• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.12.2015

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2015 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2015 (date provizorii)

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârşitul perioadei (mil. USD)

 

2012

2013

2014

Tr. I 2015

Tr. II 2015

Tr. III 2015

Sectorul guvernamental

1,265.59

1,305.17

1320.37

1272.01

1307.60

1351.31

 Pe termen lung

1,265.59

1,305.17

1320.37

1272.01

1307.60

1351.31

   Împrumuturi

1,084.14

1,123.89

1149.88

1109.15

1142.42

1185.95

   Alocări de DST

181.45

181.28

170.49

162.86

165.18

165.36

Autorităţi monetare

467.34

445.07

390.70

362.41

361.49

350.94

 Pe termen lung

467.34

445.07

390.70

362.41

361.49

350.94

   Împrumuturi

467.34

445.07

390.70

362.41

361.49

350.94

Bănci

581.82

856.84

579.32

496.85

447.42

425.04

 Pe termen scurt

189.32

443.38

298.79

244.69

228.28

220.77

   Împrumuturi

38.85

62.57

57.11

57.11

57.11

57.11

   Valută şi depozite

144.80

371.33

233.57

179.47

163.06

155.55

   Alte angajamente aferente datoriei

5.67

9.48

8.11

8.11

8.11

8.11

 Pe termen lung

392.50

413.46

280.53

252.16

219.14

204.27

   Împrumuturi

392.50

413.46

280.53

252.16

219.14

204.27

Alte sectoare

2,665.71

2,933.10

3146.41

3152.75

3192.85

3254.64

 Pe termen scurt

1,646.73

1,811.30

1983.85

2039.51

2078.58

2112.74

   Împrumuturi

21.34

68.68

19.26

21.87

21.85

23.42

   Credite comerciale

987.77

1,066.57

1136.92

1111.78

1159.36

1217.50

   Alte angajamente aferente datoriei

637.62

676.05

827.67

905.86

897.37

871.82

      Arierate

125.87

136.77

172.34

182.05

197.30

205.11

      Altele

511.75

539.28

655.33

723.81

700.07

666.71

        din care datoria pentru resurse energetice

505.67

537.66

653.71

722.19

698.45

665.09

 Pe termen lung

1,018.98

1,121.80

1162.56

1113.24

1114.27

1141.90

   Împrumuturi

1,018.98

1,121.80

1162.56

1113.24

1114.27

1141.90

 Investiţii directe: creditare intragrup

1,039.36

1,134.19

1133.45

1114.11

1128.04

1116.46

        Angajamente faţă de investitorii străini

1,039.36

1,134.19

1133.45

1114.11

1128.04

1116.46

        Pe termen scurt

111.26

116.87

155.20

155.08

159.15

163.57

            Arierate

97.72

107.16

142.21

142.03

145.86

153.34

            Împrumuturi de la investitorii străini

13.54

9.71

12.99

13.05

13.29

10.23

        Pe termen lung

928.10

1,017.32

978.25

959.03

968.89

952.89

            Împrumuturi de la investitorii străini

928.10

1,017.32

978.25

959.03

968.89

952.89

TOTAL

6,019.82

6,674.37

6,570.25

6,398.13

6,437.40

6,498.39

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).