• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.12.2013

Evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul III, 2013 (date provizorii)În trimestrul III 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 18.09 mil. USD. Datele comerţului exterior cu bunuri arată o creştere mai accelerată a exporturilor de bunuri (+17.1 la sută) comparativ cu importurile (+8.5 la sută, preţuri FOB). Volumul comerţului exterior cu bunuri înregistrat în balanţa de plăţi s-a majorat cu 11.0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent şi a însumat 1,987.43 mil. USD. Conform statisticii vamale, deficitul balanţei comerciale (FOB-CIF) cu ţările UE a rămas practic neschimbat, iar cu ţările CSI s-a majorat cu 23.4 la sută (în urma scăderii exporturilor de fructe şi carne în Rusia).

Structura exporturilor de bunuri reflectă în continuare o pondere semnificativă, de 38.4 la sută din total, a livrărilor de produse agroalimentare. Valoarea exporturilor de produse agroalimentare s-a majorat cu 32.3 la sută, în special graţie creşterii de 6.7 ori a exporturilor de cereale, ce au fost scăzute în aceeaşi perioadă a anului 2012 din cauza secetei. Exporturile de băuturi alcoolice au înregistrat o majorare cu 11.8 la sută. Din punctul de vedere al originii bunurilor, exporturile Republicii Moldova au fost constituite majoritar din bunuri de fabricaţie autohtonă – 54.0 la sută, bunuri exportate după prelucrare pe teritoriul ţării – 24.6 la sută şi bunuri de origine străină anterior importate şi apoi reexportate fără a fi supuse unor modificări esenţiale – 21.5 la sută.

Exporturile de bunuri după prelucrare s-au majorat cu 15.3 la sută comparativ cu trimestrul III 2012, până la valoarea de 146.72 mil. USD, din care: îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte – 65.51 mil. USD; fire, cabluri şi alte conductoare electrice – 53.31 mil. USD; încălţăminte şi părţi de încălţăminte – 7.32 mil. USD; valize, geamantane, mape şi tocuri din piele – 4.47 mil. USD. Ponderea majoră în structura importurilor le-a revenit în continuare produselor minerale – 20.8 la sută. Din acestea, peste 90 la sută reprezintă importurile de produse energetice şi electricitate, ce s-au majorat cu 6.1 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Volumul fizic al gazului natural importat în trimestrul III 2013 s-a majorat cu 3.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar preţul mediu de achiziţie al gazului natural s-a diminuat de la 398.15 USD până la 374.64 USD pentru o mie de metri cubi (în condiţii DAP frontiera Ucraina / Republica Moldova).

Conform clasificării după Marile Categorii Economice, 46.3 la sută din totalul importurilor reprezintă bunurile intermediare, utilizate la fabricarea altor bunuri, 27.2 la sută revine bunurilor de consum şi 11.3 la sută – bunurilor de capital. Excedentul înregistrat la servicii s-a majorat până la valoarea de 15.46 mil. USD, preponderent datorită creşterii cu 19.0 la sută a valorii serviciilor de transport prestate nerezidenţilor.

Veniturile au înregistrat un excedent în valoare de 265.70 mil. USD, cu 8.5 la sută mai mare comparativ cu trimestrul III 2012. Această majorare a avut loc în urma creşterii, cu 12.4 la sută, a veniturilor din munca prestată de către rezidenţi patronilor nerezidenţi. Veniturile nete spre plată din investiţii au fost evaluate la 41.62 mil. USD, majorându-se cu 44.2 la sută comparativ cu anul precedent.
Transferurile curente au înregistrat un excedent în valoare de 456.94 mil. USD, intrările majorându-se cu 6.7 la sută, iar ieşirile – cu 5.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Excedentul la transferurile curente a fost determinat în special de valoarea transferurilor personale, care reprezintă 47.9 la sută din totalul intrărilor, sau 232.35 mil. USD.

