Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.12.2018

Datoria externă la sfârșitul trimestrului III 2018 (date provizorii)Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului III 2018 (date provizorii)

 

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3,4 la sută, constituind 7 199,10 mil. USD la 30.09.2018.

Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

2015

2016

2017

I 2018*

II 2018*

III 2018

Administrația publică

1 353,76

1 481,68

1 722,26

1 729,13

1 689,58

1 703,93

 Pe termen scurt

0,07

0,46

0,59

0,59

0,59

0,59

 Pe termen lung

1 353,69

1 481,22

1 721,67

1 728,54

1 688,99

1 703,34

Banca centrală

339,29

292,28

264,29

249,24

250,39

231,05

 Pe termen lung

339,29

292,28

264,29

249,24

250,39

231,05

Societăți care acceptă depozite  exclusiv banca centrală

352,22

350,29

424,82

521,95

442,08

407,36

 Pe termen scurt

162,63

218,10

257,87

369,16

293,64

262,58

 Pe termen lung

189,59

132,19

166,95

152,79

148,44

144,78

Alte sectoare

2 236,65

2 341,06

2 716,27

2 846,52

2 878,47

2 986,00

 Pe termen scurt

970,46

1 044,31

1 356,66

1 445,79

1 477,61

1 561,35

 Pe termen lung

1 266,19

1 296,75

1 359,61

1 400,73

1 400,86

1 424,65

    Alte societăţi financiare

98,24

112,36

130,81

146,77

149,91

155,12

        Pe termen scurt

6,11

5,67

4,92

4,95

5,72

5,85

        Pe termen lung

92,13

106,69

125,89

141,82

144,19

149,27

    Societăţi nefinanciare

2 107,18

2 194,82

2 550,96

2 664,61

2 693,72

2 796,25

        Pe termen scurt

964,22

1 038,32

1 351,37

1 440,53

1 471,70

1 555,33

        Pe termen lung

1 142,96

1 156,50

1 199,59

1 224,08

1 222,02

1 240,92

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLISGP**

31,23

33,88

34,50

35,14

34,84

34,63

        Pe termen scurt

0,13

0,32

0,37

0,31

0,19

0,17

        Pe termen lung

31,10

33,56

34,13

34,83

34,65

34,46

Investiții directe: creditarea intragrup

1 781,94

1 728,07

1 836,65

1 875,51

1 860,36

1 870,76

  Pe termen scurt

106,44

115,51

149,49

160,95

163,65

173,55

  Pe termen lung

1 675,50

1 612,56

1 687,16

1 714,56

1 696,71

1 697,21

TOTAL

6 063,86

6 193,38

6 964,29

7 222,35

7 120,88

7 199,10

* date revizuite
** IFSLISGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Datoria externă

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).