Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.06.2015

Balanța de plăți pentru trimestrul I 2015 (date provizorii)Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) - agregate principale (mil. USD)

 

Tr. I

2014

Tr. II

2014

Tr. III

2014

Tr. IV

2014

Tr. I

2015

 CONTUL CURENT

-162.10

-109.59

-119.76

-247.70

-154.06

  Bunuri şi servicii 

-630.60

-727.25

-783.46

-834.23

-484.84

   Bunuri

-662.68

-757.00

-811.52

-866.15

-507.08

     export (FOB)

439.50

446.90

412.87

470.40

382.60

     import (FOB)

1102.18

1203.90

1224.39

1336.55

889.68

   Servicii

32.08

29.75

28.06

31.92

22.24

     export  

256.40

292.22

290.68

288.02

215.95

     import 

224.32

262.47

262.62

256.10

193.71

  Venituri primare

158.55

211.50

227.72

196.83

91.81

     intrări, din care:

224.41

306.27

321.61

262.12

185.72

       compensarea rezidenţilor din muncă

213.35

294.98

308.43

247.43

176.00

       venituri din investiţii primite

11.74

12.19

13.75

15.34

10.20

     ieşiri, din care:

65.86

94.77

93.89

65.29

93.91

       venituri din investiţii plătite

49.51

77.49

75.53

45.50

74.11

  Venituri secundare

309.95

406.16

435.98

389.70

238.97

     intrări, din care:

342.48

442.78

476.60

429.24

271.18

       transferuri personale

213.89

270.39

297.82

228.28

166.81

     ieşiri

32.53

36.62

40.62

39.54

32.21

 CONTUL DE CAPITAL

1.59

47.63

12.52

32.36

-4.52

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare

(soldul conturilor curent şi de capital )

-160.51

-61.96

-107.24

-215.34

-158.58

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare

 (soldul contului financiar)

-154.25

-10.66

-86.86

-329.50

-201.00

 CONTUL FINANCIAR

-154.25

-10.66

-86.86

-329.50

-201.00

   Investiţii directe

-137.98

-4.32

-74.34

-102.22

-142.87

     procurarea netă de active financiare

-0.56

4.80

14.70

15.30

3.24

     acumularea netă de angajamente, din care:

137.42

9.12

89.04

117.52

146.11

       acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii

46.90

81.73

55.91

30.93

61.99

       instrumente de datorie

90.52

-72.61

33.13

86.59

84.12

   Investiţii de portofoliu

-5.19

-4.15

-0.92

-2.92

-0.85

     procurarea netă de active financiare

-2.00

0.14

-0.15

-0.86

1.01

     acumularea netă de angajamente

3.19

4.29

0.77

2.06

1.86

   Derivate financiare – bancare, valoare netă

-0.19

0.11

-0.28

-0.25

-0.07

   Alte investiţii

85.60

-16.86

-1.03

222.12

255.55

      procurarea netă de active financiare

140.33

92.84

156.55

-127.76

219.66

        valută şi depozite

126.98

112.56

175.71

-211.99

216.78

        împrumuturi

-0.03

-2.18

1.98

29.52

2.62

        credite comerciale şi avansuri

13.38

-17.54

-21.14

91.39

0.26

        alte active

 

 

 

-36.68

 

     acumularea netă de angajamente

54.73

109.70

157.58

-349.88

-35.89

        valută şi depozite

76.74

36.66

151.00

-372.28

-42.21

        împrumuturi

-1.32

-7.41

-49.22

83.34

-9.99

        credite comerciale şi avansuri

-18.32

81.45

56.80

-59.94

17.31

        alte pasive

-2.37

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

   Activele de rezervă ale statului*

-96.49

14.56

-10.29

-446.23

-312.76

Erori şi omisiuni

6.26

51.30

20.38

-114.16

-42.42

Informativ:

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

314.14

454.03

487.47

357.32

242.89

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).