• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.05.2018

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul I 2018 (decontări nete)În trimestrul I 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 297.45 milioane dolari SUA. De menționat că, 83.8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB) fără deschiderea conturilor bancare, iar restul – prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul I 2018 s-a majorat cu 18.1 la sută comparativ cu trimestrul I 2017 (251.78 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 7.2 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul I 2018. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 10.9 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 18.3 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 31.8 la sută și 12.3 la sută respectiv. Astfel, în trimestrul I 2018, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 136.82 mil., EUR – 141.09 mil., RUB – 16.43 mil. și alte valute 3.11 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1. Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor trimestriale în anii 2013 – 2018 (mil. USD).

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE (diagrama 2). Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 29.3 la sută, în descreștere cu 3.8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2017. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 37.8 la sută, în creștere cu 4.5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I 2017. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 32.9 la sută în trimestrul I 2018 și 33.6 la sută în trimestrul I 2017. În trimestrul I, anii 2018 și 2017, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia a constituit, respectiv, 87.3 și 85.4 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2. Dinamica transferurilor din C.S.I și U.E. în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.4 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.5 la sută, Kazahstan – 0.9 la sută, Belarus - 0.3 la sută, Azerbaidjan - 0.3 la sută, Uzbekistan - 0.3 la sută și restul statelor CSI - 0.3 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 33.7 la sută, urmate de transferurile din Germania (15.2 la sută), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (12.7 la sută), Franța (8.6 la sută), Spania (3.5 la sută), Irlanda (3.0 la sută), România (3.0 la sută), Cehia (2.7 la sută), Portugalia (2.5 la sută), Polonia (2.3 la sută), Cipru (2.0 la sută), Belgia (1.9 la sută) și Grecia (1.3 la sută). 

Diagrama 3. Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul I 2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3) sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 28.2 la sută (83.87 mil. USD) din total (în descreștere cu 3.7 puncte procentuale comparativ cu trimestrul I al anului precedent). De menționat că, 98.6 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1.4 la sută sunt transferuri bancare prin sistemul SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 18.9 la sută (56.22 mil. USD), din Italia  -  12.7 la sută (37.89 mil. USD), SUA – 8.0 la sută (23.75 mil. USD), Germania – 5.7 la sută (17.09 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 4.8 la sută (14.29 mil. USD), Franța – 3.3 la sută (9.70 mil. USD), Turcia – 1.9 la sută (5.55 mil. USD),Spania – 1.3 la sută (3.90 mil. USD),  România – 1.1 la sută (3.33 mil. USD), Cehia – 1.0 la sută (3.06 mil. USD), Portugalia – 0.9 la sută (2.78 mil. USD), Polonia – 0.9 la sută (2.64 mil. USD), Cipru – 0.8 la sută (2.22 mil. USD), Belgia – 0.7 la sută (2.17 mil. USD), Canada – 0.6 la sută (1.64 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0.5 la sută (1.59 mil. USD), Ucraina – 0.4 la sută (1.29 mil. USD) și Kazahstan – 0.3 la sută (0.78 mil. USD). Transferurile din aceste nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92.0 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (273.76 mil. USD)..

Diagrama 4. Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

În trimestrul I 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin majorarea ponderilor deținute de EUR și diminuarea ponderii deținute de RUB și USD (diagrama 5). 

Diagrama 5. Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință constantă de diminuare, de la 23.4 la sută în trimestrul I 2015 până la 6.5 la sută în trimestrul I 2018. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere în aceeași perioadă. Astfel, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 4.9 puncte procentuale, până la 45.2 la sută, iar dolari SUA și ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 2.1 puncte procentuale, până la 48.3 la sută și cu 2.8 puncte procentuale, până la 6.5 la sută..

 

Diagrama 6. Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul I anii 2014-2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul I 2018, în structura valutară a transferurilor din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), predomină transferurile în dolari SUA (40.3 la sută), urmată de transferurile în ruble rusești cu o pondere de 30.1 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 29.6 la sută. În trimestrul I, anii 2014 – 2018 observăm o tendință de descreștere a transferurilor în ruble rusești de la 56.7 la sută până la 30.1 la sută din totalul pe valute și respectiv o creștere a transferurilor în dolari SUA și EUR de la 23.6 la sută până la 40.3 la sută, respectiv o creștere de la 19.7 la sută până la 29.6 la sută.

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.1 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.6 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani); 
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și prin mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
  a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul I 2018 au constituit 3.55 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2016.

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).