• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2014

Evoluția conturilor internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II, 2014 (date provizorii)Pe parcursul semestrului I, 2014, economia Moldovei şi-a păstrat trendul pozitiv de dezvoltare, înregistrând o creştere a PIB-ului cu 3.9 la sută. În această perioadă cursul de schimb al leului moldovenesc s-a depreciat în termeni nominali faţă de dolarul SUA cu 7.3 la sută şi faţă de euro – cu 6.2 la sută, favorizând creşterea exportului şi diminuarea importului. În perioada ianuarie-iunie 2014, deficitul contului curent a înregistrat 144.69 mil. USD, fiind în scădere cu 57.8 la sută faţă de ianuarie-iunie 2013, iar raportat la PIB a constituit 4.1 la sută, faţă de 9.7 la sută în aceeaşi perioadă a anului precedent. Exportul de bunuri şi servicii a crescut cu 1.7 la sută comparativ cu semestrul I, 2013, importul de bunuri şi servicii înregistrând diminuări cu 1.3 la sută, însă ameliorarea deficitului contului curent a avut loc în special pe seama majorării soldurilor pozitive la venituri şi transferuri curente, respectiv cu 10.4 la sută şi 13.2 la sută. Deficitul balanţei bunurilor şi serviciilor internaţionale a fost acoperit în proporţie de 89.3 la sută de excedentul veniturilor şi transferurilor curente (în semestrul I, 2013 – de 75.8 la sută). Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii cu exporturi a constituit 54.8 la sută, majorându-se cu 1.6 p.p.  Propensiunea medie a economiei autohtone spre exportul de bunuri şi servicii a crescut cu 1.0 p.p., iar cea spre import –  a scăzut cu 0.7 p.p.
Compensarea pentru muncă şi transferurile personale primite din străinătate de către rezidenţi au atins cifra de 921.72 mil. USD, în creştere cu 3.7 la sută faţă de semestrul I, 2013, inclusiv din ţările restului lumii (cu o pondere de 35.4 la sută în total)  – cu 7.6 la sută şi din CSI – cu 1.6 la sută.  Raportată la PIB suma compensării pentru muncă şi a transferurilor personale primite din străinătate de către rezidenţi a constituit 26.2 la sută faţă de 25.1 la sută în semestrul I, 2013.

În trimestrul II, 2014, volumul comerţului exterior cu bunuri (FOB-FOB) a constituit 1,918.78 mil. USD. Exportul de bunuri s-a majorat cu 8.8 la sută, însumând 604.00 mil. USD, în timp ce importul s-a diminuat cu 2.2 la sută. Indicele raportului de schimb brut a fost de 115.3 la sută, relevând o creştere a volumului fizic al exportului cu 13.0 la sută, în timp ce volumul fizic al importului s-a diminuat cu 2.0 la sută. Indicele raportului de schimb net a constituit 97.0 la sută, în condiţiile în care preţurile la bunurile exportate s-au diminuat cu 3.0 la sută, iar preţurile la bunurile importate au rămas la nivelul perioadei similare a anului precedent. 

Exporturile de bunuri către ţările Uniunii Europene s-au majorat cu 20.3 la sută faţă de trimestrul II, 2013, în timp ce spre ţările CSI valoarea exporturilor s-a diminuat cu 1.8 la sută. Ţărilor Uniunii Europene le revine 50.4 la sută din totalul exporturilor, iar ţărilor CSI – 34.1 la sută. Principalele pieţe de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova au fost Rusia, România, Italia, Turcia, Belarus, Germania, Marea Britanie, Ucraina, Polonia, Bulgaria, unde au fost livrate bunuri în proporţie de 81.1 la sută din totalul exporturilor. În structura pe secţiuni a exporturilor, produselor agroalimentare le revine în continuare ponderea majoritară, de 43.4 la sută, însumând 259.97 mil. USD. Din acestea, principalele categorii de bunuri au fost: băuturi alcoolice – 45.76 mil. USD (din care vin din struguri proaspeţi – 26.92 mil. USD); seminţe de floarea-soarelui – 39.67 mil. USD; fructe comestibile şi nuci – 35.31 mil. USD; cereale – 33.08 mil. USD (din care porumb – 27.95 mil. USD); zahăr şi produse zaharoase – 24.21 mil. USD; uleiuri din seminţe de floarea-soarelui – 23.99 mil. USD.
Printre alte categorii de bunuri exportate se numără: materiale textile şi articole din acestea – 89.56 mil. USD; maşini şi aparate – 81.44 mil. USD (din care: fire, cabluri şi alte conductoare electrice – 59.13 mil. USD); medicamente – 34.09 mil. USD; mobilă – 25.70 mil. USD etc. Exporturile de băuturi alcoolice s-au diminuat cu 32.0 la sută comparativ cu acelaşi trimestrul al anului 2013, însumând 45.77 mil. USD. Această scădere a avut loc pe seama micşorării exporturilor de băuturi alcoolice în Rusia, până la 3.66 mil. USD, precum şi în Ucraina, până la 5.07 mil. USD.

