• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.01.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna decembrie 2022Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2022 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

45,435,809,251

46,747,643,682

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

45,201,744,607

45,888,324,001

98.2%

A.1

Total active bilanţiere în valută

42,795,739,913

43,461,510,525

93.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

7,586,886,069

7,812,564,272

16.7%

(i)

 

Numerar

3,107,840,789

3,006,407,202

6.4%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

2,214,766,370

2,423,232,202

5.2%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

892,835,601

915,357,104

1.9%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1,150,923,413

1,245,925,416

2.7%

(v)

 

Valori mobiliare

220,519,896

221,642,348

0.5%

2

Credite acordate în valută

18,225,205,788

18,405,835,540

39.4%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

17,572,046,873

17,523,725,247

37.5%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,295,062,257

-1,335,888,016

-2.9%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

706,663,440

1,055,273,482

2.3%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

234,064,644

859,319,681

1.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

100,298,088

281,984,231

0.6%

2

Alte active condiţionale în valută

133,766,556

577,335,450

1.2%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2,406,004,694

2,426,813,475

5.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,519,747,790

2,540,881,703

5.4%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-119,251,530

-118,934,236

-0.2%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

5,508,434

4,866,008

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

45,131,718,881

46,308,529,059

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

44,592,022,793

45,180,254,412

97.6%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

44,591,957,822

45,180,175,048

97.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

34,492,461

82,473,983

0.2%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

616,069,750

648,124,017

1.4%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

20,487,629,424

21,124,497,851

45.6%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11,628,032,934

11,354,904,931

24.5%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

4,983,350,083

5,044,890,708

10.9%

6

Credite primite în valută

5,224,196,771

5,157,433,657

11.1%

7

Ajustări

-17,953,160

-17,598,896

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,636,139,559

1,785,448,798

3.9%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

539,696,088

1,128,274,647

2.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

405,993,940

473,980,034

1.0%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

133,702,148

654,294,612

1.4%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

64,971

79,364

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

64,971

79,364

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

410,645,251

526,634,127

100.0%

(i)

 

Euro

106,828,811

113,705,857

21.6%

(ii)

 

Dolari SUA

275,190,740

391,826,860

74.4%

(iii)

 

Ruble ruseşti

10,614,199

8,024,428

1.5%

(iv)

 

Lei româneşti

3,468,182

4,011,891

0.8%

(v)

 

Alte valute

14,543,319

9,065,089

1.7%

2

Scurte

-106,554,869

-87,519,494

100.0%

(i)

 

Euro

-45,475,972

-46,578,597

53.2%

(ii)

 

Dolari SUA

-52,755,222

-29,562,300

33.8%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-6,265,675

-3,762,384

4.3%

(iv)

 

Lei româneşti

-1,456,882

-1,866,424

2.1%

(v)

 

Alte valute

-601,118

-5,749,789

6.6%

D.

Capital normativ total

18,332,765,335

18,323,828,308

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.58

0.62

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.50

2.14

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.06

0.04

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.02

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.08

0.05

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.25

-0.25

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.29

-0.16

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.03

-0.02

 

(iv)

 

Lei româneşti

-0.01

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

0.00

-0.03

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).