Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.01.2018

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna decembrie 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfârşitul lunii    

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

30,356,589,308

30,616,846,492

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

29,285,609,486

29,524,300,319

96.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

28,193,891,689

28,446,647,131

92.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

11,928,363,804

12,158,949,818

39.7%

(i)

 

Numerar

2,141,397,821

2,041,317,426

6.7%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,929,240,445

8,241,676,149

26.9%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,066,794,494

1,239,124,599

4.0%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

773,506,316

616,260,332

2.0%

(v)

 

Valori mobiliare

17,424,728

20,571,313

0.1%

2

Credite acordate în valută străină

13,731,052,314

13,822,792,818

45.1%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,627,410,920

3,609,490,833

11.8%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,896,150,377

-1,870,737,055

-6.1%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

803,215,028

726,150,717

2.4%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

1,070,979,822

1,092,546,173

3.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

132,178,456

165,745,949

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută străină

938,801,366

926,800,224

3.0%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,091,717,797

1,077,653,188

3.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,171,703,035

1,156,195,294

3.8%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-94,528,257

-92,817,077

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

14,543,019

14,274,970

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

30,118,901,443

30,498,604,367

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

29,059,771,816

29,409,232,547

96.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

29,059,768,236

29,409,225,516

96.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

4,028,911

3,545,494

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

51,024,750

14,556,286

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

8,398,930,555

8,984,518,914

29.5%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,682,514,893

13,582,390,644

44.5%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,455,780,367

3,378,505,919

11.1%

6

Credite primite în valută străină

2,712,004,720

2,729,471,847

8.9%

7

Ajustări

-4,918,935

-4,705,394

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

760,402,975

720,941,807

2.4%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

1,059,129,627

1,089,371,820

3.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

132,260,167

166,762,473

0.6%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

926,869,460

922,609,347

3.0%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

3,580

7,031

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

3,580

7,031

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

323,162,882

225,391,286

100.0%

(i)

 

Euro

84,946,597

75,007,000

33.3%

(ii)

 

Dolari SUA

191,346,547

120,575,684

53.5%

(iii)

 

Ruble ruseşti

18,749,761

9,359,525

4.1%

(iv)

 

Lei româneşti

12,636,198

10,974,995

4.9%

(v)

 

Alte valute străine

15,483,779

9,474,081

4.2%

2

Scurte

-85,475,001

-107,154,007

100.0%

(i)

 

Euro

-47,215,729

-37,990,434

35.5%

(ii)

 

Dolari SUA

-37,330,552

-61,388,752

57.3%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-752,864

-3,801,354

3.5%

(iv)

 

Lei româneşti

0

-522,629

0.5%

(v)

 

Alte valute străine

-175,856

-3,450,838

3.2%

D.

Capital normativ total

10,747,048,156

10,748,501,282

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.79

0.70

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.78

1.12

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.17

0.09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.12

0.10

 

(v)

 

Alte valute străine

0.14

0.09

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.44

-0.35

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.35

-0.57

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.04

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

0.00

-0.03

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).