• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.11.2020

Raportul asupra inflației nr. 4, 2020 

Raportul asupra inflației nr. 4, noiembrie 2020

 

Sumar

În trimestrul III 2020, rata anuală a inflației a continuat traiectoria descendentă de la începutul anului curent, diminuându-se de la 4,3 la sută în luna iunie 2020 până la valoarea de 2,3 la sută în luna septembrie 2020 și plasându-se, astfel, sub limita inferioară a intervalul de 5,0 la sută ±1,5 p.p. stipulat în Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu. Așteptările negative, dar și restricțiile COVID-19 au determinat un impact dezinflaționist din partea cererii interne, fapt ce, alături de aprecierea sezonieră a monedei naționale, au susținut scăderea ratei anuale a prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază. Un impact semnificativ asupra tendinței descendente a ratei anuale a IPC a fost determinat de scăderea prețurilor reglementate în contextul ajustării tarifului la energia electrică de la finele lunii iulie 2020. Contribuția din partea prețurilor la combustibili a continuat să fie una negativă ca urmare a scăderii prețurilor la petrol din prima jumătate a anului curent. Totodată, condițiile adverse pentru anumite culturi agricole înregistrate pe parcursul anului curent au continuat să exercite presiuni inflaționiste asupra prețurilor la produsele alimentare în trimestrul III 2020. Presiunile dezinflaționiste asociate cererii interne vor continua în perioada următoare în contextul impactului COVID-19. În același timp, dinamica ulterioară a IPC rămâne marcată de precondițiile pentru scăderea unor tarife și de incertitudinea momentului și magnitudinii ajustării acestora.

În trimestrul III 2020, economia mondială a consemnat ieșirea parțială din criza profundă generată de pandemia COVID-19 atestată în primăvara anului 2020. Astfel, majoritatea activităților economice afectate au fost reluate treptat, chiar dacă în cazul sectorului HoReCa și al transportului de pasageri au fost aplicate și menținute parțial restricțiile. Moneda euro s-a apreciat semnificativ, după ce țările Uniunii Europene au aprobat un plan masiv de stimulare fiscală, dar prezintă o preocupare pentru politica BCE și țările cu cont curent excedentar. Dolarul SUA s-a depreciat ușor din cauza instabilității preelectorale din SUA privind stimularea fiscală. Totodată, deteriorarea fondului geopolitic a determinat și deprecierea accentuată a rublei rusești. Prețul petrolului a avut o volatilitate redusă, cotația petrolului Brent oscilând între 40-45 dolari SUA/baril pentru a cincea lună consecutiv. Stabilitatea de pe piața petrolieră este asigurată de îndeplinirea planului OPEC+ de limitare a producției de petrol cu 7,7 milioane barili pe zi începând cu luna august 2020. Prețurile internaționale sunt în creștere ușoară determinată de înviorarea cererii mondiale și de perturbările naturale și logistice.

În contextul restricțiilor interne aferente COVID-19, dar și al climatului economic regional afectat de pandemie, în trimestrele precedente economia Republicii Moldova a înregistrat un declin pronunțat, după o dinamică mediocră. În acest fel, în trimestrul II 2020 PIB a fost cu 14,0 la sută inferior nivelului din perioada similară a anului 2019. În același timp, seria ajustată sezonier reflectă o diminuare de 7,0 la sută a PIB comparativ cu trimestrul I 2020. Totodată, toate sectoarele principale ale economiei naționale au înregistrat scăderi semnificative. Dinamica negativă a PIB, pe lângă restricțiile COVID-19, a fost amplificată de condițiile meteorologice adverse ce au determinat o evoluție negativă în sectorul agricol. Din perspectiva utilizărilor, după evoluția ușor negativă de la începutul anului 2020, consumul gospodăriilor populației a înregistrat o scădere considerabilă pe fundalul temperării creșterii venitului disponibil al populației, dar și al incertitudinii evoluției ulterioare a situației economice. Un impact negativ pronunțat a fost determinat de scăderea investițiilor. Exporturile, în condițiile unei cereri externe modeste, dar și ale unor restricții aferente COVID-19 în regiune, au continuat dinamica negativă de la începutul anului. Scăderea cererii interne a determinat și o dinamică negativă a importurilor în trimestrul II 2020. Declinul activității economice pe fundalul impactului restricțiilor COVID-19 a determinat accentuarea dinamicii negative a populației economic active și a populației ocupate. Majoritatea indicatorilor operativi cu privire la evoluția activității economice în trimestrul III 2020 au continuat să înregistreze o dinamică negativă, dar de intensitate mai mică comparativ cu trimestrul precedent.

