• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.08.2022

Raportul asupra inflației nr. 3, 2022Guvernatorul BNM, Octavian Armașu prezintă Raportul asupra inflației nr.3, august 2022

 


Sumar

În trimestrul II 2022, rata anuală a inflației a continuat traiectoria ascendentă din anul precedent. Totuși, aceasta a fost ușor inferioară valorii anticipate în Raportul asupra inflației, mai 2022. Aceasta s-a majorat de la 22,2 la sută în luna martie 2022 până la 31,8 la sută în luna iunie 2022. Ca rezultat, similar perioadei anterioare, în trimestrul I 2022, rata anuală a inflației s-a plasat în continuare peste limita superioară a intervalului de 5,0 la sută ±1,5 puncte procentuale. Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 29,3 la sută în trimestrul II 2022, fiind cu 10,2 puncte procentuale superioară celei din trimestrul precedent. Dinamica respectivă a fost susținută de creșterea prețurilor pe piața internațională și regională la produsele alimentare și la resursele energetice, fapt ce a determinat creșterea prețurilor acestora pe piața internă și ajustarea tarifelor la gazul în rețea, energia termică și la energia electrică. Totodată ajustarea tarifelor, creșterea prețurilor la carburanți, dar și dinamica ascendentă a salariilor a susținut majorarea costurilor pentru agenții economici care treptat a fost reflectată în prețuri. Impactul factorilor de mai sus a fost amplificat semnificativ în prima jumătate a anului curent de escaladarea situației din Ucraina ce a generat presiuni adiționale asupra prețurilor la produsele alimentare, combustibili și unele subcomponente aferente inflației de bază. În același timp, pentru anumite subcomponente din cadrul IPC, presiuni inflaționiste adiționale au fost determinate de dinamica ratei de schimb MDL/USD. Conform estimărilor recente, presiunile din partea cererii, observate în perioadele precedente, au pierdut din intensitate și au avut un impact neglijabil asupra prețurilor subcomponentelor inflației de bază și a prețurilor la produsele alimentare. Traiectoria ascendentă a ratei anuale a IPPI a continuat în trimestrul II 2022, conturând premise pentru majorarea prețurilor unor subcomponente ale IPC în perioada următoare.


Totodată, având în vedere creșterea prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan internațional și regional, amplificată de escaladarea conflictului armat din Ucraina, solicitările furnizorilor de ajustare a tarifelor la gaz și energia termică, în perioada următoare va continua creșterea prețurilor la produsele alimentare, resursele energetice, dar și la alte bunuri și servicii din cadrul IPC. Totodată, majorarea costurilor interne, efectele secundare de la majorarea tarifelor, indexarea pensiilor, majorarea salariilor vor genera, în perioada următoare, presiuni adiționale asupra IPC pe piața internă. Majorarea pronunțată a prețurilor la gazul natural pe piețele externe va exercita presiuni adiționale pentru ajustarea tarifului la gazul în rețea, care va fi urmată de creșterea tarifului la serviciile conexe, fapt ce va susține în continuare creșterea inflației. Similar perioadelor precedente, dinamica ulterioară a IPC rămâne marcată de incertitudinea momentului și a magnitudinii ajustării unor tarife în contextul majorării considerabile a prețurilor la resursele energetice pe piața regională, dar și de impactul condițiilor meteorologice asupra prețurilor la produsele alimentare pe piața internă.


Situația din economia mondială continuă să se agraveze, nivelul de complexitate al problemelor fiind foarte ridicat. Cotațiile pe piața mondială au continuat să se majoreze, ceea ce a amplificat presiunile proinflaționiste. Înăsprirea politicilor monetare în scopul contracarării presiunilor proinflaționiste, deopotrivă cu majorarea costurilor de producție, afectează esențial activitatea economică. De asemenea, creșterea numărului cazurilor de COVID-19 la nivel mondial și reintroducerea restricțiilor și carantinei în China au condus la temperarea activității economice mondiale. În luna iunie, SRF a majorat semnificativ intervalul ratelor dobânzilor cu 0,75 puncte procentuale, ceea ce, la fel ca și creșterea primelor de risc, a contribuit la aprecierea semnificativă a dolarului SUA. În aceeași ordine de idei, BCE a majorat, la ședința de politică monetară din 21 iulie 2022, rata dobânzii cu 0,5 puncte procentuale, aceasta fiind prima majorare de rată din anul 2011. Pe fondul diferenței dintre ratele dobânzilor și obligațiunile guvernamentale, moneda unică europeană s-a depreciat în luna iulie aproape de paritatea cu dolarul SUA. Criza gazelor naturale din Europa s-a amplificat la sfârșitul lunii iunie din cauza închiderii gazoductului Nord Stream 1 pentru lucrările de mentenanță programate și a riscului nereluării livrărilor de gaz de către Gazprom. Astfel, cotația TTF Netherlands a crescut până la 1 900 USD/1 000 metri cubi. Indicele FAO s-a diminuat ușor în ultimele luni în contextul anticipărilor privind o recoltă bună în emisfera nordică și îmbunătățirii condițiilor culturilor cerealiere la unii producători importanți.


