• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.11.2010

Raport de politică monetară nr. 4, 2010Raport de politică monetară nr.4, noiembrie 2010

 

Sumar

În primul semestru al anului 2010 economia mondială a continuat procesul de relansare. Conform estimărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI), în trimestrele I şi II ale anului curent, economia mondială a crescut cu un ritm anual de 4.7 şi 4.9 la sută, respectiv. Bazându-ne pe datele din primul semestru al anului curent, se aşteaptă că în anul 2010 rata creşterii anuale a economiei mondiale va fi de 4.8 la sută.

Procesul redresării rămâne a fi inegal, fiecare regiune înregistrând ritmul ei de creştere. În timp ce în cazul economiilor avansate redresarea va depinde în continuare de nivelul datoriei publice, nivelul ridicat al şomajului, menţinerea unor condiţii dificile în ceea ce priveşte creditarea şi volatilitate pe pieţele valutare, perspectivele pentru ţările emergente sunt considerabil mai bune. Cu toate acestea, economiile dezvoltate ar urma să crească cu 2.7 la sută, în timp ce pentru economiile emergente şi în dezvoltare noile previziuni indică un avans de 7.1 la sută.

Totodată, cei mai recenţi indicatori macroeconomici publicaţi pe parcursul lunilor iulie – septembrie curent, sugerează diminuarea ritmului activităţii economice internaţionale, oferind astfel în continuare o posibilă decelerare a creşterii mondiale în semestrul II, 2010. În majoritatea economiilor dezvoltate redresarea este temperată de condiţiile nefavorabile de pe piaţa forţei de muncă, declinul creditelor ipotecare şi dificultăţile legate de finanţarea deficitelor fiscale. Creşterea economică în economiile emergente s-a menţinut în general robustă, însă indicatorii pe termen scurt sugerează o încetinire a ritmului expansiunii economice.

În perioada următoare se menţin presiuni inflaţioniste reduse, in principal la nivelul economiilor dezvoltate. Inflaţia în ţările avansate va ajunge până la 1.4 la sută în anul 2010, iar în ţările emergente va atinge valoarea de 6.2 la sută.

 

Dinamica procesului inflaţionist

În trimestrul III, 2010 ritmul anual al inflaţiei măsurată prin IPC a marcat o evoluţie uşor ascendentă, majorându-se de la 7.6 la sută în luna iulie până la 8.0 la sută în luna septembrie, în timp ce ritmul anual al inflaţiei de bază a cunoscut o dinamică descendentă în perioada de referinţă (de la 5.1 la sută în luna iulie până la 4.8 la sută în luna septembrie 2010). Diferenţa considerabilă dintre ritmul inflaţiei IPC şi ritmul inflaţiei de bază relevă contribuţia semnificativă a factorilor nemonetari în cadrul creşterii preţurilor pe teritoriul Republicii Moldova.

La formarea ratei inflaţiei anuale în luna septembrie 2010 cel mai mult au contribuit preţurile reglementate, ca rezultat al modificărilor de tarife la gaz, energie electrică şi agent termic, efectuate în lunile ianuarie şi mai. În acelaşi timp, o contribuţie majoră a fost exercitată de preţurile la produsele alimentare, ca rezultat al abaterilor condiţiilor climaterice de la normă pe parcursul anului şi a fluctuaţiilor preţurilor alimentare pe piaţa mondială. Fluctuaţiile preţurilor la petrol pe piaţa mondială au determinat creşterea preţurilor la combustibili. Creşterea inflaţiei de bază a fost influenţată preponderent de evoluţia pieţei valutare în prima jumătate a anului curent, de majorările impozitelor indirecte de la începutul anului, dar şi de efectele de runda a doua rezultate de la majorarea preţurilor la serviciile cu preţuri reglementate.

