• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.11.2017

Raport asupra inflației nr. 4, 2017 

Raport asupra inflației nr.4, 2 noiembrie 2017

Prezentare

Discurs:     Evoluția inflației,       Situația în sectorul bancar

 

Sumar

 

Evoluția inflației

În trimestrul III 2017, rata medie anuală a inflației a constituit 7.4 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. Comparativ cu ascensiunea semnificativă din prima jumătate a anului curent, pe parcursul trimestrului III 2017, dinamica ratei anuale a inflației a fost mai puțin pronunțată. Astfel, aceasta s-a menținut la nivelul de 7.3 la sută în lunile iulie și august, ulterior, s-a majorat până la 7.6 la sută în luna septembrie. Ca rezultat, pe parcursul trimestrului III 2017, rata anuală a inflației a continuat să se plaseze peste limita superioară a intervalului țintei inflației stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu. Menținerea unei traiectorii ascendente a ratei anuale a inflației IPC a fost determinată, în principal, de presiunile acumulate din partea prețurilor la produsele alimentare ca urmare a unor condiții agrometeorologice mai puțin favorabile pentru fructele și legumele autohtone în anul curent. Totodată, valorile înalte ale inflației au fost susținute și de impactul majorărilor de tarife la unele servicii reglementate, mai ales la începutul anului curent. Inflația de bază a cunoscut o dinamică relativ stabilă, menținându-se în proximitatea țintei inflației. Tendința de apreciere a monedei naționale în perioada de referință a atenuat influența factorilor pro-inflaționiști menționați mai sus. Conform estimărilor, cererea internă a exercitat un impact neglijabil asupra inflației în perioada de referință. Devierea dintre valoarea efectivă a inflației anuale din trimestrul III 2017 și valoarea anticipată în cadrul rundei de prognoză aferente Raportului asupra inflației nr. 3, 2017 a fost una nulă.

 

Mediul extern

Activitatea economică la nivel mondial continuă să se redreseze, ceea ce contribuie la intensificarea presiunilor externe pro-inflaționiste. Majoritatea indicatorilor statistici denotă creșterea sustenabilă a economiei zonei euro și recuperarea economiei Federației Ruse după criza anilor precedenți. În trimestrul III 2017, piața valutară internațională a fost marcată de aprecierea ușoară atât a dolarului SUA, cât și a monedei unice europene, iar piața valutară regională de stabilizarea și, ulterior, de ușoara apreciere a rublei rusești, pe fondul creșterii prețului la petrol. Prețul petrolului s-a majorat semnificativ în ultimele luni ca urmare a diminuării producției de petrol la nivel mondial, a condițiilor meteorologice precare din SUA și a intensificării conflictelor geopolitice în regiunile de extracție a petrolului. Înviorarea economică și sporirea creșterii mondiale a contribuit și la creșterea cotațiilor internaționale la materiile prime, inclusiv la produsele alimentare. Pe fondul recuperării atât a economiei mondiale, cât și a economiei regionale, cuantumul și intensitatea riscurilor, precum și a incertitudinilor aferente mediului extern s-au diversificat.

 

Evoluții ale activitații economice

Dinamica anuală a activității economice, în trimestrul II 2017, a fost ușor inferioară celei de la începutul anului curent, preponderent, ca urmare a disipării efectelor pozitive generate de recolta din anul precedent, ce au alimentat majorarea exporturilor din perioadele precedente. În acest fel, în trimestrul II 2017, PIB a înregistrat o creștere de 2.5 la sută comparativ cu perioada similară a anului 2016. Contribuția din partea cererii interne a devenit mai pronunțată comparativ cu perioadele precedente. Astfel, rata anuală a formării brute de capital fix a accelerat până la nivelul de 6.3 la sută, cu 3.0 puncte procentuale superioară celui de la începutul anului curent. Similar perioadelor precedente, aportul din partea componentei variația stocurilor la dinamica PIB a continuat să fie unul pozitiv pronunțat, consemnând nivelul de 2.7 puncte procentuale. În trimestrul II 2017, consumul final al gospodăriilor populației a cunoscut o dinamică anuală de 3.8 la sută. Consumul final al administrației publice a consemnat o evoluție neglijabilă în perioada de referință, diminuându-se cu 0.1 la sută comparativ cu trimestrul II 2016. În același timp, impactul pozitiv al cererii externe s-a diminuat considerabil comparativ cu perioadele precedente. În acest fel, exportul de bunuri și servicii s-a majorat doar cu 7.3 la sută comparativ cu trimestrul II 2016. Deși într-o măsură mai puțin pronunțată ca la începutul anului, activitatea economică a fost temperată substanțial de evoluția importurilor. Astfel, acestea au fost cu 11.1 la sută superioare celor din trimestrul II 2016. Pe categorii de resurse, creșterea PIB a fost determinată, în cea mai mare parte, de contribuția pozitivă de 1.6 puncte procentuale generată de majorarea impozitelor nete pe produs. Evoluții pozitive cu impact sesizabil asupra dinamicii PIB au fost consemnate în comerț, transport și depozitare și în construcții. Sectorul industrial a cunoscut o stagnare în trimestrul II 2017, în timp ce valoarea adăugată aferentă agriculturii s-a diminuat cu 6.9 la sută.