Dinamica PIB s-a temperat pronunțat la începutul anului curent după evoluția ascendentă din anul precedent. Temperarea activității economice a fost susținută de o cerere internă mai modestă, preponderent, ca urmare a scăderii veniturilor reale ale populației și a unor condiții mai restrictive pentru creditare, precum și de creșterea incertitudinii în regiune și apariția barierelor pentru comerțul extern din cauza escaladării conflictului din Ucraina. Totuși, deși modestă, rata anuală a PIB a continuat să fie una pozitivă ca urmare a impactului generat de evoluția exporturilor și a consumului administrației publice. În acest fel, în trimestrul I 2022, PIB a fost cu 1,1 la sută superior nivelului din perioada similară a anului 2021, dar dinamica fiind inferioară celei anticipate în Raportul asupra inflației, mai 2022. În același timp, seria ajustată sezonier reflectă o scădere de 6,4 la sută a PIB comparativ cu trimestrul IV 2021. Contribuții pozitive la dinamica PIB au fost determinate de creșterea exporturilor și a consumului administrației publice. Consumul populației a înregistrat o dinamică minoră. Totodată, impactul pozitiv al acestora a fost erodat de scăderea investițiilor și de creșterea importurilor. Pe partea ofertei, evoluții pozitive mai pronunțate au fost consemnate în comerț și sectorul financiar. Sectorul agricol, industrial și cel al construcțiilor au înregistrat o contractare la începutul anului curent comparativ cu perioada similară a anului precedent. După dinamica modestă de la finele anului precedent, atât populația economic activă, cât și cea ocupată, la începutul anului curent a cunoscut o evoluție pozitivă. Rata șomajului, precum și rata subocupării a înregistrat o dinamică ușor ascendentă. Mai mulți indicatori operativi disponibili pentru perioada aprilie-iunie 2022 au conturat o dinamică mai modestă comparativ cu cea de la începutul anului curent, conturând astfel precondiții pentru o activitate economică modestă și în trimestrul II 2022.


În trimestrul II 2022, veniturile bugetului public național au consemnat creșteri, fiind cu 18,6 la sută peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2021. Cheltuielile bugetului public național s-au majorat, fiind cu 13,1 la sută peste nivelul înregistrat în trimestrul II 2021.


Totodată, pe piața valorilor mobiliare de stat, alocate pe parcursul trimestrului II al anului 2022, ratele dobânzilor s-au menținut pe trendul de creștere.
În trimestrul II 2022, lichiditatea excesivă a însumat 4,6 miliarde lei, fiind în creștere față de trimestrul precedent cu 0,1 miliarde lei.


Agregatele monetare, în trimestrul II al anului 2022, au înregistrat ritmuri anuale de creștere mai temperate față de trimestrul precedent. Totodată, contribuția principală la această evoluție a fost determinată, în mare parte, de modificarea volumului banilor în circulație și al depozitelor în moneda națională.


Ratele medii ale dobânzilor aferente soldului la credite în moneda națională au înregistrat creșteri în comparație cu trimestrul precedent cu 0,64 puncte procentuale și la depozite cu 0,97 puncte procentuale. Ratele medii ale dobânzii la creditele și la depozitele în valută au înregistrat modificări minore.


Pe parcursul trimestrului II 2022 au avut loc două ședințe ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la deciziile de politică monetară. Urmare evaluării balanței riscurilor interne și externe și a perspectivelor inflației pe termen scurt și mediu, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să efectueze majorări succesive ale ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară cu câte 3,00 puncte procentuale, la ședințele din 5 mai și 3 iunie, până la nivelul de 18,50 la sută anual.


Totodată, în cadrul ședinței ordinare din 4 august 2022, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a adoptat prin vot unanim majorarea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3,00 puncte procentuale, fiind stabilită la nivelul de 21,50 la sută anual. Concomitent, a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu câte 3,0 puncte procentuale în două perioade consecutive de aplicare 16 august – 15 septembrie 2022 și respectiv, 16 septembrie – 15 octombrie 2022, de la 34,0 la sută la 40,0 la sută din baza de calcul. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă a fost majorată cu aceeași magnitudine și în perioade similare, de la 39,0 la sută la 45,0 la sută din baza de calcul.


