Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2023

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2023Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2023 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfârşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

44,902,506,698

46,241,442,733

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

44,064,813,555

45,424,672,339

98.2%

A.1

Total active bilanţiere în valută

41,671,989,598

43,018,034,613

93.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută

7,836,198,286

8,280,494,678

17.9%

(i)

 

Numerar

2,838,467,173

2,902,618,232

6.3%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

2,472,216,900

2,536,638,411

5.5%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,025,402,065

949,249,494

2.0%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

1,278,745,474

1,670,223,384

3.6%

(v)

 

Valori mobiliare

221,366,674

221,765,157

0.5%

2

Credite acordate în valută

18,055,533,120

18,201,695,295

39.4%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

16,274,417,558

16,841,619,591

36.4%

4

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,331,532,070

-1,336,677,738

-2.9%

5

Alte active în valută  (A1-1-2-3-4)

837,372,704

1,030,902,787

2.2%

A.2

Total active condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

837,693,143

816,770,393

1.8%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută

432,971,293

348,652,967

0.8%

2

Alte active condiţionale în valută

404,721,850

468,117,426

1.0%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei

2,392,823,957

2,406,637,726

5.2%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

2,508,204,708

2,522,741,431

5.5%

2

Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere

-120,956,669

-121,351,830

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

5,575,918

5,248,125

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

44,967,068,458

45,930,177,810

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

43,925,458,141

44,757,026,307

97.4%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută

43,925,396,376

44,756,967,402

97.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate

60,203,854

45,114,964

0.1%

2

Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate

169,562,450

354,568,768

0.8%

3

Conturi curente în valută  ale clienţilor

19,779,309,828

20,584,532,218

44.8%

4

Depozite la termen în valută  ale clienţilor

11,838,286,631

11,771,526,804

25.6%

5

Depozite diverse în valută  ale clienţilor

5,067,002,709

5,146,125,462

11.2%

6

Credite primite în valută

5,223,251,795

5,254,687,330

11.4%

7

Ajustări

-17,372,655

-18,794,534

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută  (B1-1-2-3-4-5-6-7)

1,805,151,764

1,619,206,390

3.5%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută  (extrabilanţiere)

1,041,610,317

1,173,151,503

2.6%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută

636,517,400

586,630,274

1.3%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută 

405,092,917

586,521,229

1.3%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei

61,765

58,905

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

61,765

58,905

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

204,381,378

426,027,526

100.0%

(i)

 

Euro

17,438,438

55,611,799

13.1%

(ii)

 

Dolari SUA

173,899,836

352,818,319

82.8%

(iii)

 

Ruble ruseşti

3,777,923

6,443,425

1.5%

(iv)

 

Lei româneşti

2,182,273

3,282,422

0.8%

(v)

 

Alte valute

7,082,908

7,871,560

1.8%

2

Scurte

-268,943,133

-114,762,593

100.0%

(i)

 

Euro

-67,395,116

-50,132,513

43.7%

(ii)

 

Dolari SUA

-185,853,706

-46,971,319

40.9%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-3,834,547

-4,176,882

3.7%

(iv)

 

Lei româneşti

-504,655

-2,292,840

2.0%

(v)

 

Alte valute

-11,355,109

-11,189,040

9.7%

D.

Capital normativ total

18,394,663,203

18,459,075,431

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

0.09

0.30

 

(ii)

 

Dolari SUA

0.95

1.91

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.02

0.03

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.01

0.02

 

(v)

 

Alte valute

0.04

0.04

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.37

-0.27

 

(ii)

 

Dolari SUA

-1.01

-0.26

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.02

-0.02

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

-0.01

 

(v)

 

Alte valute

-0.06

-0.06

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).