Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.08.2018

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul II 2018 (decontări nete)În trimestrul II 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 342.59 milioane dolari SUA. De menționat că, 84.8 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15.2 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul II 2018 s-a majorat cu 14.2 la sută comparativ cu trimestrul II 2017 (299.89 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 4.9 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul II 2018. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 9.3 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 3.1 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 30.6 la sută și 2.8 la sută respectiv.  Astfel, în trimestrul II 2018, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 146.86 mil., EUR – 167.93 mil., RUB – 24.58 mil. și alte valute 3.22 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra  transferurilor trimestriale în anii 2013 – 2018 (mil. USD).

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din UE și din CSI (diagrama 2). Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 39.9 la sută, în creștere cu 6.2 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2017. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 29.2 la sută, în descreștere cu 7.1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2017. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 30.9 la sută în trimestrul II 2018 și 30.0 la sută în trimestrul II 2017. În trimestrul II, anii 2018 și 2017, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia a constituit, respectiv, 87.0 și 85.8 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2.
Dinamica transferurilor din U.E. și C.S.I. în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.5 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.4 la sută, Kazahstan – 0.7 la sută, Belarus - 0.4 la sută, Uzbekistan - 0.4 la sută, Azerbaidjan - 0.3 la sută și restul statelor CSI - 0.3 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 31.5 la sută, urmate de transferurile din Germania (16.0 la sută), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (14.7 la sută), Franța (9.2 la sută), Spania (3.4 la sută), Irlanda (3.1 la sută), Cehia (3.0 la sută), Portugalia (2.7 la sută), România (2.5 la sută), Belgia (2.3 la sută)  Polonia (2.1 la sută), Cipru (1.4 la sută) și Grecia (1.2 la sută). 

Diagrama 3.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul II 2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3) sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 28.2 la sută (96.60 mil. USD) din total (în descreștere cu 6.8 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului precedent). De menționat că, 98.1 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1.9 la sută sunt transferuri bancare prin sistemul SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 17.7 la sută (60.60 mil. USD), din Italia - 12.6 la sută (43.03 mil. USD), SUA – 8.1 la sută (27.87 mil. USD), Germania – 6.4 la sută (21.82 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 5.9 la sută (20.13 mil. USD), Franța – 3.7 la sută (12.52 mil. USD), Spania – 1.4 la sută (4.63 mil. USD), Cehia – 1.2 la sută (4.10 mil. USD), Portugalia – 1.1 la sută (3.64 mil. USD), Turcia – 1.0 la sută (3.52 mil. USD), România – 1.0 la sută (3.45 mil. USD), Belgia – 0.9 la sută (3.10 mil. USD), Polonia – 0.8 la sută (2.86 mil. USD), Cipru – 0.5 la sută (1.87 mil. USD), Canada – 0.5 la sută (1.74 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0.4 la sută (1.54 mil. USD), Ucraina – 0.4 la sută (1.40 mil. USD) și Kazahstan – 0.2 la sută (0.71 mil. USD). Transferurile din aceste nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92.0 la sută (315.13 mil. USD) din totalul transferurilor în Republica Moldova.

Diagrama 4.
Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

 

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință de diminuare, de la 29.0 la sută în trimestrul II 2015 până la 6.5 la sută în trimestrul I 2018 și o majorare până la 8.3 la sută în trimestrul II 2018. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere, de la  38.1 la sută în trimestrul II 2015 până la 51.0 la sută în trimestrul III 2017 și o diminuare până la 44.8 la sută în trimestrul II 2018. 

Diagrama 5. 
Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2013 – 2017 anual; 2015 - 2018 trimestrial), %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul II 2018, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 6.3 puncte procentuale, până la 46.9 la sută, iar în dolari SUA și în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 4.9 puncte procentuale, până la 44.8 la sută și cu 1.4 puncte procentuale, până la 8.3 la sută. Astfel, ponderea EUR a consemnat o tendință de creștere, de la  32.9 la sută în trimestrul II 2015 până la 46.9 la sută în trimestrul II 2018 (diagrama 5).

 

Diagrama 6.
Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul II anii 2014-2018, %.

SURSA: Statistica operațiunilor bancare internaționale a BNM

În trimestrul II 2018, transferurile din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), au fost constituite din: ruble rusești - cu o pondere de 35.4 la sută, euro - cu o pondere de 32.5 la sută, și dolari SUA - cu o pondere de 32.1 la sută. În perioada 2014 – 2018 s-a înregistrat o tendință de majorare a ponderii transferurilor în euro din Rusia, de la 22.8 la sută în trimestrul II 2014 până la 32.5 la sută în trimestrul II 2018.

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1.0 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0.4 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani); 
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0.3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile  de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale  ale Î.S.  "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și prin mandatele poștale.

De menționat  că  acest indicator nu include:
  a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul II 2018 au constituit 3.70 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul băncilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2016.

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).