Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.09.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna august 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 30,957,731,796 30,695,776,159 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 29,237,831,648 29,022,010,227 94.5%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 28,151,977,422 27,959,749,703 91.1%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,274,331,827 9,109,131,877 29.7%
(i)   Numerar 2,893,028,644 2,730,180,215 8.9%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 4,674,056,428 4,901,777,589 16.0%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 998,117,647 994,235,412 3.2%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 682,359,825 456,395,994 1.5%
(v)   Valori mobiliare 26,769,283 26,542,667 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,359,023,530 16,228,637,217 52.9%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,468,272,920 3,459,462,811 11.2%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,643,161,018 -1,629,714,509 -5.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 693,510,163 792,232,307 2.6%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,719,900,148 1,673,765,932 5.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  191,642,174 106,744,700 0.4%
2 Alte active condiţionale în valută străină  1,528,257,974 1,567,021,231 5.1%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,085,854,226 1,062,260,524 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,156,368,282 1,129,600,967 3.7%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -80,660,321 -77,158,628 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 10,146,265 9,818,186 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 30,619,027,614 30,413,139,022 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,909,907,871 28,744,373,964 94.5%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,909,874,257 28,744,347,453 94.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 2,059,855 1,509,651 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 182,760 15,964,554 0.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 8,020,495,896 7,794,672,584 25.6%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,128,694,397 14,180,001,460 46.6%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,509,874,394 3,428,702,223 11.3%
6 Credite primite în valută străină  2,764,186,050 2,801,546,041 9.2%
7 Ajustări -8,950,280 -9,077,776 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 493,331,185 531,028,715 1.7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,709,119,743 1,668,765,058 5.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 191,860,797 106,654,170 0.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  1,517,258,946 1,562,110,888 5.1%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 33,614 26,511 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 33,614 26,511 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 393,104,450 357,495,229 100.0%
(i)   Euro 169,999,203 153,718,501 43.0%
(ii)   Dolari SUA 167,943,167 146,856,097 41.1%
(iii)   Ruble ruseşti 13,705,774 13,044,103 3.6%
(iv)   Lei româneşti 12,447,490 11,278,113 3.2%
(v)   Alte valute străine 29,008,816 32,598,415 9.1%
2 Scurte -54,400,249 -74,799,102 100.0%
(i)   Euro -26,300,153 -40,812,190 54.6%
(ii)   Dolari SUA -22,932,445 -24,641,912 32.9%
(iii)   Ruble ruseşti -2,748,486 -4,739,220 6.3%
(iv)   Lei româneşti -382,617 -183,126 0.3%
(v)   Alte valute străine -2,036,548 -4,422,655 5.9%
D.  Capital normativ total 9,111,651,914 9,086,891,753  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.87 1.69  
(ii)   Dolari SUA 1.84 1.62  
(iii)   Ruble ruseşti 0.15 0.14  
(iv)   Lei româneşti 0.14 0.12  
(v)   Alte valute străine 0.32 0.36  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.29 -0.45  
(ii)   Dolari SUA -0.25 -0.27  
(iii)   Ruble ruseşti -0.03 -0.05  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.02 -0.05  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).