Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.11.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate pentru luna octombrie 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna octombrie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

 la sfîrşitul lunii    

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

30,168,399,092

30,425,774,979

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

29,172,322,815

29,553,004,681

97.1%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

28,131,795,682

28,496,459,879

93.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

12,198,601,516

12,274,688,659

40.3%

(i)

 

Numerar

2,245,770,513

2,339,771,103

7.7%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,774,793,791

8,057,038,186

26.5%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,450,793,553

1,344,066,336

4.4%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

707,323,779

513,817,969

1.7%

(v)

 

Valori mobiliare

19,919,880

19,995,065

0.0%

2

Credite acordate în valută străină

13,548,158,173

13,707,159,091

45.1%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,561,194,199

3,590,217,020

11.8%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,817,824,447

-1,848,562,277

-6.1%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

641,666,241

772,957,387

2.6%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

996,076,277

872,770,298

2.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

99,246,189

139,061,587

0.5%

2

Alte active condiţionale în valută străină

896,830,088

733,708,711

2.4%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,040,527,133

1,056,544,802

3.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,118,457,607

1,139,113,339

3.7%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-86,137,744

-90,998,164

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

8,207,270

8,429,628

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

30,263,476,898

30,307,079,903

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

29,278,170,700

29,381,000,850

96.9%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

29,278,151,858

29,380,982,054

96.9%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

1,301,631

1,459,599

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

9,299,732,727

9,350,504,836

30.8%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,476,967,383

13,640,783,554

45.0%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,348,834,222

3,422,700,977

11.3%

6

Credite primite în valută străină

2,597,066,043

2,404,790,870

7.9%

7

Ajustări

-4,616,597

-4,802,060

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

558,866,449

565,544,278

1.9%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

985,306,198

926,079,054

3.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

99,584,757

143,947,418

0.5%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

885,721,441

782,131,635

2.6%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

18,842

18,796

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

18,842

18,796

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

150,538,315

223,967,388

100.0%

(i)

 

Euro

117,956,145

115,228,315

51.5%

(ii)

 

Dolari SUA

0

78,674,642

35.1%

(iii)

 

Ruble ruseşti

15,061,515

9,607,804

4.3%

(iv)

 

Lei româneşti

11,035,440

11,521,132

5.1%

(v)

 

Alte valute străine

6,485,215

8,935,495

4.0%

2

Scurte

-245,616,107

-105,316,675

100.0%

(i)

 

Euro

-37,625,755

-30,478,149

29.0%

(ii)

 

Dolari SUA

-198,008,147

-64,685,049

61.4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-1,053,944

-5,700,782

5.4%

(iv)

 

Lei româneşti

-2,653,907

-327,823

0.3%

(v)

 

Alte valute străine

-6,274,354

-4,124,872

3.9%

D.

Capital normativ total

10,590,607,708

10,509,643,474

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.11

1.10

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.00

0.75

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.14

0.09

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.10

0.11

 

(v)

 

Alte valute străine

0.06

0.09

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.36

-0.29

 

(ii)

 

Dolari SUA

-1.87

-0.61

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.05

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.03

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

-0.06

-0.04

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).