• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2016

Balanța de plăți pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul I 2016 (date provizorii)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2014

2015

2016

Tr. I 2016 / Tr. I 2015 (%)

Tr. I

Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

 CONTUL CURENT

-150.80

-142.37

-127.58

-118.28

-76.01

-104.67

73.5

  Bunuri şi servicii 

-617.17

-471.96

-490.06

-519.26

-462.89

-417.74

88.5

   Bunuri

-650.43

-499.55

-519.69

-552.13

-516.71

-456.65

91.4

     export (FOB)

447.80

380.15

386.65

334.05

406.18

304.49

80.1

     import (FOB)

1,098.23

879.70

906.34

886.18

922.89

761.14

86.5

   Servicii

33.26

27.59

29.63

32.87

53.82

38.91

141.0

     export  

258.51

216.80

245.48

252.14

260.39

223.55

103.1

     import 

225.25

189.21

215.85

219.27

206.57

184.64

97.6

  Venituri primare

156.17

92.83

68.95

134.39

106.51

80.74

87.0

     intrări, din care:

225.74

182.15

219.89

211.68

198.82

154.49

84.8

       remunerarea salariaților

214.68

172.41

211.63

203.80

191.66

147.82

85.7

       venituri din investiţii

11.74

10.22

8.77

8.66

8.23

7.62

74.6

     ieşiri, din care:

69.57

89.32

150.94

77.29

92.31

73.75

82.6

       venituri din investiţii

52.62

70.97

129.01

56.87

69.70

55.58

78.3

  Venituri secundare

310.20

236.76

293.53

266.59

280.37

232.33

98.1

     intrări, din care:

341.88

268.16

330.00

304.38

315.40

261.85

97.6

       cooperarea internațională curentă

54.86

47.65

47.46

44.07

51.90

40.66

85.3

       transferuri personale

215.65

168.88

200.89

192.85

191.26

165.53

98.0

     ieşiri

31.68

31.40

36.47

37.79

35.03

29.52

94.0

 CONTUL DE CAPITAL

1.59

-4.63

8.79

10.03

8.64

-11.12

de 2.4 ori

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-149.21

-147.00

-118.79

-108.25

-67.37

-115.79

78.8

 CONTUL FINANCIAR

-194.36

-198.68

-123.54

-80.53

-70.43

-69.88

35.2

   Investiţii directe

-141.90

-141.84

-77.86

14.42

-60.06

-48.46

34.2

     achiziționarea netă de active financiare

-0.62

3.57

0.42

-1.00

2.63

-3.53

 

     acumularea netă de pasive, din care:

141.28

145.41

78.28

-15.42

62.69

44.93

30.9

       participații la capital și acțiuni ale fondurilor de investiţii

51.18

62.82

100.36

31.24

39.02

30.79

49.0

       instrumente de natura datoriei

90.10

82.59

-22.08

-46.66

23.67

14.14

17.1

   Investiţii de portofoliu

-5.19

-1.55

-2.57

0.59

0.04

-0.17

11.0

     achiziționarea netă de active financiare

-2.00

0.65

-0.90

0.45

-0.10

-0.20

 

     acumularea netă de pasive

3.19

2.20

1.67

-0.14

-0.14

-0.03

-1.4

   Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, valoare netă

-0.19

-0.07

-0.15

-0.43

0.11

-0.21

de 3.0 ori

   Alte investiţii

49.41

257.54

-51.97

-79.04

-23.85

-5.50

-

     achiziționarea netă de active financiare

109.12

207.27

-58.61

-31.12

-76.08

-25.92

-

        numerar şi depozite

105.99

215.76

-50.91

-11.30

-64.86

-34.43

-

        împrumuturi

-0.03

2.70

-4.57

0.45

0.38

0.52

19.3

        credite comerciale şi avansuri

3.16

-11.19

-3.13

-20.27

-11.60

7.99

-

     acumularea netă de pasive

59.71

-50.27

-6.64

47.92

-52.23

-20.42

40.6

        numerar şi depozite

76.74

-42.21

-18.27

-6.99

-52.28

-12.05

28.5

        împrumuturi

-1.88

-20.92

-18.89

29.89

20.93

-25.17

120.3

        credite comerciale şi avansuri

-12.78

13.86

31.27

26.64

-19.78

17.80

128.4

        alte pasive

-2.37

-1.00

-0.75

-1.62

-1.10

-1.00

100.0

   Active de rezervă

-96.49

-312.76

9.01

-16.07

13.33

-15.54

5.0

Erori şi omisiuni nete

-45.15

-51.68

-4.75

27.72

-3.06

45.91

-

Suplimentar:

 

 

 

 

 

 

 

Remiteri personale

396.48

313.58

378.97

364.30

351.71

289.33

92.3

Informativ:

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

314.14

243.70

306.77

294.01

284.88

224.14

92.0

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).