• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.12.2020

Datoria externă la sfârșitul anului 2019 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul anului 2019 (date finale)


Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut față de începutul anului cu 1,3 la sută și a înregistrat 7 416,08 mil. USD la 31.12.2019, ceea ce constituie 62,0 la sută raportat la PIB (-1,9 p.p. față de 31.12.2018).


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

Administrația publică

957,50

1 116,17

1 157,92

1 265,59

1 305,17

1 320,37

1 353,76

1 481,68

1 722,55

1 706,36

1 717,96

  Pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

0,07

0,46

0,88

0,24

0,02

  Pe termen lung

957,50

1 116,17

1 157,92

1 265,59

1 305,17

1 320,37

1 353,69

1 481,22

1 721,67

1 706,12

1 717,94

   din care datoria UAT**

773,63

934,89

977,77

1 084,14

1 123,89

1 149,88

1 190,44

1 323,47

1 554,43

1 542,89

1 555,16

Banca centrală

153,33

204,24

327,05

467,34

445,07

390,70

339,29

292,28

264,29

217,80

180,51

   Pe termen lung

153,33

204,24

327,05

467,34

445,07

390,70

339,29

292,28

264,29

217,80

180,51

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

458,53

407,49

544,95

588,06

852,33

540,83

352,38

350,32

423,14

379,44

306,97

  Pe termen scurt

189,98

113,18

174,17

192,79

421,15

256,66

162,63

218,10

255,69

222,57

172,85

 Pe termen lung

268,55

294,31

370,78

395,27

431,18

284,17

189,75

132,22

167,45

156,87

134,12

Alte sectoare

1 737,69

1 815,20

1 887,36

2 116,87

2 534,44

2 365,56

2 181,71

2 289,06

2 668,98

3 169,78

3 307,59

 Pe termen scurt

872,05

914,21

943,75

1 044,50

1 341,58

1 147,48

968,58

1 041,56

1 339,16

1 738,82

1 768,58

 Pe termen lung

865,64

900,99

943,61

1 072,37

1 192,86

1 218,08

1 213,1

1 247,50

1 329,82

1 430,96

1 539,01

    Alte societăţi financiare

111,19

92,11

98,62

104,28

117,63

121,50

115,47

131,08

152,78

197,63

267,92

      Pe termen scurt

17,22

18,95

23,43

23,88

23,99

20,62

21,98

22,48

22,69

24,73

25,21

      Pe termen lung

93,97

73,16

75,19

80,40

93,64

100,88

93,49

108,60

130,09

172,90

242,71

    Societăţi nefinanciare

1 621,04

1 717,50

1 782,73

1 992,58

2 385,89

2 212,92

2 034,40

2 125,45

2 481,67

2 937,69

2 996,82

     Pe termen scurt

854,83

895,26

920,32

1 020,61

1 317,58

1 126,43

946,19

1 018,62

1 316,01

1 713,62

1 742,63

     Pe termen lung

766,21

822,24

862,41

971,97

1 068,31

1 086,49

1 088,21

1 106,83

1 165,66

1 224,07

1 254,19

          din care datoria corporațiilor publice

20,53

21,90

31,60

26,45

23,09

19,98

9,06

5,40

12,80

14,73

20,68

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP***

5,46

5,59

6,01

20,01

30,92

31,14

31,84

32,53

34,53

34,46

42,85

       Pe termen scurt

 

 

 

0,01

0,01

0,43

0,41

0,46

0,46

0,47

0,74

        Pe termen lung

5,46

5,59

6,01

20,00

30,91

30,71

31,43

32,07

34,07

33,99

42,11

Investiții directe: creditarea intragrup

1 089,00

1 176,39

1 276,96

1 422,96

1 592,03

1 702,43

1 704,78

1 642,64

1 754,68

1 848,27

1 903,05

  Pe termen scurt

83,01

87,54

106,44

110,60

138,77

126,91

106,44

114,50

146,62

195,87

205,06

  Pe termen lung

1 005,99

1 088,85

1 170,52

1 312,36

1 453,26

1 575,52

1 598,34

1 528,14

1 608,06

1 652,40

1 697,99

TOTAL

4 396,05

4 719,49

5 194,24

5 860,82

6 729,04

6 319,89

5 931,92

6 055,98

6 833,64

7  321,65

7 416,08


* Date revizuite;
** UAT – unități administrativ-teritoriale;
*** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).