Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.09.2020

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna august 2020Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2020 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

35,144,472,638

35,434,793,517

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

34,831,165,857

34,864,600,134

98.4%

A.1

Total active bilanţiere în valută

33,125,562,892

33,161,735,764

93.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

13,298,954,117

13,972,050,515

39.4%

(i)

 

Numerar

2,981,654,945

3,301,073,860

9.3%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

6,059,600,344

6,383,963,980

18.0%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,775,287,059

1,859,210,468

5.3%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

2,258,663,643

2,203,923,512

6.2%

(v)

 

Valori mobiliare

223,748,126

223,878,694

0.6%

2

Credite acordate în valută

12,425,566,332

12,487,282,336

35.3%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

7,296,790,202

6,614,870,959

18.7%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-899,331,399

-948,550,887

-2.7%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

1,003,583,640

1,036,082,841

2.9%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

313,306,781

570,193,383

1.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

89,047,311

246,716,437

0.7%

2

Alte active condiţionale în valută

224,259,470

323,476,946

0.9%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

1,705,602,965

1,702,864,370

4.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,791,708,027

1,787,872,942

5.1%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-100,609,136

-99,316,330

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

14,504,074

14,307,758

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

34,951,171,120

35,472,419,586

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

34,638,376,179

34,883,108,160

98.3%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

34,638,366,618

34,883,091,923

98.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

4,176,463

4,218,955

0.0%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

15,133,116,314

15,098,673,265

42.5%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11,227,132,286

11,383,036,407

32.1%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4,887,277,614

4,932,638,419

13.9%

6

Credite primite în valută

2,288,405,583

2,277,044,748

6.4%

7

Ajustări

-7,356,448

-7,566,618

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,105,614,806

1,195,046,747

3.4%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

312,794,941

589,311,426

1.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

89,291,706

263,872,479

0.8%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

223,503,235

325,438,947

0.9%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

9,561

16,238

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

9,561

16,238

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

262,268,654

103,601,321

100.0%

(i)

 

Euro

62,023,204

15,784,207

15.2%

(ii)

 

Dolari SUA

180,310,426

66,608,787

64.3%

(iii)

 

Ruble ruseşti

3,653,153

4,743,599

4.6%

(iv)

 

Lei româneşti

9,734,525

11,650,589

11.3%

(v)

 

Alte valute

6,547,346

4,814,138

4.6%

2

Scurte

-68,967,133

-141,216,057

100.0%

(i)

 

Euro

-36,232,600

-68,098,339

48.2%

(ii)

 

Dolari SUA

-18,649,987

-60,493,203

42.9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-1,007,771

-3,972,881

2.8%

(iv)

 

Lei româneşti

-301,879

-753,854

0.5%

(v)

 

Alte valute

-12,774,896

-7,897,779

5.6%

D.

Capital normativ total

13,415,948,607

13,159,487,478

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.46

0.12

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.34

0.50

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.03

0.04

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.07

0.09

 

(v)

 

Alte valute

0.05

0.04

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.27

-0.52

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.14

-0.46

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.01

-0.03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.10

-0.06

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).