 

Situaţia macroeconomică

În prima jumătate a anului curent se atestă o recuperare pronunţată a economiei Republicii Moldova, după declinul sever înregistrat pe parcursul anului 2009, urmare a impactului crizei economice mondiale. Astfel, produsul intern brut în semestrul I, 2010 s-a majorat cu 5.6 la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Consumul gospodăriilor populaţiei şi formarea brută de capital au constituit motoarele creşterii economice din trimestrul II, 2010. Creşterea exporturilor a avut o contribuţie modestă la evoluţia pozitivă a PIB-ului în această perioadă. Majorarea semnificativă a importurilor în trimestrul II, 2010 a constituit un impediment considerabil asupra creşterii PIB-lui în Republica Moldova, o parte semnificativă a cererii interne fiind orientată spre bunurile şi serviciile din exterior, în detrimentul celor produse de ramurile economiei naţionale. Intrarea economiei în faza de recuperare este confirmată de evoluţia pozitivă din toate sectoarele, iar după o perioadă îndelungată de declin, în sectorul construcţii se atestă o evoluţie pozitivă.

Datele operative cu privire la consumul de bunuri şi servicii, producţia industrială şi transportul de mărfuri pentru lunile iulie, august şi septembrie, dar şi informaţia cu privire la comerţul extern pentru lunile iulie şi august conturează premise pentru continuarea recuperării activităţii economice în trimestrul III, 2010.

În trimestrul II, 2010 se atestă o deteriorare a situaţiei pieţei muncii în Republica Moldova, astfel încât rata şomajului la nivel de ţară a depăşit cu 0.9 puncte procentuale valoarea înregistrată în perioada similară a anului precedent ca urmare a flexibilităţii reduse a pieţei muncii în Republica Moldova.

 

Prognoza macroeconomică şi a inflaţiei pe termen mediu

Conform estimărilor BNM, nivelul PIB-lui a depăşit nivelul minim al recesiunii şi începând cu sfârşitul anului 2009, are o tendinţă de creştere, fapt vizibil pe parcursul primelor două trimestre ale anului curent. Însă, nivelul activităţii economice rămâne încă sub nivelul său potenţial, ceea ce creează presiuni dezinflaţioniste care sunt în continuare persistente.

Comparativ cu Raportul de politică monetară nr.3, 2010, creşterea economică va fi mai mare cu circa 1.6 puncte procentuale pentru anul curent şi cu 0.1 puncte procentuale mai mare pentru anul viitor. Astfel, creşterea PIB în anul 2010 va constitui 5.0 la sută şi 3.4 la sută în anul 2011. Prin urmare, ca şi în prognoza anterioară, atingerea nivelului potenţial al activităţii economice se va realiza în afara orizontului de prognoză de doi ani.

Rata anuală a inflaţiei IPC la finele anului 2010 va înregistra nivelul de 7.8 la sută, ceea ce este cu 0.4 puncte procentuale mai puţin decât valoarea proiectată anterior. Diminuarea ratei inflaţiei prognozate pentru anul 2010 se datorează unor presiuni inflaţioniste mai reduse decât s-au proiectat anterior.

Presiunile inflaţioniste din anul 2011 vor avea o natură şi o intensitate similare cu cele din anul 2010. Spre sfârşitul perioadei de prognoză (anul 2012) rata anuală a inflaţiei va ajunge în proximitatea unui nivel durabil pe termen lung de 5.0 la sută. Inflaţia de bază la finele anului curent va atinge nivelul de 4.0 la sută. Pe parcursul anului 2011 aceasta se va diminua până la 2.1 la sută, după care se va accelera până la un nivel de cca. 4.0 la sută spre finele anului 2012.

Riscurile cu privire la evoluţia mediului extern sunt generate de semnele de recuperare înregistrate de economia mondială, ceea ce s-ar putea transpune în fluctuaţii asupra preţurilor la petrol şi gaze naturale. Produsele alimentare în ultima perioadă au înregistrat un ritm de creştere avansat. Toţi aceşti factori externi în consecinţă pot cauza perturbări în evoluţia nivelului inflaţiei.

 

Decizia de politică monetară

Analizând perspectivele inflaţiei pe termen mediu, Consiliul de administraţie al BNM a decis în şedinţa din 28 octombrie 2010 să menţină rata de bază la nivelul de 7.0 la sută. Rata de bază a rămas neschimbată pe tot parcursul trimestrului II şi III, 2010.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).