Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.09.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna august 2017Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 

Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2017 (lei moldoveneşti)

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 30,862,750,430 30,269,451,660 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 30,329,659,810 29,476,248,909 97.4%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 29,232,384,781 28,390,562,606 93.8%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 12,796,119,231 12,039,612,085 39.8%
(i)   Numerar 2,878,155,821 2,742,577,089 9.1%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 7,900,555,258 7,443,920,973 24.6%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,201,109,751 1,276,331,172 4.2%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 797,455,168 557,963,164 1.8%
(v)   Valori mobiliare 18,843,233 18,819,687 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 14,004,412,628 13,875,347,505 45.8%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,548,653,630 3,503,859,162 11.6%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -1,887,438,317 -1,872,778,524 -6.2%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 770,637,609 844,522,379 2.8%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 533,090,620 793,202,750 2.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  94,389,858 117,806,827 0.4%
2 Alte active condiţionale în valută străină  438,700,762 675,395,924 2.2%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,097,275,029 1,085,686,303 3.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,182,715,759 1,173,213,784 3.9%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -94,378,387 -96,410,526 -0.3%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 8,937,657 8,883,044 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 30,618,900,244 30,160,588,171 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 30,096,385,109 29,345,942,857 97.3%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 30,096,347,501 29,345,895,326 97.3%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,283,719 1,459,946 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 0 156,412 0.0%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 9,511,523,472 8,999,956,364 29.8%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 13,997,486,067 13,776,762,892 45.7%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,606,258,359 3,584,931,807 11.9%
6 Credite primite în valută străină  2,468,663,091 2,407,801,188 8.0%
7 Ajustări -5,195,903 -5,236,651 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 516,328,696 580,063,369 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 522,515,135 814,645,314 2.7%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 94,032,721 120,979,977 0.4%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  428,482,414 693,665,337 2.3%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 37,608 47,531 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 37,608 47,531 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 292,410,022 246,634,637 100.0%
(i)   Euro 179,973,222 148,782,212 60.3%
(ii)   Dolari SUA 83,496,820 64,315,036 26.1%
(iii)   Ruble ruseşti 9,391,998 8,911,966 3.6%
(iv)   Lei româneşti 9,320,881 12,077,712 4.9%
(v)   Alte valute străine 10,227,101 12,547,711 5.1%
2 Scurte -48,559,828 -137,860,391 100.0%
(i)   Euro -8,190,144 -43,048,187 31.2%
(ii)   Dolari SUA -22,657,006 -82,385,482 59.7%
(iii)   Ruble ruseşti -9,854,173 -7,719,765 5.6%
(iv)   Lei româneşti 0 -353,240 0.3%
(v)   Alte valute străine -7,858,505 -4,353,718 3.2%
D.  Capital normativ total 10,121,530,129 10,052,416,900  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 1.78 1.48  
(ii)   Dolari SUA 0.82 0.64  
(iii)   Ruble ruseşti 0.09 0.09  
(iv)   Lei româneşti 0.09 0.12  
(v)   Alte valute străine 0.10 0.12  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.08 -0.43  
(ii)   Dolari SUA -0.22 -0.82  
(iii)   Ruble ruseşti -0.10 -0.08  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.08 -0.04  

 

Statistica


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).