• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.05.2021

Raportul asupra inflației nr. 2, 2021Raportul asupra inflației nr. 2, mai 2021


Banca Națională a Moldovei a publicat Raportul asupra inflației nr.2.  Documentul reprezintă o analiză detaliată a evoluțiilor macroeconomice din mediul intern și cel extern și se referă, în principal, la procesul inflaționist, activitatea economică și conduita politicii monetare. La fel, acesta include noua prognoză pe termen mediu, reflectând riscurile și incertitudinile asociate prognozei publicate.

Astfel, raportul relevă că după o dinamică descendentă din anul precedent, în trimestrul I 2021, rata anuală a inflației a reflectat începutul unei traiectorii ascendente, majorându-se de la 0,2 la sută în luna ianuarie 2021 până la 1,5 la sută în luna martie 2021. Totuși, aceasta a continuat să se plaseze sub limita inferioară a intervalului de variație de la ținta de 5  procente.

În contextul economic regional afectat de pandemie, de asemenea, pe fundalul restricțiilor interne respective și al condițiilor meteorologice adverse pentru sectorul agricol din trimestrul IV 2020, dinamica activității economice din Republica Moldova a continuat să fie una negativă, conturând precondiții pentru o evoluție modestă a PIB  în trimestrul I 2021.

Totodată, cererea agregată își va continua recuperarea, deși va fi dezinflaționistă pentru următoarele 3-4 trimestre. Aceasta va fi influențată de recuperarea cererii externe, îmbunătățirea condițiilor monetare și de recuperarea din agricultură din anul curent.

Deciziile de politică monetară consolidează poziția Băncii Naționale a Moldovei în crearea condițiilor monetare pentru susținerea procesului de creditare, stimularea cererii interne și  asigurarea unui nivel adecvat de lichiditate în sectorul bancar, necesare pentru redresarea economiei naționale”, menționează guvernatorul BNM, Octavian Armașu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).