Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.10.2017

Datoria externă la sfârșitul anului 2016 (date finale)          Datoria externă brută la sfârșitul anului 2016 (date finale)
          Anexe

 

Statistica datoriei externe este calculată conform noii metodologii recomandate de FMI în Ghidul SDE 2013/MBP6. Stocul total al datoriei externe brute calculate conform noului standard este același ca și conform standardului precedent (MBP5), dar cu un șir de schimbări în structură. În particular, datoriile  istorice pentru importurile de gaz au fost reclasificate din datoria pe termen scurt în datoria pe termen lung și se reflectă la articolul "Investiții directe: creditare intragrup".

Datoria externă brută a Republicii Moldova la 31.12.2016 a constituit 6,235.23 mil. USD, majorându-se cu 2.1 la sută sau cu 131.02 mil. USD față de 31.12.2015.

Datoria externă brută a Republicii Moldova (MBP6), la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2012*

2013*

2014*

2015*

2016*

Administrația publică

1265.59

1305.17

1320.37

1353.76

1481.68

 Pe termen scurt

 

 

 

0.07

0.46

  Investiții de portofoliu

 

 

 

0.07

0.46

 Pe termen lung

1265.59

1305.17

1320.37

1353.69

1481.22

  Împrumuturi

1084.14

1123.89

1149.88

1190.44

1323.47

  Alocări de DST

181.45

181.28

170.49

163.25

157.75

Banca centrală

467.34

445.07

390.70

339.29

292.28

 Pe termen lung

467.34

445.07

390.70

339.29

292.28

  Împrumuturi

467.34

445.07

390.70

339.29

292.28

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

590.70

858.64

565.60

376.56

374.63

 Pe termen scurt

202.79

431.15

266.66

172.63

228.10

  Împrumuturi

52.38

55.10

28.38

28.53

28.57

  Numerar și depozite

144.74

366.57

230.17

136.46

135.24

  Alte

5.67

9.48

8.11

7.64

64.29

 Pe termen lung

387.91

427.49

298.94

203.93

146.53

  Împrumuturi

387.91

427.49

298.94

203.93

146.53

Alte sectoare

2166.23

2581.36

2430.68

2253.44

2362.11

 Pe termen scurt

1044.50

1341.58

1148.27

970.45

1044.52

  Împrumuturi

55.21

77.52

38.74

44.06

58.21

  Numerar și depozite

0.06

4.76

3.40

0.84

0.60

  Credite comerciale și avansuri

893.49

1167.56

1018.39

841.81

905.97

  Alte angajamente aferente datoriei, din care:

95.74

91.74

87.74

83.74

79.74

   datoria pentru resurse energetice

94.12

90.12

86.12

82.12

78.12

 Pe termen lung

1121.73

1239.78

1282.41

1282.99

1317.59

  Împrumuturi

1094.10

1203.67

1250.91

1256.95

1289.58

  Credite comerciale și avansuri

27.63

36.11

31.50

26.04

28.01

Investiții directe: creditarea intragrup

1514.96

1684.03

1788.44

1781.16

1724.53

 Angajamente aferente datoriei față de investitorii direcți

1514.96

1684.03

1788.44

1781.16

1724.53

  Pe termen scurt

110.60

138.77

126.87

106.44

115.51

   Împrumuturi

8.25

5.03

10.22

10.01

11.73

  Credite comerciale și avansuri

102.35

133.74

116.65

96.43

103.78

  Pe termen lung

1404.36

1545.26

1661.57

1674.72

1609.02

   Împrumuturi

992.81

1097.72

1093.98

1065.84

1019.13

   Alte angajamente aferente datoriei

411.55

447.54

567.59

608.88

589.89

TOTAL

6004.82

6874.27

6495.79

6104.21

6235.23

* date revizuite

 

Seriile statistice pentru datoria externă conform MBP5 sunt disponibile începând cu anul 2001, conform MBP6 – începând cu 2009.

Datoria externă (MBP6)

 

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).