• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2023

Datoria externă la sfârșitul anului 2022 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul anului 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 1, 2023 (vezi Capitolul III)

Anexe (vezi anexele 14-15)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova pe parcursul anului 2022, a crescut cu 8,0 la sută și la 31.12.2022 a totalizat 9 457,80 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 65,6 la sută, cu 1,6 p.p. mai mare față de 31.12.2021.


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

31.12.

2021

31.03.

2022*

30.06.

2022*

30.09.

2022*

31.12.

2022

31.12.2022 / 31.12.2021

Administrația publică

2 606,58

2 561,25

2 606,87

2 705,66

3 172,85

121,7

  Pe termen scurt

0,12

0,11

0,11

0,59

0,68

566,7

  Pe termen lung

2 606,46

2 561,14

2 606,76

2 705,07

3 172,17

121,7

   din care datoria UAT**

20,37

19,7

20,05

17,98

31,55

154,9

Banca centrală

92,39

85,16

73,87

66,88

63,98

69,2

   Pe termen lung

92,39

85,16

73,87

66,88

63,98

69,2

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

342,66

353,25

394,63

433,47

505,00

147,4

  Pe termen scurt

158,57

165,76

194,12

217,87

210,72

132,9

  Pe termen lung

184,09

187,49

200,51

215,6

294,28

159,9

Alte sectoare

3 795,47

3 763,41

3 686,21

3 733,82

3 817,05

100,6

  Pe termen scurt

2 089,70

2 097,28

2 028,56

2 112,54

2 143,35

102,6

  Pe termen lung

1 705,77

1 666,13

1 657,65

1 621,28

1 673,70

98,1

    Alte societăţi financiare

284,60

279,49

302,34

313,41

319,51

112,3

        Pe termen scurt

30,08

33,52

32,73

32,36

33,89

112,7

        Pe termen lung

254,52

245,97

269,61

281,05

285,62

112,2

     Societăţi nefinanciare

3 448,01

3 420,83

3 320,01

3 355,26

3 431,33

99,5

        Pe termen scurt

2 057,98

2 062,02

1 993,80

2 077,76

2 106,80

102,4

        Pe termen lung

1 390,02

1 358,80

1 326,20

1 277,49

1 324,52

95,3

          din care datoria corporațiilor publice

32,03

31,54

28,86

26,39

26,78

83,6

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP***

62,86

63,09

63,86

65,15

66,21

105,3

     Pe termen scurt

1,64

1,74

2,03

2,42

2,66

162,4

     Pe termen lung

61,23

61,36

61,84

62,74

63,56

103,8

Investiții directe: creditarea intragrup

1 921,15

1 941,62

1 874,87

1 915,15

1 898,92

98,8

  Pe termen scurt

248,35

250,32

243,52

255,06

260,06

104,7

  Pe termen lung

1 672,80

1 691,30

1 631,35

1 660,09

1 638,86

98,0

TOTAL

8 758,25

8 704,69

8 636,45

8 854,98

9 457,80

108,0

Notă: Au fost corectate datele privind alte angajamente aferente datoriei pentru anul 2021.
* date revizuite
** UAT - unități administrativ-teritoriale
*** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației


Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung – 72,4 la sută, valoarea acesteia înregistrând o creștere față de finele anului 2021 (+9,3 la sută). Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 4,7 la sută către 31.12.2022 și i-a revenit o pondere de 27,6 la sută din total.

Datoria externă publică a reprezentat 34,5 la sută din totalul datoriei externe, însumând 3 263,61 mil. USD (+19,5 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 194,19 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2021 cu 2,8 la sută.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:


Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).