Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2022

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2022 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 2, 2022 (vezi Capitolul III)

Anexe (vezi anexele 11-12)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova s-a diminuat neesențial pe parcursul trimestrului I 2022, cu 0,3 la sută și a totalizat 8 986,79 mil. USD la 31.03.2022, ceea ce constituie 64,0 la sută raportat la PIB (-1,9 p.p. față de 31.12.2021).


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

31.03.2021

30.06.2021

30.09.2021

31.12.2021

31.03.2022

Administrația publică

2 201,86

2 309,66

2 257,26

2 606,58

2 561,25

  Pe termen scurt

0,26

0,08

0,12

0,12

0,11

  Pe termen lung

2 201,60

2 309,58

2 257,14

2 606,46

2 561,14

   din care datoria UAT*

12,84

13,94

18,68

20,37

19,70

Banca centrală

126,14

114,98

334,96

92,39

85,16

   Pe termen lung

126,14

114,98

334,96

92,39

85,16

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

334,17

327,86

329,84

356,86

369,89

  Pe termen scurt

175,33

179,14

177,04

180,70

190,19

  Pe termen lung

158,84

148,72

152,80

176,16

179,70

Alte sectoare

3 807,14

3 940,40

3 986,21

4 042,02

4 032,82

  Pe termen scurt

2 081,52

2 195,32

2 285,08

2 328,38

2 338,60

  Pe termen lung

1 725,62

1 745,08

1 701,13

1 713,64

1 694,22

    Alte societăţi financiare

265,33

274,39

287,07

302,97

302,58

        Pe termen scurt

27,53

28,01

30,59

30,08

33,52

        Pe termen lung

237,80

246,38

256,48

272,89

269,06

     Societăţi nefinanciare

3 485,55

3 608,04

3 638,43

3 676,58

3 667,54

        Pe termen scurt

2 053,32

2 166,39

2 253,32

2 296,66

2 303,34

        Pe termen lung

1 432,22

1 441,64

1 385,10

1 379,91

1 364,19

          din care datoria corporațiilor publice

32,63

32,4

31,44

32,03

31,54

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP**

56,26

57,97

60,71

62,47

62,70

   Pe termen scurt

0,67

0,92

1,17

1,64

1,74

   Pe termen lung

55,60

57,06

59,55

60,84

60,97

Investiții directe: creditarea intragrup

1 913,96

1 911,86

1 901,80

1 915,88

1 937,67

  Pe termen scurt

207,32

219,21

228,67

234,99

236,82

  Pe termen lung

1 706,64

1 692,65

1 673,13

1 680,89

1 700,85

TOTAL

8 383,27

8 604,76

8 810,07

9 013,73

8 986,79

* UAT - unități administrativ-teritoriale;
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.


Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (69,2 la sută), care a constituit 6 221,07 mil. USD la 31.03.2022, diminuându-se cu 0,8 la sută la sfârșitul anului 2021. Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 0,8 la sută pe parcursul trimestrului I 2022 și la 31.03.2022 a constituit 2 756,72 mil. USD.

Datoria externă publică a reprezentat 29,8 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 677,95 mil. USD (-1,9 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 308,84 mil. USD, majorându-se cu 0,4 la sută față de 31.12.2021.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).