Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2019

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2019 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2019 (date provizorii)


Datoria externă brută a Republicii Moldova a scăzut față de începutul anului cu 1,5 la sută. La 30.06.2019 aceasta a înregistrat 7 351,60 mil. USD, ceea ce constituie 63,0 la sută raportat la PIB (-2,2 p.p. față de 31.12.2018).


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

I 2018*

II 2018 *

III 2018*

IV 2018*

I 2019*

II 2019

Administrația publică

1 729,45

1 689,35

1 703,58

1 706,36

1 656,51

1 721,47

 Pe termen scurt

0,91

0,36

0,24

0,24

0,24

0,16

 Pe termen lung

1 728,54

1 688,99

1 703,34

1 706,12

1 656,27

1 721,31

Banca centrală

249,24

250,39

231,05

217,80

200,97

190,52

 Pe termen lung

249,24

250,39

231,05

217,80

200,97

190,52

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

522,56

441,83

407,13

385,60

316,57

320,51

 Pe termen scurt

369,16

293,64

262,58

228,73

167,58

172,44

 Pe termen lung

153,40

148,19

144,55

156,87

148,99

148,07

Alte sectoare

2 882,89

2 888,20

3 089,77

3 218,24

3 271,58

3 188,95

 Pe termen scurt

1 473,45

1 477,70

1 625,77

1 743,21

1 790,31

1 704,12

 Pe termen lung

1 409,44

1 410,50

1 464,00

1 475,03

1 481,27

1 484,83

    Alte societăţi financiare

149,65

152,93

160,03

169,80

184,08

199,78

        Pe termen scurt

4,97

5,74

5,87

6,70

6,76

5,74

        Pe termen lung

144,68

147,19

154,16

163,10

177,32

194,04

    Societăţi nefinanciare

2 700,36

2 702,42

2 897,21

3 016,25

3 055,09

2 951,61

        Pe termen scurt

1 467,97

1 471,54

1 619,65

1 736,34

1 783,39

1 692,99

        Pe termen lung

1 232,39

1 230,88

1 277,56

1 279,91

1 271,70

1 258,62

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP**

32,88

32,85

32,53

32,19

32,41

37,56

        Pe termen scurt

0,51

0,42

0,25

0,17

0,16

5,39

        Pe termen lung

32,37

32,43

32,28

32,02

32,25

32,17

Investiții directe: creditarea intragrup

1 882,54

1 876,20

1 894,11

1 936,65

1 941,23

1 930,15

  Pe termen scurt

160,15

161,25

178,67

195,84

202,40

192,49

  Pe termen lung

1 722,39

1 714,95

1 715,44

1 740,81

1 738,83

1 737,66

TOTAL

7 266,68

7 145,97

7 325,64

7 464,65

7 386,86

7 351,60

* Date revizuite
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).