Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.06.2015

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2015 (date provizorii)Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârşitul perioadei (mil. USD)

 

2010

2011

2012

2013

2014

Tr.1 2015

Sectorul guvernamental

1,116.18

1,157.92

1,265.59

1,305.17

1320.37

1272.01

 Pe termen lung

1,116.18

1,157.92

1,265.59

1,305.17

1320.37

1272.01

   Împrumuturi

934.90

977.77

1,084.14

1,123.89

1149.88

1109.15

   Alocări de DST

181.28

180.15

181.45

181.28

170.49

162.86

Autorităţi monetare

204.24

327.05

467.34

445.07

390.70

362.41

 Pe termen lung

204.24

327.05

467.34

445.07

390.70

362.41

   Împrumuturi

204.24

327.05

467.34

445.07

390.70

362.41

Bănci

406.62

544.11

581.82

856.83

625.62

543.84

 Pe termen scurt

113.18

184.17

189.32

423.37

282.26

228.76

   Împrumuturi

10.60

28.85

38.85

42.57

40.58

41.18

   Valută şi depozite

101.97

148.99

144.80

371.32

233.57

179.47

   Alte angajamente aferente datoriei

0.61

6.33

5.67

9.48

8.11

8.11

 Pe termen lung

293.44

359.94

392.50

433.46

343.36

315.08

   Împrumuturi

293.44

359.94

392.50

433.46

343.36

315.08

Alte sectoare

2,100.09

2,372.80

2,665.71

2,938.52

3045.63

3067.14

 Pe termen scurt

1,320.76

1,543.14

1,646.73

1,786.29

1950.51

2018.87

   Împrumuturi

18.85

18.93

21.34

43.68

20.34

22.84

   Credite comerciale

775.72

947.34

987.77

1,066.57

1071.44

1052.99

   Alte angajamente aferente datoriei

526.19

576.87

637.62

676.04

858.73

943.04

      Arierate

93.35

121.80

125.87

136.76

203.40

219.24

      Altele

432.84

455.07

511.75

539.28

655.33

723.80

        din care datoria pentru resurse energetice

419.64

453.45

505.67

537.66

653.71

722.19

 Pe termen lung

779.33

829.66

1,018.98

1,152.23

1095.12

1048.27

   Împrumuturi

779.33

829.66

1,018.98

1,152.23

1095.12

1048.27

 Investiţii directe: creditare intragrup

883.97

957.03

1,039.36

1,127.78

1112.56

1096.01

Angajamente faţă de investitorii străini

883.97

957.03

1,039.36

1,127.78

1112.56

1096.01

Pe termen scurt

84.26

100.59

111.26

116.90

146.31

147.05

Arierate

84.26

93.57

97.72

107.19

136.81

137.49

Împrumuturi de la investitorii străini

 

7.02

13.54

9.71

9.50

9.56

        Pe termen lung

799.71

856.44

928.10

1,010.88

966.25

948.96

Împrumuturi de la investitorii străini

799.71

856.44

928.10

1,010.88

966.25

948.96

TOTAL

4,711.10

5,358.91

6,019.82

6,673.37

6494.88

6341.41

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).