Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.06.2023

Datoria externă la sfârșitul trimestrului I 2023 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului I 2023 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 2, 2023 (vezi Capitolul III)

Anexe (vezi anexele 11-12)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova pe parcursul trimestrului I 2023, a crescut cu 4,1 la sută și la 31.03.2023 a totalizat 9 846,19 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 66,6 la sută, cu 1,4 p.p. mai mare față de 31.12.2022.


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

31.03.

2022

30.06.

2022

30.09.

2022

31.12.

2022

31.03.

2023

31.03.2023 / 31.12.2022

Administrația publică

2 561,25

2 606,87

2 705,66

3 172,85

3 385,16

106,7

  Pe termen scurt

0,11

0,11

0,59

0,68

0,78

114,7

  Pe termen lung

2 561,14

2 606,76

2 705,07

3 172,17

3 384,38

106,7

   din care datoria UAT*

19,70

20,05

17,98

31,55

31,67

100,4

Banca centrală

85,16

73,87

66,88

63,98

64,69

101,1

   Pe termen lung

85,16

73,87

66,88

63,98

64,69

101,1

Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală

353,25

394,63

433,47

505,00

522,41

103,4

  Pe termen scurt

165,76

194,12

217,87

210,72

222,89

105,8

  Pe termen lung

187,49

200,51

215,60

294,28

299,52

101,8

Alte sectoare

3 763,41

3 686,21

3 733,82

3 817,05

3 945,07

103,4

  Pe termen scurt

2 097,28

2 028,56

2 112,54

2 143,35

2 246,02

104,8

  Pe termen lung

1 666,13

1 657,65

1 621,28

1 673,70

1 699,05

101,5

    Alte societăţi financiare

279,49

302,34

313,41

319,51

302,75

94,8

        Pe termen scurt

33,52

32,73

32,36

33,89

23,28

68,7

        Pe termen lung

245,97

269,61

281,05

285,62

279,47

97,8

     Societăţi nefinanciare

3 420,83

3 320,01

3 355,26

3 431,33

3 574,35

104,2

        Pe termen scurt

2 062,02

1 993,80

2 077,76

2 106,80

2 219,78

105,4

        Pe termen lung

1 358,80

1 326,20

1 277,49

1 324,52

1 354,56

102,3

          din care datoria corporațiilor publice

31,54

28,86

26,39

26,78

27,12

101,3

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP**

63,09

63,86

65,15

66,21

67,97

102,7

     Pe termen scurt

1,74

2,03

2,42

2,66

2,96

111,3

     Pe termen lung

61,36

61,84

62,74

63,56

65,02

102,3

Investiții directe: creditarea intragrup

1 941,62

1 874,87

1 915,15

1 898,92

1 928,86

101,6

  Pe termen scurt

250,32

243,52

255,06

260,06

273,85

105,3

  Pe termen lung

1 691,30

1 631,35

1 660,09

1 638,86

1 655,01

101,0

TOTAL

8 704,69

8 636,45

8 854,98

9 457,80

9 846,19

104,1

* UAT - unități administrativ-teritoriale
** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației


Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung – 72,1 la sută, valoarea acesteia înregistrând o creștere față de finele anului 2023 (+3,8 la sută). Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 4,9 la sută la 31.03.2023 și i-a revenit o pondere de 27,9 la sută din total.

Datoria externă publică a reprezentat 35,3 la sută din totalul datoriei externe, însumând 3 476,97 mil. USD (+6,5 la sută comparativ cu finele anului 2022). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 369,22 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2022 cu 2,8 la sută.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:


Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).