Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2020

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2020 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2020 (date provizorii)


Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut față de începutul anului cu 7,2 la sută și a totalizat 7 950,28 mil. USD la 30.09.2020, ceea ce constituie 67,3 la sută raportat la PIB (+5,3 p.p. față de 31.12.2019).

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 27,7 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 204,95 mil. USD (+14,9 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 745,33 mil. USD, crescând cu 4,5 la sută față de 31.12.2019.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,1 la sută), care a constituit 5 653,44 mil. USD la 30.09.2020, în creștere cu 7,3 la sută față de începutul anului. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 7,0 la sută pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2020 și a constituit 2 296,84 mil. USD la 30.09.2020.


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

IV 2018

I 2019

II 2019

III 2019

IV 2019

I 2020*

II 2020*

III 2020

Administrația publică

1 706,36

1 656,51

1 721,47

1 665,90

1 717,96

1 679,32

1 953,21

2 022,45

 Pe termen scurt

0,24

0,24

0,16

0,19

0,02

0,19

0,20

0,28

 Pe termen lung

1 706,12

1 656,27

1 721,31

1 665,71

1 717,94

1 679,13

1 953,01

2 022,17

Banca centrală

217,80

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

148,76

 Pe termen lung

217,80

200,97

190,52

188,64

180,51

170,03

160,50

148,76

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

379,44

310,41

314,00

278,37

306,97

294,72

302,35

325,98

 Pe termen scurt

222,57

161,42

166,28

160,18

172,85

166,81

172,57

191,47

 Pe termen lung

156,87

148,99

147,72

118,19

134,12

127,91

129,78

134,51

Alte sectoare

3 169,78

3 209,24

3 087,60

3 156,67

3 307,59

3 374,83

3 508,90

3 591,05

 Pe termen scurt

1 738,82

1 766,88

1 640,29

1 673,82

1 768,58

1 793,37

1 825,39

1 886,61

 Pe termen lung

1 430,96

1 442,36

1 447,31

1 482,85

1 539,01

1 581,46

1 683,51

1 704,44

    Alte societăţi financiare

197,63

214,69

232,25

260,31

267,92

284,16

271,85

262,71

        Pe termen scurt

24,73

24,67

24,05

24,16

25,21

25,64

25,91

26,93

        Pe termen lung

172,90

190,02

208,20

236,15

242,71

258,52

245,94

235,78

    Societăţi nefinanciare

2 937,69

2 959,66

2 815,16

  2 854,69

2 996,82

  3 046,62

3 190,24

3 278,77

        Pe termen scurt

1 713,62

1 741,61

1 615,62

1 648,93

1 742,63

1 766,99

1 798,74

1 858,94

        Pe termen lung

1 224,07

1 218,05

1 199,54

1 205,76

1 254,19

1 279,63

1 391,50

1 419,83

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP**

34,46

34,89

40,19

41,67

42,85

44,05

46,81

49,57

        Pe termen scurt

0,47

0,60

0,62

0,73

0,74

0,74

0,74

0,74

        Pe termen lung

33,99

34,29

39,57

40,94

42,11

43,31

46,07

48,83

Investiții directe: creditarea intragrup

1 848,27

1 843,80

1 824,81

1 864,11

1 903,05

1 869,79

 1 850,30

1 862,04

  Pe termen scurt

195,87

200,00

185,90

190,97

205,06

206,26

210,59

218,48

  Pe termen lung

1 652,40

1 643,80

1 638,91

1 673,14

1 697,99

1 663,53

1 639,71

1 643,56

TOTAL

7 321,65

 7 220,93

7 138,40

7 153,69

7 416,08

7 388,69

7 775,26

7 950,28

* date revizuite
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).