• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.06.2021

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna mai 2021Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna mai 2021 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

38.593.589.886

38.487.799.170

100,0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

37.973.351.690

38.020.625.823

98,8%

A.1

Total active bilanţiere în valută

35.961.842.373

36.023.000.264

93,6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

12.927.336.310

12.951.293.773

33,7%

(i)

 

Numerar

3.091.268.589

2.894.604.332

7,5%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

6.173.740.680

6.043.156.213

15,7%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1.607.330.308

1.536.863.891

4,0%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1.811.352.732

2.231.812.210

5,8%

(v)

 

Valori mobiliare

243.644.001

244.857.126

0,7%

2

Credite acordate în valută

13.542.745.150

13.609.632.739

35,3%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

9.373.549.361

9.334.846.180

24,2%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-952.453.548

-940.442.824

-2,4%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

1.070.665.100

1.067.670.395

2,8%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

620.238.196

467.173.347

1,2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

185.914.016

177.842.720

0,5%

2

Alte active condiţionale în valută

434.324.180

289.330.627

0,7%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2.011.509.317

1.997.625.559

5,2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2.098.497.092

2.085.936.028

5,4%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-99.103.960

-100.180.598

-0,2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

12.116.185

11.870.129

0,0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

38.568.103.718

38.416.589.282

100,0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

37.947.749.158

37.932.725.990

98,7%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

37.947.732.326

37.932.703.060

98,7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4.595.621

4.614.097

0,0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0,0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

16.390.216.742

16.374.361.820

42,6%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11.995.445.181

12.110.657.182

31,5%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5.450.429.467

5.485.740.922

14,3%

6

Credite primite în valută

2.634.714.147

2.692.084.650

7,0%

7

Ajustări

-15.236.393

-14.081.479

0,0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1.487.567.561

1.279.325.869

3,3%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

620.354.560

483.863.292

1,3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

185.956.741

179.010.148

0,5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

434.397.819

304.853.144

0,8%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

16.832

22.930

0,0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0,0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

16.832

22.930

0,0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

127.967.144

206.437.399

100,0%

(i)

 

Euro

29.342.254

37.449.024

18,2%

(ii)

 

Dolari SUA

82.781.828

155.281.626

75,2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

3.267.101

4.198.242

2,0%

(iv)

 

Lei româneşti

5.606.973

5.166.157

2,5%

(v)

 

Alte valute

6.968.988

4.342.350

2,1%

2

Scurte

-102.480.968

-135.216.896

100,0%

(i)

 

Euro

-46.565.855

-79.507.310

58,8%

(ii)

 

Dolari SUA

-35.430.753

-37.862.405

28,0%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-8.886.209

-5.125.604

3,8%

(iv)

 

Lei româneşti

-314.238

-1.035.945

0,8%

(v)

 

Alte valute

-11.283.913

-11.685.631

8,6%

D.

Capital normativ total

13.458.102.568

13.477.801.527

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0,22

0,28

 

(ii)

 

Dolari SUA

0,62

1,15

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0,02

0,03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,04

0,04

 

(v)

 

Alte valute

0,05

0,03

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0,35

-0,59

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0,26

-0,28

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0,07

-0,04

 

(iv)

 

Lei româneşti

0,00

-0,01

 

(v)

 

Alte valute

-0,08

-0,09

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).