 

Promovarea politicii monetare

Pe parcursul trimestrului III 2017, au avut loc trei ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. În urma evaluării balanței riscurilor interne și externe și a perspectivelor inflației pe termen scurt și mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, la ședința din 26 iulie 2017, a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 8.0 la sută anual. Ulterior, la ședințele din 28 august 2017, s-a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară cu 0.5 puncte procentuale, de la 8.0 la sută (nivel stabilit la ședința din 28 iunie 2017) până la 7.5 la sută anual. La ședința din 27 septembrie 2017, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a hotărât să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară la nivelul de 7.5 la sută anual.

Urmând tendința descendentă a ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei, ratele medii trimestriale ale dobânzilor aferente soldului depozitelor în moneda națională acceptate de către băncile licențiate și-au continuat trendul descrescător și, ca rezultat, au consemnat un declin și ratele medii trimestriale la creditele acordate de către băncile licențiate. În perioada de referință, față de trimestrul II 2017, ratele medii trimestriale ale dobânzilor aferente soldului creditelor acordate de către băncile licențiate s-au diminuat cu 0.46 puncte procentuale la creditele în moneda națională și cu 0.19 puncte procentuale la creditele în valută, înregistrând valori de 10.18 la sută anual și 5.21 la sută anual, respectiv. Rata medie trimestrială a dobânzii aferentă soldului depozitelor în lei acceptate de către băncile licențiate a constituit 6.15 la sută anual, în descreștere cu 0.42 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Rata medie trimestrială a dobânzii aferentă soldului depozitelor în valută a constituit 1.65 la sută anual, inferioară celei din trimestrul II 2017 cu 0.21 puncte procentuale.

 

Prognoza inflației pe termen mediu

Conform rundei curente de prognoză, deviația PIB va înregistra o recuperare lentă pentru întreaga perioadă de prognoză. Totuși, ea va rămâne în palierul negativ, în proximitatea valorii zero, pentru întreaga perioadă de prognoză. Prin urmare, plasarea activității economice sub nivelul său de echilibru, va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate.

Condițiile monetare reale vor avea un impact restrictiv asupra cererii. Rata reală efectivă de schimb va alimenta un caracter restrictiv al condițiilor monetare pentru tot orizontul de prognoză. Totodată, rata reală a dobânzii va fi stimulativă pentru întregul orizont de prognoză, cu excepția a trei trimestre consecutive, începând cu trimestrul IV 2018, când va alimenta un caracter restrictiv al condițiilor monetare.

Rata anuală a inflației, începând cu trimestrul IV 2017, se va diminua rapid și va reveni, începând cu trimestrul I 2018, în cadrul intervalului pentru două trimestre consecutive. Din trimestrul III 2018, pentru trei trimestre consecutive, rata anuală a inflației se va plasa sub limita inferioară a intervalului, după care, din trimestrul II 2019, va reveni în interval și se va plasa, la sfârșitul orizontului de prognoză, în proximitatea țintei inflației. Valoarea maximă de 7.3 la sută o va înregistra în trimestrul IV 2017, iar valoarea minimă de 2.6 la sută – în trimestrul IV 2018. Comparativ cu valorile înregistrate în cadrul Raportului asupra inflației nr. 3, 2017, valorile medii anuale proiectate ale ratei anuale a inflației sunt similare pentru anul curent și inferioare cu 0.4 puncte procentuale pentru anul 2018.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).