Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.08.2020

Evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în trimestrul II 2020 (decontări nete)În trimestrul II 2020, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 369,77 milioane dolari SUA. De menționat că, 84,3 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB), în principal, fără deschiderea conturilor bancare, iar 15,7 la sută sunt transferuri bancare (în diverse valute) prin sistemul SWIFT prezentate în valoare brută.

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul II 2020 s-a majorat cu 18,2 la sută comparativ cu trimestrul II 2019 (312,72 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA (diagrama 1) au contribuit cu 0,1 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul II 2020. Eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 18,1 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului majorării transferurilor în EUR și USD cu 33,0 la sută și 4,7 la sută respectiv, și al diminuării transferurilor în RUB cu 59,4 la sută. Astfel, în trimestrul II 2020, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: EUR – 232,02 mil., USD – 128,75 mil., RUB – 4,90 mil. și alte valute 4,10 mil. În diagrama 1 este prezentat impactul modificării cursurilor valutare ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor lunare în favoarea persoanelor fizice.

Diagrama 1.
Evoluția impactului cursurilor de schimb ale USD/EUR și USD/RUB asupra transferurilor trimestriale în anii 2015 – 2020 (mil. USD)

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din UE și din CSI (diagrama 2). Transferurile din UE-27 au înregistrat o pondere de 48,8 la sută, în creștere cu 2,5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2019. Din cauza Brexit volumul transferurilor din UE-27 în trimestrul II 2020 a fost cu 27,16 mil. USD mai mic (diminuându-se cu 7,3 puncte procentuale), iar cel al transferurilor din grupul alte state s-a majorat cu suma respectivă. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 14,7 la sută, în descreștere cu 8,1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II 2019. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând UE și CSI, au constituit 36,5 la sută în trimestrul II 2020 și 30,9 la sută în trimestrul II 2019. În trimestrul II 2020, ponderea transferurilor din Israel, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și SUA a constituit 88,4 la sută din totalul pe alte state.

Diagrama 2.
Dinamica transferurilor din U.E. și C.S.I. în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2019 anual; 2017 – 2020 trimestrial), %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


În cadrul transferurilor din UE-27, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 31,6 la sută, urmate de transferurile din Germania (24,0 la sută), Franța (12,5 la sută), Irlanda (5,4 la sută), România (3,7 la sută), Cehia (3,4 la sută), Spania (3,1 la sută), Belgia (2,8 la sută),  Portugalia (2,5 la sută), Polonia (2,2 la sută), Grecia (1,0 la sută) și Cipru (0,9 la sută).

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 93,2 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina – 4,0 la sută, Kazahstan – 0,8 la sută, Belarus – 0,7 la sută, Uzbekistan – 0,4 la sută, Azerbaidjan – 0,4 la sută și restul statelor CSI – 0,5 la sută.

Diagrama 3.
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice în trimestrul II 2020, %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice (diagrama 3) sunt de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 18,7 la sută (69,15 mil. USD) din total (în descreștere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului precedent), urmate de transferurile din Italia – 15,4 la sută (56,98 mil. USD). Transferurile din Rusia au constituit 13,7 la sută (50,79 mil. USD) din total (în scădere cu 25,0 la sută, precum și cu 8,0 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II al anului precedent). De menționat că, 97,3 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 2,7 la sută sunt transferuri bancare prin sistemul SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Germania – 11,7 la sută (43,37 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 7,3 la sută (27,16 mil. USD), SUA – 6,2 la sută (22,80 mil. USD), Franța – 6,1 la sută (22,64 mil. USD), Irlanda – 2,6 la sută (9,75 mil. USD), România – 1,8 la sută (6,62 mil. USD), Cehia – 1,7 la sută (6,20 mil. USD), Spania – 1,5 la sută (5,61 mil. USD), Belgia – 1,3 la sută (4,98 mil. USD), Portugalia – 1,2 la sută (4,47 mil. USD), Polonia – 1,1 la sută (3,93 mil. USD), Turcia – 1,0 la sută (3,63 mil. USD), Ucraina – 0,6 la sută (2,20 mil. USD), Canada – 0,5 la sută (1,82 mil. USD), Cipru – 0,5 la sută (1,67 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0,3 la sută (1,17 mil. USD) și Kazahstan – 0,1 la sută (0,45 mil. USD). Transferurile din aceste douăzeci state reprezintă 93,4 la sută (345,39 mil. USD) din totalul transferurilor în Republica Moldova.

