• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2017

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2017, date provizoriiDatoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2017 (date provizorii)

 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru importurile de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la 30.09.2017, a înregistrat 6,742.97 mil. USD, majorându-se față de începutul anului cu 8.1 la sută.

Datoria externă brută a Republicii Moldova (MBP6), la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2015

2016

I 2017*

II 2017*

III 2017

Administrația publică

1,353.76

1,481.68

1,550.16

1,622.54

1,685.34

 Pe termen scurt

0.07

0.46

0.76

0.72

0.73

  Investiții de portofoliu

0.07

0.46

0.76

0.72

0.73

 Pe termen lung

1,353.69

1,481.22

1,549.40

1,621.82

1,684.61

   Împrumuturi

1,190.44

1,323.47

1,389.32

1,458.12

1,518.43

  Alocări de DST

163.25

157.75

160.08

163.70

166.18

Banca centrală

339.29

292.28

272.04

282.18

262.82

 Pe termen lung

339.29

292.28

272.04

282.18

262.82

  Împrumuturi

339.29

292.28

272.04

282.18

262.82

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

376.56

374.63

377.61

398.19

398.81

 Pe termen scurt

172.63

228.10

230.32

243.49

240.68

  Împrumuturi

28.53

28.57

28.54

28.56

29.68

  Numerar și depozite

136.46

135.24

137.49

142.78

146.99

   Alte

7.64

64.29

64.29

72.15

64.01

 Pe termen lung

203.93

146.53

147.29

154.70

158.13

  Împrumuturi

203.93

146.53

147.29

154.70

158.13

Alte sectoare

2,253.44

2,362.11

2,389.47

2,489.73

2,607.64

 Pe termen scurt

970.45

1,044.52

1,076.99

1,145.04

1,237.95

  Împrumuturi

44.06

58.21

58.20

58.29

56.72

  Numerar și depozite

0.84

0.60

2.63

1.44

0.78

  Credite comerciale și avansuri

841.81

905.97

937.42

1,007.57

1,103.71

  Alte, din care:

83.74

79.74

78.74

77.74

76.74

   datoria pentru resurse energetice

82.12

78.12

77.12

76.12

75.12

 Pe termen lung

1,282.99

1,317.59

1,312.48

1,344.69

1,369.69

  Împrumuturi

1,256.95

1,289.58

1,283.49

1,313.53

1,335.55

  Credite comerciale și avansuri

26.04

28.01

28.99

31.16

34.14

Investiții directe: creditarea intragrup

1,781.16

1,724.53

1,734.35

1,764.94

1,788.36

 Angajamente aferente datoriei față de investitorii direcți

1,781.16

1,724.53

1,734.35

1,764.94

1,788.36

  Pe termen scurt

106.44

115.51

119.63

124.54

135.56

   Împrumuturi

10.01

11.73

12.25

9.13

9.13

  Credite comerciale și avansuri

96.43

103.78

107.38

115.41

126.43

  Pe termen lung

1,674.72

1,609.02

1,614.72

1,640.40

1,652.80

   Împrumuturi

1,065.84

1,019.13

1,037.34

1,068.43

1,082.71

   Alte

608.88

589.89

577.38

571.97

570.09

TOTAL

6,104.21

6,235.23

6,323.63

6,557.58

6,742.97

* date revizuite

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

Datoria externă (MBP6)

 

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).