• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.11.2017

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul III 2017 (decontări nete)În trimestrul III 2017, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 320.52 milioane dolari SUA. De menționat că, 85.3 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul III 2017 s-a majorat cu 9.1 la sută comparativ cu trimestrul III 2016 (293.81 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 1.6 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul III 2017. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 7.5 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 16.1 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 20.3 la sută și 6.1 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul III 2017, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 154.11 mil., EUR – 135.99 mil., RUB – 27.13 mil. și alte valute 3.29 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1. Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor trimestriale în anii 2013 – 2017 (mil. USD).

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE (diagrama 2). Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 36.5 la sută, în descreștere cu 3.2 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2016. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 34.5 la sută, în creștere cu 4.1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2016. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 29.0 la sută în trimestrul III 2017 și 29.9 la sută în trimestrul III 2016. În trimestrul III, anii 2017 și 2016, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia a constituit, respectiv, 85.2 și 82.3 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2. Dinamica transferurilor din C.S.I și U.E. în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.2 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.2 la sută, Kazahstan – 0.9 la sută, Belarus - 0.5 la sută, Azerbaidjan - 0.4 la sută, Uzbekistan - 0.3 la sută și restul statelor CSI - 0.5 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 34.2 la sută, urmate de transferurile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (14.3 la sută), Germania (14.3 la sută), Franța (8.1 la sută), Spania (3.3 la sută), Polonia (3.3 la sută), Irlanda (2.8 la sută), Cehia (2.6 la sută), Portugalia (2.5 la sută), România (2.4 la sută), Belgia (1.9 la sută),   Cipru (1.7 la sută) și Grecia (1.2 la sută). 

Diagrama 3. Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul III 2017, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3), Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova (diagrama 4), cu o pondere de 35.1 la sută (112.35mil. USD) din total (în descreștere cu 3.3 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III al anului precedent). De menționat că, 98.8 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1.2 la sută sunt transferuri bancare prin rețeaua SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 15.7 la sută (50.41 mil. USD), din Italia  -  11.8 la sută (37.81 mil. USD), SUA – 7.7 la sută (24.79 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord  – 4.9 la sută (15.85 mil. USD), Germania – 4.9 la sută (15.82 mil. USD), Franța – 2.8 la sută (8.93 mil. USD), Turcia – 1.2 la sută (4.00 mil. USD), Polonia – 1.1 la sută (3.62 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (3.60 mil. USD), Portugalia – 0.9 la sută (2.78 mil. USD), Cehia – 0.9 la sută (2.90 mil. USD), România – 0.8 la sută (2.63 mil. USD) , Belgia – 0.6 la sută (2.06 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0.6 la sută (1.91 mil. USD), Cipru – 0.6 la sută (1.86 mil. USD),  Canada – 0.5 la sută (1.68 mil. USD), Ucraina – 0.4 la sută (1.38 mil. USD) și Kazahstan – 0.3 la sută (1.09 mil. USD). Transferurile din aceste nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92.2 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (295.49 mil. USD).

Diagrama 4. Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

În trimestrul III 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin majorarea ponderilor deținute de EUR și diminuarea ponderii deținute de RUB și USD (diagrama 5). 

Diagrama 5. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2012 – 2016 anual; 2015 - 2017 trimestrial), %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință constantă de diminuare, de la 26.5 la sută în trimestrul III 2015 până la 9.3 la sută în trimestrul I 2017, urmată de o creștere nesemnificativă în trimestrele II și III, respectiv de 9.7 și 9.8 la sută. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere în aceeași perioadă. Astfel, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 4.0 puncte procentuale, până la 39.2 la sută, iar dolari SUA și ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 1.0 puncte procentuale, până la 51.0 la sută și cu 3.0 puncte procentuale, până la 9.8 la sută.

 

Diagrama 6. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul III anii 2013-2017, %

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul III 2017, în structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), predomină transferurile în dolari SUA (34.8 la sută), urmată de transferurile în ruble rusești cu o pondere de 34.5 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 30.7 la sută. În trimestrul III, anii 2014 – 2017 observăm o tendință de descreștere a transferurilor în ruble rusești de la 54.3 la sută până la 34.5 la sută din totalul pe valute și respectiv o creștere a transferurilor în dolari SUA și EUR de la 21.1 la sută până la 34.8 la sută, respectiv o creștere de la 24.6 la sută până la 30.7 la sută.

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.0 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.8 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani); 
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.9 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și prin mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
  a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul III 2017 au constituit 3.75 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2016

 

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).