• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna septembrie 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti)

Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine

Sold

Ponderea mediei lunare

la sfîrşitul lunii

mediu lunar

 

A.

Total active valutare (A.1+A.2+A.3)

30,520,128,515

31,184,957,983

100.0%

 

Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3)

29,848,089,855

30,211,565,965

96.9%

A.1

Total active bilanţiere în valută straină

28,783,032,142

29,141,501,473

93.5%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Disponibilităţi în valută străină

12,428,597,227

12,632,450,394

40.5%

(i)

 

Numerar

2,499,892,474

2,636,077,959

8.4%

(ii)

 

Conturi "Nostro" deschise în străinătate

7,725,880,047

7,952,622,966

25.5%

(iii)

 

Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate

1,355,589,422

1,359,224,671

4.4%

(iv)

 

Mijloace plasate şi credite overnight

827,996,464

665,191,507

2.1%

(v)

 

Valori mobiliare

19,238,820

19,333,291

0.1%

2

Credite acordate în valută străină

13,810,668,306

13,902,956,495

44.6%

3

Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM

3,587,568,710

3,587,951,747

11.5%

4

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-1,848,601,268

-1,866,174,310

-6.0%

5

Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)

804,799,167

884,317,147

2.9%

A.2

Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

672,038,660

973,392,019

3.1%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină

88,796,585

215,379,355

0.7%

2

Alte active condiţionale în valută străină

583,242,075

758,012,664

2.4%

A.3

Total active ataşate la cursul valutei străine

1,065,057,713

1,070,064,492

3.4%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Credite acordate ataşate

1,148,756,216

1,154,795,157

3.7%

2

Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere

-92,480,575

-93,270,331

-0.3%

3

Alte active ataşate (A3-1-2)

8,782,072

8,539,666

0.0%

B.

Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3)

30,303,639,059

31,021,778,248

100.0%

 

Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3)

29,642,947,170

30,006,499,645

96.7%

B.1

Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină

29,642,929,009

30,006,478,543

96.7%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate

1,658,262

1,605,806

0.0%

2

Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate

0

0

0.0%

3

Conturi curente în valută străină ale clienţilor

9,476,505,920

9,628,798,227

31.0%

4

Depozite la termen în valută străină ale clienţilor

13,758,772,677

13,846,651,431

44.6%

5

Depozite diverse în valută străină ale clienţilor

3,465,893,189

3,525,065,928

11.4%

6

Credite primite în valută străină

2,425,310,618

2,424,093,184

7.8%

7

Ajustări

-4,884,927

-5,080,874

0.0%

8

Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)

519,673,270

585,344,841

1.9%

B.2

Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)

660,691,889

1,015,278,603

3.3%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

1

Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină

88,850,006

219,386,081

0.7%

2

Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină

571,841,883

795,892,522

2.6%

B.3

Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine

18,161

21,102

0.0%

 

inclusiv pe categorii

 

 

 

 

Credite primite ataşate

0

0

0.0%

 

Alte obligaţiuni ataşate

18,161

21,102

0.0%

C.

Mărimea poziţiei valutare deschise

 

 

 

1

Lungi

290,572,966

273,284,969

100.0%

(i)

 

Euro

117,149,201

136,777,989

50.0%

(ii)

 

Dolari SUA

150,419,918

107,051,501

39.2%

(iii)

 

Ruble ruseşti

4,930,223

11,707,432

4.3%

(iv)

 

Lei româneşti

14,551,734

11,303,450

4.1%

(v)

 

Alte valute străine

3,521,890

6,444,598

2.4%

2

Scurte

-74,083,496

-110,140,715

100.0%

(i)

 

Euro

-36,609,408

-41,320,374

37.5%

(ii)

 

Dolari SUA

-25,982,022

-54,580,478

49.6%

(iii)

 

Ruble ruseşti

-9,011,876

-6,386,898

5.8%

(iv)

 

Lei româneşti

0

-122,373

0.1%

(v)

 

Alte valute străine

-2,480,190

-7,730,592

7.0%

D.

Capital normativ total

10,310,503,623

10,252,498,643

 

E.

Raportul poziţiei valutare deschise (%)

 

 

 

1

Lungi

 

 

 

(i)

 

Euro

1.14

1.33

 

(ii)

 

Dolari SUA

1.46

1.04

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

0.05

0.11

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.14

0.11

 

(v)

 

Alte valute străine

0.03

0.06

 

2

Scurte

 

 

 

(i)

 

Euro

-0.36

-0.40

 

(ii)

 

Dolari SUA

-0.25

-0.53

 

(iii)

 

Ruble ruseşti

-0.09

-0.06

 

(iv)

 

Lei româneşti

0.00

0.00

 

(v)

 

Alte valute străine

-0.02

-0.08

 

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).