• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2022

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2022 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2022 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 4, 2022 (vezi Capitolul III)

Anexe (vezi anexele 13-14)

Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova pe parcursul trimestrului III 2022, nu s-a schimbat esențial (+1,4 la sută față de 31.12.2021) și a totalizat 8 885,50 mil. USD la 30.09.2022. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 62,1 la sută, cu 2,0 p.p. mai mică față de 31.12.2021.

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

30.09.

2021

31.12.

2021

31.03.

2022*

30.06.

2022*

30.09.

2022

30.09.2022 / 31.12.2021

Administrația publică

2 257,26

2 606,58

2 561,25

2 606,87

2 705,66

103,8

  Pe termen scurt

0,12

0,12

0,11

0,11

0,59

491,7

  Pe termen lung

2 257,14

2 606,46

2 561,14

2 606,76

2 705,07

103,8

   din care datoria UAT**

18,68

20,37

19,70

20,05

17,98

88,3

Banca centrală

334,96

92,39

85,16

73,87

66,88

72,4

   Pe termen lung

334,96

92,39

85,16

73,87

66,88

72,4

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

320,76

350,02

367,68

409,06

450,49

128,7

  Pe termen scurt

162,13

165,93

180,19

208,55

234,89

141,6

  Pe termen lung

158,63

184,09

187,49

200,51

215,60

117,1

Alte sectoare

3 707,72

3 795,47

3 765,66

3 711,52

3 740,28

98,5

  Pe termen scurt

1 992,16

2 089,70

2 099,51

2 050,18

2 120,37

101,5

  Pe termen lung

1 715,56

1 705,77

1 666,15

1 661,34

1 619,91

95,0

    Alte societăţi financiare

288,00

284,60

279,5

304,07

309,19

108,6

        Pe termen scurt

30,59

30,08

33,52

32,73

29,77

99,0

        Pe termen lung

257,41

254,52

245,98

271,34

279,42

109,8

     Societăţi nefinanciare

3 358,71

3 448,01

3 423,07

3 343,59

3 365,98

97,6

        Pe termen scurt

1 960,40

2 057,98

2 064,25

2 015,42

2 088,18

101,5

        Pe termen lung

1 398,30

1 390,02

1 358,81

1 328,16

1 277,79

91,9

          din care datoria corporațiilor publice

31,44

32,03

31,54

28,86

26,39

82,4

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP***

61,01

62,86

63,09

63,86

65,11

103,6

     Pe termen scurt

1,17

1,64

1,74

2,03

2,41

147,7

     Pe termen lung

59,85

61,23

61,36

61,84

62,69

102,4

Investiții directe: creditarea intragrup

1 903,03

1 921,15

1 942,18

1 882,33

1 922,19

100,1

  Pe termen scurt

238,91

248,35

250,67

246,37

255,3

102,8

  Pe termen lung

1 664,12

1 672,80

1 691,51

1 635,96

1 666,89

99,6

TOTAL

8 523,73

8 765,61

8 721,93

8 683,65

8 885,50

101,4

* date revizuite
** UAT - unități administrativ-teritoriale
*** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung – 70,6 la sută, valoarea acesteia având o creștere nesemnificativă față de finele anului 2021 0,2 la sută, iar datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 4,3 la sută și i-a revenit o pondere de 29,4 la sută din total.

Datoria externă publică a reprezentat 31,5 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 798,93 mil. USD (-0,8 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 086,57 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2021 cu 0,9 la sută.

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).