În perioada iulie-august 2020, veniturile bugetului public național au consemnat descreșteri, fiind cu 4,3 la sută sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2019. Cheltuielile bugetului public național s-au majorat, fiind cu 11,7 la sută peste nivelul înregistrat în trimestrul III al anului 2019. Totodată, pe piața valorilor mobiliare de stat alocate pe parcursul trimestrului III al anului 2020 ratele dobânzilor au înregistrat diminuări pe majoritatea tipurilor de scadențe.

În trimestrul III 2020, lichiditatea excesivă a însumat 5,8 miliarde lei, fiind în diminuare față de trimestrul precedent cu 0,36 miliarde lei.

Agregatele monetare în trimestrul III al anului 2020 au înregistrat o dinamica pozitivă în termeni anuali. Totodată, contribuția principală la această evoluție a fost determinată, în mare parte, de modificarea volumului depozitelor la vedere atât în moneda națională, cât și în valută.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei la ședințele din 06 august 2020 și 09 septembrie 2020 a decis diminuarea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară cu câte 0,25 p.p., de la 3,25 la sută anual până la nivelul de 2,75 la sută anual.

Ratele medii ale dobânzii aferente soldului creditelor și depozitelor în moneda națională și-au continuat trendul descrescător. Ratele medii ale dobânzilor la creditele și depozitele în valută, la fel, au înregistrat diminuări.

Recuperarea treptată a economiei mondiale a determinat îmbunătățirea parțială a prognozelor evoluției mediului extern, însă cererea externă va continua să fie negativă. O modificare majoră a ipotezelor externe reflectă recenta apreciere semnificativă a monedei unice europene și, totodată, deprecierea rublei rusești. Volatilitatea redusă a cotațiilor petroliere din ultimele luni și creșterea lentă a cererii de consum pentru petrol au generat o oscilare nesemnificativă a prognozei prețurilor petrolului de marca Urals.

Rata anuală a inflației va descrește ușor până la sfârșitul anului curent și, începând cu al doilea trimestru al anului viitor, va spori până la țintă la finele perioadei de prognoză. În următoarele patru trimestre rata anuală se va afla sub limita inferioară a intervalului de variație, iar ulterior va reveni în interiorul acestuia. Inflația de bază va scădea până la sfârșitul anului curent, însă va crește continuu până spre sfârșitul perioadei de prognoză. Ritmul anual al prețurilor produselor alimentare va descrește nesemnificativ în prima jumătate a perioadei de prognoză și va crește ușor în a doua jumătate. Ritmul anual al prețurilor reglementate se va diminua până la începutul anului viitor, ulterior sporind până spre finele perioadei de prognoză. Ritmul anual al prețurilor la combustibili va manifesta o tendință ascendentă până la începutul anului 2022.

Cererea agregată, deși în recuperare, va fi negativă pe toată perioada de prognoză.

Condițiile monetare reale vor manifesta un caracter restrictiv în diminuare asupra cererii agregate până în trimestrul IV 2021, ulterior vor fi ușor stimulative.

Prognoza actuală a inflației este inferioară prognozei precedente până în trimestrul III 2021 și similară spre finele perioadei comparabile, cu excepția trimestrului I 2022 unde aceasta este ușor superioară. Prognoza actuală a inflației de bază a fost revizuită în sens descendent până în trimestrul III 2021 și ascendent spre finele perioadei comparabile, făcând excepție trimestrul II 2022. Ritmul anual al prețurilor produselor alimentare a fost revizuit în sens descendent până la sfârșitul anului 2021 și va manifesta o traiectorie relativ similară pentru restul perioadei comparabile. Prognoza actuală a prețurilor reglementate a fost revizuită neînsemnat în sens descendent pe întreaga perioadă comparabilă, cu excepția trimestrelor III 2021 și II 2022. Prognoza ritmului anual al prețurilor la combustibili a fost revizuită în sens descendent până în trimestrul II 2021 și ascendent pentru restul perioadei comparabile.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).