• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2023

Datoria externă la sfârșitul trimestrului II 2023 (date provizorii)          Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2023 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 3, 2023 (vezi Capitolul III)

Anexe (vezi anexele 12-13)


Conform datelor preliminare, datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu 6,8 la sută comparativ cu finele anului 2022, și la 30.06.2023 a totalizat 10 242,00 mil. USD. Raportul datoriei externe brute la PIB a constituit 67,2 la sută, fiind cu 1,1 p.p. mai mare față de 31.12.2022.

Datoria externă publică a reprezentat 34,9 la sută din totalul datoriei externe, însumând 3 574,01 mil. USD (+9,5 la sută comparativ cu finele anului 2022). Datoria externă privată s-a cifrat la 6 667,99 mil. USD, majorându-se față de 31.12.2022 cu 5,3 la sută.


Datoria externă brută a Republicii Moldova, la sfârșitul perioadei (mil. USD)

 

31.03.
2022*

30.06.
2022*

30.09.
2022*

31.12.
2022*

31.03.
2023*

30.06.
2023

30.06.2023/
31.12.2022

Administrația publică

2561,25

2606,87

2705,66

3172,85

3385,16

3487,00

109,9

  Pe termen scurt

0,11

0,11

0,59

0,68

0,78

1,01

148,5

  Pe termen lung

2561,14

2606,76

2705,07

3172,17

3384,38

3485,99

109,9

   din care datoria UAT**

19,70

20,05

17,98

31,55

31,67

32,65

103,5

Banca centrală

85,16

73,87

66,88

63,98

64,69

60,19

94,1

  Pe termen lung

85,16

73,87

66,88

63,98

64,69

60,19

94,1

Societăți care acceptă depozite,
exclusiv banca centrală

353,25

394,63

433,47

505,00

522,41

463,74

91,8

  Pe termen scurt

165,76

194,12

217,87

210,72

222,89

191,52

90,9

  Pe termen lung

187,49

200,51

215,60

294,28

299,52

272,22

92,5

Alte sectoare

3790,26

3708,45

3750,48

3978,57

4159,97

4321,11

108,6

  Pe termen scurt

2093,98

2031,38

2115,50

2272,51

2427,18

2574,42

113,3

  Pe termen lung

1696,28

1677,07

1634,98

1706,06

1732,79

1746,69

102,4

    Alte societăţi financiare

279,31

299,27

307,63

322,05

305,67

344,74

107,0

        Pe termen scurt

33,52

32,73

32,36

33,89

23,64

30,00

88,5

        Pe termen lung

245,79

266,54

275,27

288,16

282,03

314,74

109,2

     Societăţi nefinanciare

3447,86

3345,32

3377,70

3590,31

3786,33

3906,64

108,8

        Pe termen scurt

2058,72

1996,62

2080,72

2235,96

2400,58

2541,16

113,6

        Pe termen lung

1389,13

1348,69

1296,97

1354,34

1385,74

1365,47

100,8

          din care datoria corporațiilor publice

31,54

28,86

26,39

26,78

27,12

26,82

100,1

    Gospodăriile populaţiei şi IFSLSGP***

63,09

63,86

65,15

66,21

67,97

69,73

105,3

     Pe termen scurt

1,74

2,03

2,42

2,66

2,96

3,26

122,6

     Pe termen lung

61,36

61,84

62,74

63,56

65,02

66,48

104,6

Investiții directe: creditarea intragrup

1900,06

1833,85

1874,14

1872,92

1908,04

1909,96

102,0

  Pe termen scurt

250,51

243,84

258,40

277,96

297,02

314,81

113,3

  Pe termen lung

1649,55

1590,01

1615,74

1594,96

1 611,02

1595,15

100,0

TOTAL

8689,98

8617,67

8830,63

9593,32

10040,27

10242,00

106,8

* date revizuite
** UAT - unități administrativ-teritoriale
*** IFSLSGP - instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:


Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).