Diagrama 4.
Dinamica transferurilor (top trei state) în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2019 anual; 2017 – 2020 trimestrial), %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință de diminuare, de la 9,7 la sută în trimestrul II 2017 până la 1,5 la sută în trimestrul II 2020. Ponderea USD a consemnat o tendință de diminuare, de la 49,7 la sută în trimestrul II 2017 până la 37,6 la sută în trimestrul II 2020.

Diagrama 5.
Dinamica structurii valutare a transferurilor prin sistemele de remitere de bani din străinătate în favoarea persoanelor fizice (2015 – 2019 anual; 2017 – 2020 trimestrial), %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.

 

În trimestrul II 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 6,6 puncte procentuale, până la 60,9 la sută, iar în dolari SUA și în ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 3,6 puncte procentuale, până la 37,6 la sută și cu 3,0 puncte procentuale, până la 1,5 la sută. Astfel, ponderea EUR a consemnat o tendință de creștere, de la 40,6 la sută în trimestrul II 2017 până la 60,9 la sută în trimestrul II 2020 (diagrama 5).

Diagrama 6.
Dinamica structurii valutare a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, recalculate în USD, în trimestrul II anii 2016 – 2020, %

SURSA: BNM, Statistica operațiunilor bancare internaționale.


În trimestrul II 2020, transferurile din Rusia (diagrama 6) prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), au fost constituite din: ruble rusești - cu o pondere de 26,0 la sută, euro - cu o pondere de 39,8 la sută, și dolari SUA - cu o pondere de 34,2 la sută. În perioada 2016 – 2020 s-a înregistrat o tendință de majorare a ponderii transferurilor în euro din Rusia, de la 27,1 la sută în trimestrul II 2016 până la 39,8 la sută în trimestrul II 2020.

 

NOTĂ:

Banca Națională a Moldovei atrage atenția că transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor nu constau doar din remiterile cetățenilor Republicii Moldova care lucrează peste hotare, ci includ și astfel de transferuri unilaterale, precum:

 1. transferurile locale, inclusiv salariale în favoarea persoanelor fizice rezidente de la reprezentanțele nerezidenților (reprezentanțele instituțiilor financiare internaționale, organizații internaționale, reprezentanțele agenților economici străini) din Republica Moldova (1,0 la sută din totalul transferurilor);
 2. transferurile în favoarea nerezidenților aflați temporar în Republica Moldova (0,2 la sută din totalul transferurilor prin sistemele de remitere de bani);
 3. pensii (sociale și alimentare) și indemnizații (0,3 la sută din totalul transferurilor).

Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S. "Poșta Moldovei" (decontate prin bănci), atât prin sistemele de remitere de bani, precum și prin mandatele poștale.

De menționat că acest indicator nu include:
  a) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT (cu valori semnificative) în favoarea persoanelor fizice cu scop investițional, care în trimestrul II 2020 au constituit 3,69 mil. USD;
  b) transferurile internaționale prin sistemul de plăți SWIFT în favoarea persoanelor fizice nerezidente, clienți ai băncilor licențiate din Republica Moldova;
  c) transferurile efectuate prin intermediul așa-ziselor bănci din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.


Seriile dinamice privind evoluția transferurilor de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova în perioada 1999–2020 pot fi găsite pe pagina web a BNM:

 

Publicarea datelor se permite doar cu referire la această pagină.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).