Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.10.2022

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna septembrie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2022 (lei moldoveneşti)

 

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei 
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfârşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 43.720.718.194 43.479.196.072 100,0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 42.990.326.038 43.100.020.278 99,1%
A.1 Total active bilanţiere în valută  40.801.262.920 40.908.669.482 94,1%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută  8.117.490.720 8.711.858.122 20,0%
(i)   Numerar 2.941.728.299 2.945.569.577 6,8%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 2.933.386.336 3.633.152.417 8,3%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1.116.590.986 1.133.609.563 2,6%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 920.217.468 790.742.688 1,8%
(v)   Valori mobiliare 205.567.631 208.783.876 0,5%
2 Credite acordate în valută 16.398.111.835 16.209.908.539 37,3%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 16.715.870.742 16.111.486.198 37,1%
4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -1.237.736.544 -1.226.147.076 -2,8%
5 Alte active în valută  (A1-1-2-3-4) 807.526.167 1.101.563.699 2,5%
A.2 Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 730.392.156 379.175.793 0,9%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută 41.994.294 33.239.151 0,1%
2 Alte active condiţionale în valută 688.397.862 345.936.642 0,8%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei  2.189.063.118 2.191.350.796 5,0%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 2.276.512.047 2.275.022.086 5,2%
2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -92.160.588 -88.498.667 -0,2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 4.711.659 4.827.377 0,0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 43.598.364.097 43.266.123.385 100,0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 42.675.844.954 42.853.174.642 99,0%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută  42.675.804.819 42.853.125.246 99,0%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate 64.208.591 75.458.560 0,2%
2 Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate 949.585.000 1.010.719.300 2,3%
3 Conturi curente în valută  ale clienţilor 21.727.975.135 22.014.146.837 50,9%
4 Depozite la termen în valută  ale clienţilor 9.459.037.403 9.522.000.453 22,0%
5 Depozite diverse în valută  ale clienţilor 4.844.990.247 4.896.842.993 11,3%
6 Credite primite în valută 4.044.482.627 3.798.774.492 8,8%
7 Ajustări -8.083.884 -9.289.757 0,0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7) 1.593.609.700 1.544.472.368 3,5%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere) 922.519.143 412.948.743 1,0%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută 42.365.200 33.192.306 0,1%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută   880.153.943 379.756.437 0,9%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei  40.135 49.396 0,0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0,0%
  Alte obligaţiuni ataşate 40.135 49.396 0,0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 187.921.117 321.742.374 100,0%
(i)   Euro 32.325.506 79.457.103 24.7%
(ii)   Dolari SUA 134.935.851 222.989.096 69,3%
(iii)   Ruble ruseşti 3.908.310 4.691.596 1,5%
(iv)   Lei româneşti 5.484.812 2.928.511 0.9%
(v)   Alte valute  11.266.638 11.676.069 3,6%
2 Scurte -65.567.003 -108.670.122 100,0%
(i)   Euro -34.961.133 -47.706.875 43,9%
(ii)   Dolari SUA -15.864.553 -43.065.417 39,6%
(iii)   Ruble ruseşti -9.438.823 -10.111.311 9,3%
(iv)   Lei româneşti -250.079 -1.844.045 1,7%
(v)   Alte valute  -5.052.415 -5.942.474 5,5%
D.  Capital normativ total 17.755.753.692 17.730.338.519  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0,18 0,45  
(ii)   Dolari SUA 0,76 1,26  
(iii)   Ruble ruseşti 0,02 0,03  
(iv)   Lei româneşti 0,03 0,02  
(v)   Alte valute  0,06 0,07  
2 Scurte      
(i)   Euro -0,20 -0,27  
(ii)   Dolari SUA -0,09 -0,24  
(iii)   Ruble ruseşti -0,05 -0,06  
(iv)   Lei româneşti -0,00 -0,01  
(v)   Alte valute  -0,03 -0,03  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).