• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna iunie 2015(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfîrşitul lunii

mediu lunar

A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 53.014.804.945 52.938.999.665 100,0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 52.257.752.221 52.253.696.434 98,7%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 50.960.684.054 50.984.982.167 96,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 11.701.002.680 12.143.269.599 22,9%
(i)   Numerar 1.676.798.445 1.686.067.635 3,2%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 8.192.898.650 8.602.053.252 16,2%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1.135.646.888 1.302.609.107 2,5%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 680.404.763 533.029.821 1,0%
(v)   Valori mobiliare 15.253.934 19.509.784 0,0%
2 Credite acordate în valută străină 17.979.100.957 17.728.267.204 33,5%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 4.139.000.099 4.090.432.976 7,7%
4 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -4.522.077.536 -4.397.709.857 -8,3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 21.663.657.854 21.420.722.245 40,5%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 757.052.724 685.303.232 1,3%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărări - operaţiuni la termen în valută străină 288.749.404 287.150.291 0,5%
2 Alte active condiţionale în valută străină 468.303.320 398.152.941 0,8%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1.297.068.167 1.268.714.267 2,4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1.358.520.881 1.327.093.603 2,5%
2 Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere -71.469.200 -68.462.382 -0,1%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 10.016.486 10.083.046 0,0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 44.391.347.128 44.476.752.516 100,0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 43.210.187.849 43.373.241.829 97,5%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 43.210.187.849 43.373.241.792 97,5%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 16.817.004 16.944.994 0,0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 486.914.450 481.485.033 1,1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7.270.287.641 7.264.615.289 16,3%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 17.158.223.929 17.169.014.582 38,6%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3.477.290.169 3.566.123.087 8,0%
6 Credite primite în valută străină 4.146.621.551 4.346.989.502 9,8%
7 Ajustări -10.425.533 -10.556.696 0,0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 10.664.458.638 10.538.626.001 23,7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1.181.159.279 1.103.510.687 2,5%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări - operaţiuni la termen în valută străină 631.778.509 626.272.319 1,4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 549.380.770 477.238.369 1,1%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 0 37 0,0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0,0%
  Alte obligaţiuni ataşate 0 37 0,0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 8.770.330.450 8.628.862.803 100,0%
(i)   Euro 4.671.922.790 4.501.143.706 52,2%
(ii)   Dolari SUA 3.966.339.192 3.975.551.357 46,1%
(iii)   Ruble ruseşti 102.678.006 112.106.355 1,3%
(iv)   Lei româneşti 8.712.507 9.337.886 0,1%
(v)   Alte valute străine 20.677.955 30.723.498 0,3%
2 Scurte** -146.865.430 -166.813.305 100,0%
(i)   Euro -71.725.575 -93.704.470 56,2%
(ii)   Dolari SUA -37.921.490 -31.854.173 19,1%
(iii)   Ruble ruseşti -35.694.722 -39.469.380 23,7%
(iv)   Lei româneşti 0 -234.428 0,1%
(v)   Alte valute străine -1.523.643 -1.550.854 0,9%
D. Capital normativ total 9.639.044.338 9.599.419.936  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 48,47 46,87  
(ii)   Dolari SUA 41,15 41,42  
(iii)   Ruble ruseşti 1,07 1,17  
(iv)   Lei româneşti 0,09 0,10  
(v)   Alte valute străine 0,21 0,32  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0,74 -0,98  
(ii)   Dolari SUA -0,39 -0,33  
(iii)   Ruble ruseşti -0,37 -0,41  
(iv)   Lei româneşti 0,00 0,00  
(v)   Alte valute străine -0,02 -0,02  
*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 138,65 mil.MDL, dintre care în Euro: 15,71 mil.MDL; Dolari SUA: 95,56 mil.MDL; Ruble rusești: 10,99 mil.MDL
**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -116,79 mil.MDL, dintre care în Euro: -71,73 mil.MDL; Dolari SUA: -37,92 mil.MDL; Ruble rusești: -5,62 mil.MDL
***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0,18 %; Dolari SUA: 1,12 %; Ruble rusești:0,13 %
****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0,84 %; Dolari SUA: -0,44 %; Ruble rusești:-0,07 %

 

Statistica

 

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii. 

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).