• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2020

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2020 (date provizorii)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut față de începutul anului cu 5,0 la sută și a înregistrat 7 785,38 mil. USD la 30.06.2020, ceea ce constituie 66,1 la sută raportat la PIB (+4,1 p.p. față de 31.12.2019)

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 27,6 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 146,98 mil. USD (+11,9 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice, conform situației la 30.06.2020, arată că principalul creditor al statului a rămas Grupului Băncii Mondiale cu o pondere de 33,7 la sută din total, urmat de FMI cu 31,4 la sută și BEI cu 14,4 la sută.

Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 639,40 mil. USD, crescând cu 2,6 la sută față de 31.12.2019.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,5 la sută), care a constituit 5 565,54 mil. USD la 30.06.2020, în creștere cu 5,6 la sută față de începutul anului. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 3,4 la sută pe parcursul primelor două trimestre ale anului și a constituit 2 219,84 mil. USD la 30.06.2020.


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

IV 2018*

I 2019*

II 2019*

III 2019*

IV 2019*

I 2020*

II 2020

Administrația publică

1 706,36

1 656,51

1 721,47

1 665,90

1 717,96

1 679,32

1 953,21

 Pe termen scurt

0,24

0,24

0,16

0,19

0,02

0,19

0,20

 Pe termen lung

1 706,12

1 656,27

1 721,31

1 665,71

1 717,94

1 679,13

1 953,01

Banca centrală

217,80

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

 Pe termen lung

217,80

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

379,44

310,41

314,00

278,37

306,97

294,45

302,36

 Pe termen scurt

222,57

161,42

166,28

160,18

172,85

166,54

172,57

 Pe termen lung

156,87

148,99

147,72

118,19

134,12

127,91

129,79

Alte sectoare

3 169,78

3 209,24

3 087,60

3 156,67

3 307,59

3 384,78

3 517,52

 Pe termen scurt

1 738,82

1 766,88

1 640,29

1 673,82

1 768,58

1 803,41

1 835,12

 Pe termen lung

1 430,96

1 442,36

1 447,31

1 482,85

1 539,01

1 581,37

1 682,40

    Alte societăţi financiare

197,63

214,69

232,25

260,31

267,92

284,07

271,01

        Pe termen scurt

24,73

24,67

24,05

24,16

25,21

25,64

25,96

        Pe termen lung

172,90

190,02

208,20

236,15

242,71

258,43

245,05

    Societăţi nefinanciare

2 937,69

2 959,66

2 815,16

2 854,69

2 996,82

3 056,66

3 199,70

        Pe termen scurt

1 713,62

1 741,61

1 615,62

1 648,93

1 742,63

1 777,03

1 808,42

        Pe termen lung

1 224,07

1 218,05

1 199,54

1 205,76

1 254,19

1 279,63

1 391,28

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP*

34,46

34,89

40,19

41,67

42,85

44,05

46,81

        Pe termen scurt

0,47

0,60

0,62

0,73

0,74

0,74

0,74

        Pe termen lung

33,99

34,29

39,57

40,94

42,11

43,31

46,07

Investiții directe: creditarea intragrup

1 848,27

1 843,80

1 824,81

1 864,11

1 903,05

1 871,11

1 851,79

  Pe termen scurt

195,87

200,00

185,90

190,97

205,06

207,45

211,95

  Pe termen lung

1 652,40

1 643,80

1 638,91

1 673,14

1 697,99

1 663,66

1 639,84

TOTAL

7 321,65

7 220,93

7 138,40

7 153,69

7 416,08

7 399,69

7 785,38

* date revizuite / пересмотренные данные / revised data.
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

 


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).