Importurile din ţările Uniunii Europene s-au majorat cu 9.3 la sută, acestea deţinând o pondere de 58.4 la sută în totalul importurilor Republicii Moldova, în timp ce importurile din ţările CSI s-au diminuat cu 16.5 la sută, deţinând o pondere de 25.5 la sută. Principalii furnizori de bunuri pentru Republica Moldova au fost România, Ucraina, Rusia, Germania, Italia, Turcia, China, Polonia, Belarus şi Ungaria, valoarea cumulată a importurilor din aceste ţări constituind 79.8 la sută. Conform clasificării după Marile Categorii Economice, 45.3 la sută din totalul importurilor le revin bunurilor intermediare, utilizate la fabricarea altor bunuri (ponderea în total diminuându-se cu 1.4 p.p. comparativ cu perioada similară a anului precedent); 28.9 la sută - bunurilor de consum (-0.9 p.p.); 11.3 la sută – bunurilor de capital (+0.7 p.p.).

În trimestrul II, 2014, produsele minerale au deţinut o pondere de 18.8 la sută din totalul importurilor, însumând 249.70 mil. USD, din care: uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase – 155.56 mil. USD; gaz de sondă şi alte hidrocarburi gazoase – 61.42 mil. USD. Printre alte categorii de mărfuri importate se numără: maşini şi aparate – 200.84 mil. USD; produse agroalimentare – 190.06 mil. USD; produse ale industriei chimice – 170.58 mil. USD; materii textile – 99.12 mil. USD; metale comune şi articole din acestea – 90.18 mil. USD. Importul de produse energetice şi electricitate a însumat 226.58 mil. USD (preţuri FOB), diminuându-se cu 5.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Deficitul comerţului cu servicii, în trimestrul II, 2014, a constituit 13.82 mil. USD faţă de excedentul de 0.20 mil. USD înregistrat în trimestrul II, 2013, serviciile prestate nerezidenţilor fiind evaluate la 244.80 mil. USD (în creştere cu 0.5 la sută), iar cele acordate de nerezidenţi – 258.62 mil. USD (în creştere cu 6.3 la sută).

Serviciile de transport deţin o pondere semnificativă atât în valoarea exporturilor de servicii, cât şi în valoarea importurilor (respectiv de 39.1 la sută şi 37.0 la sută), urmate de serviciile de călătorii care au înregistrat un sold deficitar în valoare de 38.63 mil. USD, în creştere cu 30.8 la sută faţă de trimestrul II, 2013. Serviciile de călătorii prestate nerezidenţilor au însumat 58.41 mil. USD, din care 70.2 la sută reprezintă călătoriile personale, serviciile de călătorii acordate de nerezidenţi reprezintă 97.04 mil. USD, din care ponderea mai mare este deţinută de călătoriile de afaceri (52.6 la sută).  Valoarea excedentului înregistrat la venituri a constituit 223.63 mil. USD, majorându-se cu 23.6 la sută faţă de trimestrul II, 2013, intrările (313.46 mil. USD) au crescut cu 6.1 la sută, iar ieşirile (89.83 mil. USD) s-au diminuat cu 21.6 la sută. Dividendele distribuite nerezidenţilor au constituit 38.40 mil. USD.

Transferurile curente au înregistrat un excedent în valoare de 482.29 mil. USD, majorându-se cu 20.7 la sută comparativ cu trimestrul II, 2013, în special pe seama majorării de 2.2 ori a valorii asistenţei tehnice oferite Republicii Moldova de către organismele internaţionale şi guvernele străine sub formă de granturi şi consultanţă. Excedentul transferurilor curente reprezintă 25.2 la sută din PIB, în creştere cu 4.4 p.p. comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Contul de capital s-a soldat, în trimestrul II, 2014, cu ieşiri nete de 14.42 mil. USD, determinate în special de transferurile persoanelor care pleacă la trai permanent peste hotare. Contul financiar a atins cifra de 77.36 mil. USD, cu 32.3 la sută mai puţin faţă de trimestrul I, 2014. Intrările de investiţii străine directe în economia naţională au însumat 97.10 mil. USD, din care 71.4 la sută – în capital social. În sectorul bancar intrările în capitalul social (din România şi Rusia) au constituit 12.0 la sută, iar intrările în capitalul social al altor sectoare - 88.0 la sută (cele mai semnificative din Austria, Olanda, Elveţia, Italia). Companiile autohtone cu capital străin au împrumutat de la companiile afiliate cu mult mai puţin decât în trimestrul II, 2013 (4.06 mil. USD faţă de 34.44 mil. USD). Conform orarului urmau să fie rambursate împrumuturi în valoare de 27.87 mil. USD, efectiv au fost achitate 22.39 mil. USD.
Stocul de investiţii străine directe acumulat la sfârşitul lunii iunie 2014 a fost evaluat la 3,603.82 mil. USD, din care participaţiile la capitalul social şi venitul reinvestit deţin o pondere de 74.5 la sută (împrumuturile intragrup (alt capital) – 25.5 la sută).

