Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2017

Datoria externă la sfârșitul anului 2016 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul anului 2016 (date provizorii)

 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru importuri de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul anului 2016 cu 213.45 mil. USD (sau cu 3.3 la sută) față de anul 2015, constituind 6,594.69 mil. USD la 31.12.2016.

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015*

Tr. I 2016*

Tr. II 2016*

Tr. III 2016*

Tr. IV 2016

Administrația publică

1,265.59

1,305.17

1,320.37

1,353.69

1,371.58

1,378.14

1,468.63

1,481.22

 Pe termen lung

1,265.59

1,305.17

1,320.37

1,353.69

1,371.58

1,378.14

1,468.63

1,481.22

   Împrumuturi

1,084.14

1,123.89

1,149.88

1,190.44

1,206.00

1,213.83

1,304.03

1,323.47

   Alocări de DST

181.45

181.28

170.49

163.25

165.58

164.31

164.60

157.75

Banca centrală

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

319.90

302.21

292.28

 Pe termen lung

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

319.90

302.21

292.28

   Împrumuturi

467.34

445.07

390.70

339.29

329.64

319.90

302.21

292.28

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

581.83

856.84

579.32

387.38

371.37

359.95

345.70

334.77

 Pe termen scurt

189.32

423.37

278.80

182.20

172.22

178.68

185.22

187.14

   Împrumuturi

38.85

42.56

37.12

37.26

37.26

38.27

39.27

40.36

   Numerar și depozite

144.80

371.33

233.57

137.30

127.32

129.47

135.01

135.84

   Alte angajamente aferente datoriei

5.67

9.48

8.11

7.64

7.64

10.94

10.94

10.94

 Pe termen lung

392.51

433.47

300.52

205.18

199.15

181.27

160.48

147.63

   Împrumuturi

392.51

433.47

300.52

205.18

199.15

181.27

160.48

147.63

Alte sectoare

2,254.17

2,485.56

2,578.83

2,592.65

2,642.73

2,687.82

2,805.42

2,814.31

 Pe termen scurt

1,118.78

1,237.51

1,266.15

1,277.12

1,315.77

1,356.64

1,470.01

1,488.61

    Împrumuturi

30.81

79.20

41.49

46.78

53.63

55.19

61.60

81.17

   Credite comerciale și avansuri

987.77

1,066.57

1,136.92

1,146.60

1,179.40

1,219.71

1,327.67

1,327.70

   Alte angajamente aferente datoriei

100.20

91.74

87.74

83.74

82.74

81.74

80.74

79.74

        din care datoria pentru resurse energetice**

94.12

90.12

86.12

82.12

81.12

80.12

79.12

78.12

 Pe termen lung

1,135.39

1,248.05

1,312.68

1,315.53

1,326.96

1,331.18

1,335.41

1,325.70

   Împrumuturi

1,135.39

1,248.05

1,312.68

1,315.53

1,326.96

1,331.18

1,335.41

1,325.70

Investiții directe: creditare intragrup

1,450.91

1,581.74

1,701.04

1,708.23

1,721.28

1,692.91

1,687.19

1,672.11

   Angajamente aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți

1,450.91

1,581.74

1,701.04

1,708.23

1,721.28

1,692.91

1,687.19

1,672.11

    Pe termen scurt

13.54

9.71

12.99

12.40

12.64

11.51

10.39

14.36

        Împrumuturi

13.54

9.71

12.99

12.40

12.64

11.51

10.39

14.36

    Pe termen lung

1,437.37

1,572.03

1,688.05

1,695.83

1,708.64

1,681.40

1,676.80

1,657.75

        Împrumuturi

1,025.83

1,124.48

1,120.46

1,086.96

1,086.07

1,082.07

1,083.70

1,067.87

        Alte angajamente aferente datoriei          

411.55

447.54

567.59

608.88

622.57

599.33

593.10

589.88

TOTAL

6,019.84

6,674.38

6,570.26

6,381.24

6,436.60

6,438.72

6,609.15

6,594.69

*date revizuite

**altele decât pentru importul de gaz natural, care sunt reflectate la creditare intragrup ca angajamentele aferente datoriei întreprinderilor cu investiții directe față de investitorii lor direcți, pe termen lung

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

Datoria externă (MBP6)

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).