• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.01.2010

Raport de politică monetară nr. 1, 2010Raport de politică monetară nr.1, februarie 2010

 

Sumar

Mediul extern

După doi ani de criză economică şi financiară declinul sever din activitatea mondială a făcut loc treptat relansării pe principalele pieţe emergente şi în unele ţări avansate. Contracţia economiei mondiale din ultimul trimestru al anului 2008 şi primul trimestru al anului 2009 a fost urmată de o creştere pozitivă în trimestrele II şi III, 2009. Datorită măsurilor luate de guvernele din Statele Unite, Europa, Japonia şi China pentru sprijinirea băncilor şi a altor instituţii financiare prăbuşirea a fost evitată, acestea începând să raporteze profituri pentru trimestrele II şi III, 2009.

Deşi există semne de stabilizare economică pe plan mondial, inclusiv semne de redresare a pieţei bursiere şi de restabilire a încrederii consumatorilor, fiind de asemenea reduse ratele dobânzii la credite, situaţia pe termen scurt rămâne nesigură şi mai există riscuri majore care pun în pericol stabilitatea economică şi financiară a ţărilor lumii.

 

Situaţia macroeconomică

Evoluţia economică a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova a fost marcată de acutizarea crizei financiare şi economice mondiale, fapt ce a condus la deteriorarea condiţiilor interne prin diminuarea volumului remiterilor, precum şi de reducerea cererii interne faţă de produsele autohtone. Astfel, în trimestrul III, 2009 în comparaţie cu perioada similară a anului precedent produsul intern brut s-a diminuat cu 7.7 la sută în termeni reali.

În anul 2009, piaţa muncii a fost caracterizată de o tendinţă de restrângere, din cauza că un număr tot mai mare de companii au renunţat la planurile de recrutare şi au diminuat numărul de angajaţi în cadrul întreprinderilor. Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică rata şomajului a alcătuit 5.7 la sută, fiind superioară celei din perioada similară a anului precedent cu 3.6 puncte procentuale.

Deşi criza persistă şi impactul asupra pieţei muncii este semnificativ, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională în perioada ianuarie-noiembrie 2009 a avut o evoluţie ascendentă de 8.5 la sută în termeni nominali.

 

Dinamica procesului inflaţionist

Rata inflaţiei anuale în luna decembrie 2009, măsurată prin indicele preţurilor de consum, a constituit 0.4 la sută comparativ cu 7.3 la sută înregistrat în luna decembrie 2008. Această descreştere s-a înscris pe un trend descrescător început în luna iunie 2008 care a continuat până în vara anului 2009.

În structura pe componente, cea mai mare creştere (cu 2.5 la sută) a fost consemnată la preţurile mărfurilor nealimentare, urmate de preţurile la serviciile prestate populaţiei (cu 2.2 la sută), în timp ce preţurile la produsele alimentare au consemnat o reducere de minus 3.8 la sută.

Inflaţia de bază anuală a înregistrat o evoluţie descendentă începând cu luna aprilie 2008 (11.2 la sută), constituind 2.1 la sută în luna octombrie 2009, cu o uşoară accelerare în lunadecembrie 2009 (2.9 la sută). Creşterea din luna decembrie a inflaţiei de bază a fost determinată de deprecierea monedei naţionale faţă de valutele străine.

 

Prognoza macroeconomică şi a inflaţiei pe termen mediu

Prognoza macroeconomică pe termen mediu (2 ani) a fost elaborată în baza condiţiilor economice externe, a fazei actuale a ciclului economic din Republica Moldova şi a următoarelor asumări:

 • continuitatea politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei având drept scop fundamental „asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor” şi atingerea obiectivului inflaţiei – măsurată prin indicele preţurilor de consum, publicat lunar de Biroul Naţional de Statistică (BNS) – la nivel de 5.0 la sută pentru anul 2010, cu o posibilă deviere de ± 1.0 puncte procentuale, iar pentru perioada 2011-2012 menţinerea ratei inflaţiei aproape de intervalul mijlociu de o singură cifră;
 • politica fiscală va fi uşor restrictivă, astfel încât va avea loc o diminuare a deficitului bugetar cu 2.0 puncte procentuale, de la 9.0 până la 7.0 la sută din PIB, datorită majorării veniturilor ca rezultat al creşterii încasărilor din impozite indirecte, precum şi a volumului granturilor. În acelaşi timp, cheltuielile totale se vor reduce cu cca 1.0 puncte procentuale. Asumările cu privire la politica fiscală sunt integral bazate pe Legea bugetului de stat pentru anul 2010;
 • majorarea accizelor şi TVA şi impactul lor asupra inflaţiei;
 • la elaborarea prognozei s-a ţinut cont de majorările tarifelor la resursele energetice pentru consumatorii finali de la începutul acestui an, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, şi de eventualele modificări ale acestora pe termen mediu.

Conform prognozei, rata anuală a inflaţiei IPC va atinge nivelul de 6.1 la sută în luna martie 2010, urmând o tendinţă de creştere până la 7.7 la sută în lunile august-septembrie, iar spre sfârşitul anului va înregistra valoarea de 6.5 la sută. Depăşirea intervalului declarat al inflaţiei va avea un caracter temporar şi impersistent şi este bazată pe anumiţi factori obiectivi, inclusiv: şocul temporar înregistrat la începutul acestui an, ca rezultat al majorării tarifelor la gazele naturale din reţea, la energie electrică şi încălzirea centralizată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Totodată, acest şoc este parţial determinat şi de majorarea accizelor şi cotelor TVA la unele produse.

Inversarea trendului inflaţiei şi reîntoarcerea în limita de 5.0 la sută ± 1.0 puncte procentuale are o probabilitate suficient de înaltă. Cu o probabilitate de peste 50.0 la sută rata inflaţiei la sfârşitului anului 2010 se va încadra în limita declarată. În anul 2011 inflaţia se va afla pe deplin în limita declarată cu o probabilitate de peste 90.0 la sută şi se va diminua treptat până la 4.6 la sută în luna decembrie.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).