Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2017

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2017 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2017 (date provizorii)

 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru importurile de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 30.06.2017 a constituit 6,549.23 mil. USD, majorându-se cu 5.0 la sută sau cu 313.99 mil. USD față de începutul anului..

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

I 2016

II 2016

III 2016

IV 2016

I 2017

II 2017

Administrația publică

1371.80

1378.48

1469.01

1481.68

1549.87

1622.24

 Pe termen scurt

0.22

0.34

0.38

0.46

0.46

0.42

  Investiții de portofoliu

0.22

0.34

0.38

0.46

0.46

0.42

 Pe termen lung

1371.58

1378.14

1468.63

1481.22

1549.41

1621.82

  Împrumuturi

1206.00

1213.83

1304.03

1323.47

1389.33

1458.12

  Alocări de DST

165.58

164.31

164.60

157.75

160.08

163.70

Banca centrală

329.64

319.90

302.21

292.28

272.04

282.18

 Pe termen lung

329.64

319.90

302.21

292.28

272.04

282.18

  Împrumuturi

329.64

319.90

302.21

292.28

272.04

282.18

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

360.11

350.14

385.86

374.63

377.61

389.95

 Pe termen scurt

162.78

170.33

227.00

228.10

230.32

235.63

  Împrumuturi

28.55

28.49

28.49

28.57

28.54

28.56

  Numerar și depozite

126.59

128.66

134.22

135.24

137.49

142.78

  Alte

7.64

13.18

64.29

64.29

64.29

64.29

 Pe termen lung

197.33

179.81

158.86

146.53

147.29

154.32

  Împrumuturi

197.33

179.81

158.86

146.53

147.29

154.32

Alte sectoare

2265.86

2286.30

2353.26

2320.31

2353.87

2444.43

 Pe termen scurt

985.89

1000.01

1058.51

1044.53

1076.58

1142.52

  Împrumuturi*

50.48

52.00

58.11

58.22

58.52

58.95

  Numerar și depozite

0.73

0.81

0.79

0.60

2.63

1.44

  Credite comerciale și avansuri**

851.94

865.46

918.87

905.97

936.69

1004.39

  Alte, din care:

82.74

81.74

80.74

79.74

78.74

77.74

   datoria pentru resurse energetice* **

81.12

80.12

79.12

78.12

77.12

76.12

 Pe termen lung

1279.97

1286.29

1294.75

1275.78

1277.29

1301.91

  Împrumuturi

1253.62

1259.52

1266.33

1247.76

1248.32

1270.85

  Credite comerciale și avansuri

26.35

26.77

28.42

28.02

28.97

31.06

Investiții directe: creditarea intragrup

1813.30

1777.53

1778.76

1766.34

1773.82

1810.43

 Angajamente aferente datoriei față de investitorii direcți

1813.30

1777.53

1778.76

1766.34

1773.82

1810.43

  Pe termen scurt

114.88

115.43

120.70

122.31

126.34

131.41

   Împrumuturi

17.29

16.29

15.45

18.53

19.04

16.36

  Credite comerciale și avansuri

97.59

99.14

105.25

103.78

107.30

115.05

  Pe termen lung

1698.42

1662.10

1658.06

1644.03

1647.48

1679.02

   Împrumuturi

1075.84

1062.76

1064.95

1054.15

1070.10

1107.05

   Alte

622.58

599.34

593.11

589.88

577.38

571.97

TOTAL

6140.71

6112.35

6289.10

6235.24

6327.21

6549.23

* în conformitate cu standardul MBP6 (SDE 2013), datoria intermediarilor financiari din creditarea intragrup este inclusă în datoria altor sectoare;
** în conformitate cu standardul MBP6 (SDE 2013), creditele comerciale și avansurile sunt clasificate după sector și după termen;
***altele decât pentru importul de gaz natural, care sunt reflectate la creditarea intragrup, angajamentele aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți, pe termen lung

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

Datoria externă (MBP6)

 

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).