• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.10.2016

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna septembrie 2016Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2016 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 31,452,792,112 31,187,150,002 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 28,820,909,814 29,098,027,760 93.3%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 27,747,874,039 28,017,899,112 89.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 9,252,085,961 9,341,178,901 29.9%
(i)   Numerar 2,497,892,395 2,599,770,115 8.3%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 5,113,425,151 5,083,003,521 16.3%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,083,940,259 1,099,664,851 3.5%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 530,715,619 532,141,531 1.7%
(v)   Valori mobiliare 26,112,537 26,598,883 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 15,988,159,719 16,079,817,288 51.6%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,461,411,175 3,466,062,905 11.1%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,692,333,694 -1,655,287,902 -5.3%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 738,550,878 786,127,921 2.5%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 2,631,882,298 2,089,122,242 6.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  82,645,941 98,752,431 0.3%
2 Alte active condiţionale în valută străină  2,549,236,357 1,990,369,811 6.4%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,073,035,775 1,080,128,648 3.5%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,147,778,801 1,151,503,757 3.7%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -84,412,177 -80,965,285 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 9,669,151 9,590,177 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 31,184,022,514 30,940,007,599 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 28,552,164,494 28,855,342,735 93.3%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 28,552,144,889 28,855,315,727 93.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 2,589,095 2,069,156 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 187,440 183,922 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,743,212,768 8,054,081,793 26.0%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 14,220,092,175 14,087,282,342 45.5%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,503,410,559 3,496,986,430 11.3%
6 Credite primite în valută străină  2,610,863,856 2,701,686,913 8.8%
7 Ajustări -7,577,881 -8,739,801 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 479,366,877 521,764,972 1.7%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 2,631,858,020 2,084,664,864 6.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 82,716,724 98,605,161 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  2,549,141,296 1,986,059,703 6.4%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 19,605 27,008 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 19,605 27,008 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 352,477,460 338,957,814 100.0%
(i)   Euro 77,563,843 157,153,619 46.4%
(ii)   Dolari SUA 223,091,077 124,605,615 36.8%
(iii)   Ruble ruseşti 5,363,742 11,040,798 3.2%
(iv)   Lei româneşti 11,756,742 11,617,055 3.4%
(v)   Alte valute străine 34,702,056 34,540,726 10.2%
2 Scurte -83,707,851 -91,988,281 100.0%
(i)   Euro -43,848,810 -30,393,721 33.1%
(ii)   Dolari SUA -21,712,054 -50,797,631 55.2%
(iii)   Ruble ruseşti -9,477,374 -5,337,062 5.8%
(iv)   Lei româneşti 0 -388,480 0.4%
(v)   Alte valute străine -8,669,613 -5,071,387 5.5%
D.  Capital normativ total 9,214,803,554 9,185,902,831  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.84 1.71  
(ii)   Dolari SUA 2.42 1.36  
(iii)   Ruble ruseşti 0.06 0.12  
(iv)   Lei româneşti 0.13 0.13  
(v)   Alte valute străine 0.38 0.38  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.48 -0.33  
(ii)   Dolari SUA -0.24 -0.55  
(iii)   Ruble ruseşti -0.10 -0.06  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.09 -0.06  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).