În distribuţia geografică a capitalului social acumulat, investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 52.7 la sută, care a crescut pe parcursul trimestrului cu 0.3 puncte procentuale datorită investiţiilor provenite din Austria, Olanda, Italia, România. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 11.6 la sută din totalul capitalului social acumulat, din alte ţări – 35.7 la sută. Principala activitate economică care a beneficiat de investiţii străine rămâne activitatea financiară (25.8 la sută) urmată de industria prelucrătoare (22.9 la sută). Alte activităţi care au atras investitori străini au fost comerţul, tranzacţiile imobiliare, transporturile şi telecomunicaţiile, industria energetică.

Împrumuturile externe valorificate, în trimestrul II, 2014, au alcătuit 112.42 mil. USD (în creştere faţă de trimestrul I, 2014 cu 16.9 la sută), din care: pe termen lung – 102.93 mil. USD, pe termen scurt – 9.49 mil. USD. De finanţarea externă a beneficiat în special sectorul guvernamental (41.0 la sută din totalul tragerilor) urmat de agenţii economici cu 34.7 la sută şi băncile licenţiate cu 24.3 la sută. Guvernul, inclusiv administraţia publică locală, a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 46.05 mil. USD de la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (24.56 mil. USD), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (2.79 mil. USD), Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (9.00 mil. USD) şi alţi creditori. Băncile licenţiate au împrumutat din exterior 27.37 mil. USD, agenţii economici din alte sectoare au valorificat împrumuturi externe în sumă de 39.00 mil. USD. Împrumuturile externe acordate sectorului bancar şi altor sectoare au scăzut cu 8.6 la sută comparativ cu trimestrul I, 2014.

Pe parcursul trimestrului II al anului 2014 au fost rambursate împrumuturi în valoare de 120.50 mil. USD, cu 31.9 la sută mai mult decât în trimestrul I, 2014. În totalul împrumuturilor rambursate ponderea majoritară de 59.3 la sută e deţinută de alte sectoare (sectorul bancar – 30.1 la sută, sectorul guvernamental –  5.0 la sută şi autorităţi monetare – 5.6 la sută). Banca Naţională a Moldovei a rambursat 6.72 mil. USD din împrumuturile FMI contractate anterior. Sectorul guvernamental a efectuat plăţi de principal la deservirea împrumuturilor externe în valoare de 6.02 mil. USD, ele fiind efectuate în termen. Băncile licenţiate au rambursat conform orarului 36.32 mil. USD. De către agenţii economici urmau să fie rambursate împrumuturi în valoare de 71.44 mil. USD, efectiv au fost achitate 66.32 mil. USD.

Activele oficiale de rezervă ale statului (calculate la rata zilnică), pe parcursul trimestrului II, 2014, au crescut cu 14.56 mil. USD (în trimestrul I,  2014 s-au diminuat cu 96.49 mil. USD).

La situaţia din 30.06.2014, activele oficiale de rezervă au însumat 2,740.94 mil. USD, comparativ cu finele trimestrului I, 2014 în creştere cu doar 0.5 la sută. Tranzacţiile din balanţa de plăţi (cu 14.56 mil. USD) şi reevaluarea hârtiilor de valoare (cu 1.95 mil. USD) au influenţat majorarea stocului activelor oficiale de rezervă, în timp ce fluctuaţia ratei de schimb a valutelor originale faţă de dolarului SUA (cu -2.58 mil. USD) a contribuit la diminuarea lor. Nivelul înregistrat la finele trimestrului II, 2014 acoperă 5.2 luni de import de bunuri şi servicii.

Poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova şi-a continuat trendul din perioadele precedente, soldul debitor al acesteia majorându-se până la 5,423.25 mil. USD (cu 0.4 la sută mai mare faţă de cel înregistrat la finele trimestrului I, 2014. Stocul obligaţiunilor faţă de nerezidenţi a depăşit stocul creanţelor externe de 2.3 ori.

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a micşorat, pe parcursul trimestrului II, 2014, cu 15.02 mil. USD (cu 0.2 la sută) şi la 30 iunie 2014 a constituit 6,775.37 mil. USD. La sfârşitul trimestrului II, 2014, datoria externă publică şi public garantată a însumat 1,806.37 mil. USD, în creştere cu1.8 la sută faţă de finele trimestrului I, 2014. Datoria  privată negarantată a atins cifra de 4,969.00 mil. USD (în descreştere cu 0.9 la sută), din care cea pe termen scurt, mai vulnerabilă la riscuri externe, reprezintă 49.9 la sută.

Detaliile privind evoluţia conturilor internaţionale (balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională şi datoria externă) pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți pentru trimestrul II, 2014 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II, 2014 (date provizorii)

Datoria externă pentru trimestrul II, 2014

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).