Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2022

Datoria externă la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii)           Datoria externă brută la sfârșitul anului 2021 (date trimestriale provizorii)

Buletin statistic nr. 1, 2022 (vezi Capitolul III)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat pe parcursul anului 2021 cu 6,8 la sută și a totalizat 9 013,73 mil. USD la 31.12.2021, ceea ce constituie 65,9 la sută raportat la PIB (-7,3 p.p. față de 31.12.2020).


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020

31.03.2021*

30.06.2021*

30.09.2021*

31.12.2021

Administrația publică

1 679,32

1 953,21

2 022,45

2 255,12

2 201,86

2 309,66

2 257,26

2 606,58

  Pe termen scurt

0,19

0,20

0,28

0,27

0,26

0,08

0,12

0,12

  Pe termen lung

1 679,13

1 953,01

2 022,17

2 254,85

2 201,60

2 309,58

2 257,14

2 606,46

   din care datoria UAT**

13,30

12,54

12,76

13,43

12,84

13,94

18,68

20,37

Banca centrală

170,03

160,50

148,76

141,11

126,14

114,98

334,96

92,39

   Pe termen lung

170,03

160,50

148,76

141,11

126,14

114,98

334,96

92,39

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

294,53

302,16

335,73

316,61

334,17

327,86

329,84

356,86

  Pe termen scurt

166,81

172,57

191,42

177,32

175,33

179,14

177,04

180,70

  Pe termen lung

127,72

129,59

144,31

139,29

158,84

148,72

152,80

176,16

Alte sectoare

3 418,38

3 554,37

3 660,16

3 789,79

3 807,14

3 940,40

3 986,21

4 042,02

  Pe termen scurt

1 816,90

1 854,05

1 947,07

2 045,53

2 081,52

2 195,32

2 285,08

2 328,38

  Pe termen lung

1 601,48

1 700,32

1 713,09

1 744,26

1 725,62

1 745,08

1 701,13

1 713,64

    Alte societăţi financiare

287,05

274,45

265,97

268,72

265,33

274,39

287,07

302,97

        Pe termen scurt

25,64

25,91

26,93

27,39

27,53

28,01

30,59

30,08

        Pe termen lung

261,41

248,54

239,04

241,33

237,80

246,38

256,48

272,89

     Societăţi nefinanciare

3 081,99

3 228,66

3 341,36

3 466,53

3 485,55

3 608,04

3 638,43

3 676,58

        Pe termen scurt

1 790,90

1 827,60

1 919,69

2 017,53

2 053,32

2 166,39

2 253,32

2 296,66

        Pe termen lung

1 291,08

1 401,05

1 421,66

1 448,99

1 432,22

1 441,64

1 385,10

1 379,91

          din care datoria corporațiilor publice

22,72

33,35

33,85

34,21

32,63

32,4

31,44

32,03

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP***

49,34

51,26

52,83

54,54

56,26

57,97

60,71

62,47

   Pe termen scurt

0,36

0,54

0,45

0,61

0,67

0,92

1,17

1,64

   Pe termen lung

48,99

50,73

52,39

53,94

55,60

57,06

59,55

60,84

Investiții directe: creditarea intragrup

1 886,83

1 870,49

1 890,00

1 935,08

1 913,96

1 911,86

1 901,80

1 915,88

  Pe termen scurt

198,78

202,66

207,38

202,95

207,32

219,21

228,67

234,99

  Pe termen lung

1 688,05

1 667,83

1 682,62

1 732,13

1 706,64

1 692,65

1 673,13

1 680,89

TOTAL

7 449,09

7 840,73

8 057,10

8 437,71

8 383,27

8 604,76

8 810,07

9 013,73

* date revizuite
**UAT - unități administrativ-teritoriale
*** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației


Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (69,6 la sută), care a constituit 6 269,54 mil. USD la finele anului 2021, fiind în creștere față de finele anului 2020 cu 4,3 la sută. Datoria externă pe termen scurt a crescut cu 13,1 la sută pe parcursul anului 2021 și a constituit 2 744,19 mil. USD la 31.12.2021.

Datoria externă publică a reprezentat 30,3 la sută din totalul datoriei externe și s-a majorat cu 12,4 la sută de la începutul anului, iar datoria externă privată a crescut cu 4,6 la sută față de 31.12.2020, având o pondere de 69,7 la sută din total.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).