Contul de capital şi financiar a înregistrat ieşiri nete în valoare de 66.37 mil. USD, determinate de majorarea activelor oficiale de rezervă, atunci când investiţiile directe, de portofoliu şi alte investiţii au înregistrat intrări nete.
Investiţiile străine directe în economia naţională pe parcursul trimestrului au fost evaluate la 45.92 mil. USD în valoare netă, intrările constituind 76.72 mil. USD, din care 43.50 mil. USD – în capital social, iar 43.16 mil. USD reprezintă împrumuturile intragrup. Valoarea negativă a venitului reinvestit – 9.94 mil. USD – s-a datorat în egală măsură atât pierderilor înregistrate de unii agenţi economici din alte sectoare, cât şi plăţilor de dividende ce au depăşit profitul realizat în perioada respectivă de către alţi agenţi economici. Ieşirile de capital aferente investiţiilor străine directe au fost evaluate la 30.80 mil. USD, determinate de rambursările de împrumuturi contractate anterior de la partenerii afiliaţi de peste hotare, dar şi de oferirea de împrumuturi partenerilor afiliaţi din străinătate de către agenţii economici rezidenţi.

Stocul de investiţii străine directe acumulat către 30.09.2013 a fost evaluat la 3,607.66 mil. USD, constituit din: participaţii la capitalul social şi venit reinvestit în valoare de 2,660.92 mil. USD şi împrumuturi intragrup (alt capital) – 946.74 mil. USD. Alte investiţii s au soldat cu intrări nete în valoare de 110.49 mil. USD. Majorarea pasivelor externe nete a fost determinată de tragerile nete de împrumuturi din exterior în valoare de 147.12 mil. USD. Valorificarea de noi împrumuturi externe pe totalul sectoarelor a însumat 340.00 mil. USD, din care pe termen lung – 302.90 mil. USD. Banca Naţională a Moldovei nu a efectuat trageri de împrumuturi externe şi a rambursat 5.05 mil. USD din împrumuturile contractate anterior. Guvernul a valorificat noi împrumuturi în sumă totală de 26.75 mil. USD de la: Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei (9.28 mil. USD), Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (8.28 mil. USD), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (4.18 mil. USD), Banca Europeană de Investiţii (3.01 mil. USD) şi alţi creditori, rambursările efectuându-le la termen – 21.26 mil. USD. Băncile licenţiate au împrumutat din exterior 146.61 mil. USD, rambursând 103.87 mil. USD. Agenţii economici din alte sectoare au valorificat împrumuturi din exterior în sumă de 166.64 mil. USD, rambursările conform orarului constituind 62.70 mil. USD.

Activele oficiale de rezervă ale statului la sfârşitul lunii septembrie 2013 au constituit 2,722.25 mil. USD, majorându-se cu 255.65 mil. USD, creşterea fiind determinată de intervenţiile BNM pe piaţa valutară internă soldate cu cumpărări nete de valută în valoare de 247.81 mil. USD.

Poziţia investiţională internaţională a rămas net debitoare şi a constituit la 30 septembrie 2013 5,261.74 mil. USD, creanţele externe însumând 3,678.87 mil. USD, în creştere cu 8.0 la sută pe parcursul trimestrului, iar angajamentele – 8,940.61 mil. USD, majorare cu 2.6 la sută, din care 40.4 la sută reprezintă angajamentele faţă de investitorii direcţi din străinătate.

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.09.2013 a înregistrat 6,218.27 mil. USD, majorându-se cu 3.6 la sută pe parcursul trimestrului. Datoria publică şi public garantată s-a majorat cu 2.2 la sută şi a însumat 1,763.65 mil. USD sau 28.4 la sută din totalul datoriei, iar cea privată negarantată s-a majorat cu 4.1 la sută şi a totalizat 4,454.63 mil. USD. Angajamentele pe termen lung au crescut cu 5.2 la sută şi au totalizat 4,260.56 mil. USD (68.5 la sută din totalul datoriei), iar datoria externă pe termen scurt nu s-a schimbat esenţial. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt prin active oficiale de rezervă a constituit 139.1 la sută.

Detaliile privind evoluţia balanţei de plăţi şi a datoriei externe pot fi găsite în materialele analitice publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanţa de plăţi pentru trimestrul III 2013 (date provizorii)

Datoria externă la sfârşitul trimestrului III 2013

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi, anul 1998 pentru poziţia investiţională internaţională şi anul 2000 pentru datoria externă:

Balanța de plăți

Poziţia investiţională internaţională

Datoria externă a RM

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).