• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.11.2011

Raport asupra inflaţiei nr. 4, 2011Raport asupra inflației nr.4, noiembrie 2011

Prezentarea

 

Sumar

Evoluția inflației

Ritmul anual al inflaţiei masurate prin IPC a constituit 8.8 la sută în trimestrul III, 2011 şi, în acest fel, se atestă continuarea traiectoriei ascendente începută în luna februarie 2011. În acelaşi timp, valoarea acestuia corespunde în mare parte cu valoarea prognozată în Raportul asupra inflaţiei nr. 3, august 2011. Ritmul anual al inflaţiei de bază, în mod similar, a cunoscut o dinamică ascendentă în perioada de referinţă, dar aceasta a avut un caracter mai puţin pronunţat decât cel al inflaţiei totale, constituind 4.4 la sută în luna septembrie 2011.

Printre principalii factori care au favorizat creşterea IPC în trimestrul III, comparativ cu perioada similară a anului precedent sunt majorările de tarife la utilităţi şi efectele secundare provocate de acestea asupra altor componente, condiţiile meteorologice adverse pentru unele culturi agricole, creşterea preţurilor la produsele alimentare şi produsele derivate petrolului pe plan mondial, creşterea cererii din partea populaţiei în urma majorării veniturilor disponibile ale acesteia, creşterea cererii externe faţă de unele produse autohtone. Totodată, presiunile proinflaţioniste menţionate anterior au fost parţial atenuate de evoluţia monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali. În trimestrul III, 2011 preţurile producţiei industriale şi preţurile în construcţii au consemnat o evoluţie ascendentă, fapt ce va crea presiuni de creştere a preţurilor unor componente din cadrul IPC în perioadele următoare.

Produsul intern brut în trimestrul II, 2011 a înregistrat o majorare în termeni reali de 6.8 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. Astfel, creşterea economică a continuat şi în trimestrul II, 2011, fiind însă mai moderată decât cea din primele 3 luni ale anului curent după cum s-a anticipat şi în cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 3, august 2011. De această dată însă cererea externă a constituit factorul determinant în creşterea PIB, iar calitatea creşterii economice e superioară celei din perioadele anterioare.

Diminuarea ratei şomajului până la 6.2 la sută denotă, pe de o parte, o ameliorare a situaţiei pieţei muncii în trimestrul II, 2011. Pe de altă parte, se atestă o diminuare a numărului populaţiei ocupate. În luna august 2011 salariul mediu nominal al unui lucrător în economia naţională s-a majorat cu 8.5 la sută faţă de perioada corespunzatoare a anului precedent. Cu toate acestea, ritmul anual al salariului mediu real pe economie în luna august a consemnat o dinamică negativă determinată de evoluţia tuturor sectoarelor economiei, cu excepţia sectorului agricol. Începând cu primul trimestru al anului 2010, în mod consecutiv, ritmul de creştere a productivităţii muncii devansează ritmul de creştere a salariului mediu real în industrie.

 

Promovarea politicii monetare

În vederea ancorării anticipaţiilor inflaţioniste, în corelare cu contracararea eventualelor efecte de runda a doua ale şocurilor adverse, Banca Naţională a Moldovei pe parcursul trimestrului III, 2011 a menţinut conduita prudentă a politicii monetare. Totodată, în anul 2011 BNM a continuat să gestioneze ferm surplusul de lichiditate existent pe piaţa monetară prin operaţiuni de sterilizare.

Banca Naţională a Moldovei a intervenit pe piaţa valutară internă pe parcursul perioadei iulie – septembrie 2011 în calitate de cumpărător de valută străină, în scopul atenuării fluctuaţiilor excesive ale cursului de schimb al monedei naţionale în raport cu dolarul SUA.

Pe parcursul perioadei analizate volumul tranzacţiilor Băncii Naţionale a Moldovei efectuate pe piaţa valutară internă contra lei moldoveneşti a constituit echivalentul a 22.62 mil. dolari SUA.