Decizia respectivă urmărește temperarea ritmurilor alerte de creștere a prețurilor de consum, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea intermedierii financiare în moneda națională și a economisirii în defavoarea consumului, echilibrarea balanței comerciale, precum și ancorarea așteptărilor inflaționiste.
Prognoza curentă din Raportul asupra inflației, august 2022 include măsurile corespunzătoare de politică monetară, magnitudinea acestora fiind calibrată în vederea susținerii descreșterii indicelui prețurilor de consum începând cu trimestrul IV 2022.


În acest context, există o probabilitate înaltă că măsurile adoptate pot finaliza ciclul de înăsprire a politicii monetare, în condițiile absenței unor șocuri proinflaționiste majore neanticipate în perioada imediat următoare. Odată ce proiecțiile viitoare vor contura premise fundamentate pentru relaxarea politicii monetare, BNM va adopta măsurile necesare pentru readucerea inflației în proximitatea țintei de 5,0 la sută.


Economia mondială se află într-un moment de turnură, indicatorii macroeconomici oscilând fără a contura tendințe concrete, ceea ce mărește intervalul de incertitudine al prognozelor. Pe de o parte, economia mondială este afectată de înăsprirea politicilor monetare în economiile importante și de temperarea cererii în China și alte economii mari. Pe de altă parte, riscurile aferente conflictului armat din Ucraina, oferta limitată de materii prime și condițiile agrometeorologice precare din Europa facilitează persistența cotațiilor înalte la materiile prime. Astfel, în runda curentă de prognoză rămâne validă ipoteza privind creșterea/menținerea proinflaționistă aferentă cotațiilor pe piața internațională, dar se anticipează că cererea externă va fi mai temperată. De asemenea, în baza ultimelor evoluții, se anticipează că moneda europeană va oscila în proximitatea parității cu dolarul SUA, iar rubla rusească va reflecta operațiunile monetare interne în lipsa funcționării contului de capital.


În trimestrul al treilea al anului curent, rata anuală a inflației va atinge cel mai înalt nivel și începând cu următorul trimestru va urma o tendință descendentă spre finele orizontului de prognoză. Rata inflației se va plasa peste limita superioară a intervalului de variație pe parcursul perioadei de prognoză și în ultimul trimestru va reveni în interval. Ritmul anual al inflației de bază va spori pe parcursul primelor două trimestre de prognoză, iar începând cu anul viitor își va reorienta traiectoria și se va diminua pentru restul perioadei de prognoză (trimestrul III 2022 - trimestrul II 2024) . Rata anuală a prețurilor produselor alimentare va atinge nivelul maxim în primul trimestru de prognoză, iar începând cu următorul trimestru va avea o tendință descendentă. Ritmul anual al prețurilor reglementate va spori până la finele anului curent, iar începând cu trimestrul I 2023 se va diminua semnificativ spre finele perioadei de prognoză. Rata anuală a prețurilor la combustibili va crește în primele două trimestre consecutive de prognoză, iar începând cu anul 2023 se va diminua semnificativ spre finele orizontului de prognoză.


Cererea agregată va fi negativă pe întreaga perioadă de prognoză din cauza deteriorării cererii externe și a finanțării consumului casnic. Impulsul fiscal și, într-o măsură neînsemnată, condițiile monetare vor atenua descreșterea cererii agregate.


Condițiile monetare reale vor fi ușor stimulative pentru cererea agregată pe o mare parte a orizontului de prognoză.


Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior (Raportul asupra inflației, mai 2022), a fost revizuită în sens ascendent până în trimestrul I 2023 și descendent pentru restul perioadei comparabile (trimestrul III 2022 - trimestrul I 2024) , cu excepția trimestrului I 2024. Prognoza actuală a ritmului anual al inflației de bază a fost diminuată pe întreaga perioadă comparabilă, cu excepția trimestrului I 2024.


Ritmul anual al prețurilor produselor alimentare a fost revăzut în sens ascendent pe întreaga perioadă comparabilă. Prognoza actuală a ratei anuale a prețurilor reglementate a fost revizuită în sens ascendent până în trimestrul II 2023 și descendent spre finele perioadei comparabile. Prognoza ritmului anual al prețurilor la combustibili a fost majorată pe întreaga perioadă comparabilă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).