Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.04.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna martie 2015(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
la sfîrşitul lunii mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 52,748,728,394 53,798,488,439 100.0%
  Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) 51,514,955,079 52,945,435,776 98.4%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 50,304,010,935 51,752,626,902 96.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 12,446,359,700 12,923,200,448 24.0%
(i)   Numerar 1,480,275,481 1,470,428,572 2.7%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 9,071,365,604 9,859,107,519 18.3%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 972,037,300 956,031,839 1.8%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 905,029,063 614,276,964 1.1%
(v)   Valori mobiliare 17,652,252 23,355,553 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,775,151,226 16,987,061,029 31.6%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,962,300,251 4,106,862,011 7.6%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -3,908,886,653 -3,613,651,369 -6.7%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 21,029,086,411 21,349,154,782 39.7%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,233,773,315 853,052,662 1.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină 412,544,837 306,416,238 0.6%
2 Alte active condiţionale în valută străină 821,228,478 546,636,424 1.0%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,210,944,144 1,192,808,875 2.2%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,267,558,002 1,247,932,276 2.3%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -66,369,519 -64,915,974 0.1%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,755,661 9,792,572 0.0%
B. Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) 45,731,492,627 47,130,107,332 100.0%
  Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) 44,276,572,967 45,880,968,101 97.3%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 44,276,572,967 45,880,958,998 97.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 17,384,714 17,337,984 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 496,957,140 502,339,765 1.1%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,216,294,531 7,812,331,863 16.6%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 17,631,237,379 17,978,745,200 38.1%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,515,255,755 3,543,916,221 7.5%
6 Credite primite în valută străină 4,957,549,507 5,059,106,521 10.7%
7 Ajustări -12,725,318 -13,199,126 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 10,454,619,259 10,980,380,569 23.3%
B.2 Total obligaţiuni condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 1,454,919,660 1,249,139,232 2.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 633,973,766 654,671,917 1.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină 820,945,894 594,467,315 1.3%
B.3 Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei străine 0 9,103 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 0 9,103 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise      
1 Lungi* 7,088,294,271 6,769,122,683 100.0%
(i)   Euro 3,565,390,531 3,463,798,320 51.2%
(ii)   Dolari SUA 3,445,546,602 3,162,772,434 46.7%
(iii)   Ruble ruseşti 55,465,198 106,521,542 1.6%
(iv)   Lei româneşti 5,693,686 5,253,822 0.1%
(v)   Alte valute străine 16,198,254 30,776,565 0.4%
2 Scurte** -71,058,490 -100,740,730 100.0%
(i)   Euro -12,387,017 -22,552,390 22.4%
(ii)   Dolari SUA -12,438,204 -33,949,575 33.7%
(iii)   Ruble ruseşti -42,618,461 -42,828,094 42.5%
(iv)   Lei româneşti -181,646 -209,748 0.2%
(v)   Alte valute străine -3,433,162 -1,200,923 1.2%
D. Capital normativ total 9,211,232,219 9,187,590,985  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi***      
(i)   Euro 38.71 37.70  
(ii)   Dolari SUA 37.41 34.42  
(iii)   Ruble ruseşti 0.60 1.16  
(iv)   Lei româneşti 0.06 0.06  
(v)   Alte valute străine 0.18 0.34  
2 Scurte****      
(i)   Euro -0.13 -0.25  
(ii)   Dolari SUA -0.14 -0.37  
(iii)   Ruble ruseşti -0.46 -0.47  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.04 -0.01  

*Mărimea poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei 400.87 mil.MDL, dintre care în Euro: 78.47 mil.MDL; Dolari SUA: 277.61 mil.MDL; Ruble rusești: 30.98 mil.MDL

**Mărimea poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei -28.44 mil.MDL, dintre care în Euro: -12.39 mil.MDL; Dolari SUA: -12.44 mil.MDL; Ruble rusești: 0 mil.MDL

***Raportul poziției valutare deschise lungi, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: 0.97 %; Dolari SUA: 3.45 %; Ruble rusești:0.38 %

****Raportul poziției valutare deschise scurte, excluzând Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, a constituit la sfârștitul perioadei în Euro: -0.15 %; Dolari SUA: -0.15 %; Ruble rusești:0 %

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b) activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a) obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b) obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) – vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii. 

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).