Indicatorii monetari în trimestrul III, 2011 au înregistrat o creştere mai modestă comparativ cu trimestrul precedent, media trimestrială în termeni anuali fiind de 19.7 la sută pentru M2 şi de 17.9 la sută – pentru M3.

Persistenţa unui nivel înalt al lichidităţilor în sistemul bancar care încetineşte transmisia deciziilor de politica monetară a condiţionat poziţionarea pe o pantă descendentă a ratelor dobânzilor practicate de bănci la depozitele noi atrase şi la creditele noi acordate în moneda naţională pe parcursul trimestrului III, 2011.

Anticipând presiunile inflaţioniste, Banca Naţională a Moldovei ă efectuat pe parcursul trimestrului III, 2011 două majorări succesive cu câte 1.0 puncte procentuale ale ratelor de dobândă la instrumentele sale de reglementare monetară, astfel încât rata de bază a fost majorată până la nivelul de 10.0 la sută şi ratele dobânzilor aferente facilităţii de depozit overnight şi de credit overnight până la nivelul de 7.0 şi 13.0 la sută, respectiv.

 

Prognoza inflaţiei pe termen mediu

Economia mondială continuă să se recupereze, însă cu ritmuri din ce în ce mai mici, ca urmare a intensificării şi propagării crizei datoriilor suverane în rândul economiilor dezvoltate, ceea ce are impact asupra evoluţiei pieţelor financiare internaţionale şi determină deteriorarea rapidă a indicatorilor din economiile dezvoltate.

În timp ce factorii de decizie din ţările dezvoltate încearcă să susţină ritmul creşterii economice, marile economii emergente încearcă să evite supraîncălzirea economiei lor. De-a lungul ultimelor luni unele economii în curs de dezvoltare au încercat sa reducă ratele înalte ale inflaţiei prin înasprirea politicilor sale monetare. În acelaşi timp, scăderea ritmului de creştere în economiile dezvoltate se va reflecta în exporturi mai mici. Toate acestea au contribuit la stagnarea proceselor de echilibrare macroeconomică de pe mapamond, ceea ce a condus la revizuirea în jos a prognozelor privind evoluţia economică mondială.

Riscurile principale care ar putea schimba semnificativ evoluţia economiei mondiale în viitorul apropiat ţin de problemele cu care se confruntă finanţele publice şi sistemele bancare din economiile dezvoltate, de insuficienţa politicilor pentru redresarea consecinţelor crizei economice şi de volatilitatea pieţelor de marfuri.

Deviaţia PIB real de la începutul anului 2011 a înregistrat valori pozitive, PIB-ul aflându-se puţin peste nivelul său potenţial. Faţă de proiecţia din Raportul asupra inflaţiei nr. 3, august 2011, unde deviaţia PIB avea valori pozitive pe toată perioada de prognoză, deviaţia PIB din runda actuală de prognoză are o tendinţă mai accentuată de descreştere, astfel spre sfârşitul perioadei de prognoză (trimestrul III, 2013) aceasta va înregistra valori nesemnificativ negative.

Proiecţia curentă din cadrul scenariului de bază plasează rata anuală a inflaţiei la finele trimestrului IV al anului curent la nivelul de 9.6 la sută, iar la finele anului viitor – la nivelulde 6.5 la sută. Comparativ cu proiecţia din cadrul Raportului asupra inflaţiei nr. 3, august 2011, rata anuală a inflaţiei la finele anului curent este proiectată la un nivel mai mare cu 1.1 puncte procentuale, iar la finele anului 2012 – la un nivel mai mic cu 0.9 puncte procentuale. Cauza principală a discrepanţei negative pentru anul 2012 dintre proiecţia actuală şi cea din raportul precedent reprezintă nivelurile puţin mai mici ale preţurilor mondiale la produsele alimentare, gaze naturale, precum şi ale celor la combustibili. Aceste evoluţii ar fi rezultatul unei activităţi economice mai reduse pe plan mondial.

Evoluţia economiei globale în urmatoarele trimestre va fi marcată de riscuri elevate şi incertitudini majore cauzate de criza datoriilor suverane.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).