama 5. 
Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2018 anual; 2018 lunar), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În anul 2018 comparativ cu anul 2017, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin diminuarea cotei deținute în RUB cu 2,0 puncte procentuale, până la 7,2 la sută, și majorarea ponderii deținute în EUR cu 6,4 puncte procentuale, până la 47,3 la sută. Ponderea în dolari SUA a înregistrat o diminuare semnificativă de 4,4 puncte procentuale, până la 45,5 la sută.

 

Diagrama 6.
Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate în USD, EUR și RUB (recalculate în USD) prin sisteme de remitere de bani, mil. USD.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Pe parcursul anului 2018, volumul transferurilor în dolari SUA și în euro prin sistemele de remitere de bani au înregistrat o corelație negativă (diagrama 6).

 

Diagrama 7.
Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani recalculate în USD, în anul 2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În 2018, structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 7) prin sistemele de remitere de bani, în medie anuală (recalculate în USD), a fost următoarea: transferurile în dolari SUA -  34,8 la sută,  transferurile în ruble rusești – 34,6 la sută și transferurile în euro – 30,6 la sută.

Modificările în structura valutară a transferurilor prin sisteme de remitere de bani în anul 2018 reflectă atât diminuările cantitative de transferuri din Rusia (ex. iunie – septembrie, noiembrie), cât și deprecierea constantă a rublei rusești față de USD (diagrama 8).

 

Diagrama 8.
Dinamica transferurilor din Rusia în ruble rusești prin sisteme de remitere de bani, în valută originală, recalculate în dolari SUA și în lei moldovenești, în anul 2018 (ianuarie = 100%), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Pe parcursul anului 2018, rubla rusească s-a depreciat cu 16,8 la sută în raport cu leul moldovenesc, generând, astfel, diminuarea valorii transferurilor recalculate în MDL.

 

NOTĂ:

Transferurile nete reprezintă datele pe sistemele de remitere de bani în bază de clearing dintre sistem și banca licențiată (soldul dintre intrări și ieșiri) și constituie 83,7 la sută din totalul transferurilor.

Banca Națională a Moldovei atrage atenția asupra faptului că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care  lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1,1 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,5 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sisteme de remitere de bani, cât și prin mandate poștale.

De menționat  că  acest indicator nu  include:
  a) transferurile prin rețeaua SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în anul 2018 au constituit 17,78 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2018.

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).