• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2017

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2017 (date provizorii)          Balanța de plăți pentru trimestrul II 2017 (date provizorii)

 

În perioada ianuarie-iunie 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 307.22 mil. USD (din care 187.17 mil. USD în trimestrul II 2017), în creștere cu 77.8 la sută față de cel consemnat în ianuarie-iunie 2016. Contul de capital a consemnat un sold negativ de 13.16 mil. USD (din care 6.47 mil. USD în trimestrul II), iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 162.76 mil. USD (111.48 mil. USD în trimestrul II).

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2015

2016

2017

2016
I-II

2017
I-II

I-II 2017 /
I-II 2016 (%)

I

II

I

II

I

II

CONTUL CURENT

-151.47

-144.65

-91.58

-81.18

-120.05

-187.17

-172.76

-307.22

177.8

  Bunuri

-508.18

-528.37

-463.38

-537.24

-522.44

-674.29

-1,000.62

-1,196.73

119.6

  Servicii

24.38

22.99

44.58

51.51

57.20

59.09

96.09

116.29

121.0

  Venituri primare

95.36

66.35

85.30

129.24

103.60

140.32

214.54

243.92

113.7

  Venituri secundare

236.97

294.38

241.92

275.31

241.59

287.71

517.23

529.30

102.3

CONTUL DE CAPITAL

3.87

15.91

-6.98

-2.56

-6.69

-6.47

-9.54

-13.16

137.9

Necesarul net de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-147.60

-128.74

-98.56

-83.74

-126.74

-193.64

-182.30

-320.38

175.7

CONTUL FINANCIAR

-189.55

-152.03

-152.46

-32.30

-51.28

-111.48

-184.76

-162.76

88.1

   Investiţii directe, net

-131.47

-72.21

-34.18

9.41

-35.92

-35.45

-24.77

-71.37

288.1

   Investiţii de portofoliu, net

-2.35

-1.69

-0.12

-0.12

-1.11

0.03

-0.24

-1.08

450.0

   Derivate financiare, net

-0.14

-0.23

-0.20

-0.29

-0.20

-0.25

-0.49

-0.45

91.8

   Alte investiţii, net

257.17

-86.91

-102.42

-203.53

-51.77

-179.56

-305.95

-231.33

75.6

   Active de rezervă

-312.76

9.01

-15.54

162.23

37.72

103.75

146.69

141.47

96.4

Erori şi omisiuni nete

-41.95

-23.29

-53.90

51.44

75.46

82.16

-2.46

157.62

-

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6)

 

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).