Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.12.2015

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate in luna noiembrie 2015Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna noiembrie 2015 (lei moldoveneşti).

(lei moldoveneşti) Datele, inclusiv cu activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei străine
Sold Ponderea mediei lunare
 la sfîrşitul lunii      mediu lunar
A. Total active valutare (A.1+A.2+A.3) 31,455,848,328 31,491,714,635 100.0%
  Total active valutare bilanţiere  (A.1+A.3) 30,865,990,135 31,302,125,132 99.4%
A.1 Total active bilanţiere în valută straină 29,810,129,368 30,234,114,874 96.0%
  inclusiv pe categorii      
1 Disponibilităţi în valută străină 10,264,023,774 10,588,976,295 33.6%
(i)   Numerar 1,415,417,189 1,443,470,289 4.6%
(ii)   Conturi "Nostro" deschise în străinătate 6,821,413,857 7,320,294,700 23.2%
(iii)   Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate 1,133,224,772 1,226,240,151 3.9%
(iv)   Mijloace plasate şi credite overnight 868,352,120 573,884,021 1.8%
(v)   Valori mobiliare 25,615,836 25,087,134 0.1%
2 Credite acordate în valută străină 16,116,752,515 16,225,055,408 51.5%
3 Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM 3,597,700,930 3,597,385,874 11.4%
4 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -910,306,737 -884,215,122 -2.8%
5 Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4) 741,958,886 706,912,420 2.3%
A.2 Total active condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 589,858,193 189,589,504 0.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Cumpărari la operaţiuni la termen în valută străină  43,504,675 76,998,602 0.2%
2 Alte active condiţionale în valută străină  546,353,518 112,590,901 0.4%
A.3 Total active ataşate la cursul valutei străine 1,055,860,767 1,068,010,257 3.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Credite acordate ataşate 1,117,303,951 1,128,613,217 3.6%
2 Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere -73,402,865 -72,329,270 -0.2%
3 Alte active ataşate (A3-1-2) 11,959,681 11,726,311 0.0%
B. Total obligaţiuni  valutare (B.1+B.2+B.3) 31,178,521,931 31,243,230,060 100.0%
  Total obligaţiuni  valutare bilanţiere (B.1+B.3) 30,594,174,643 31,059,958,774 99.4%
B.1 Total obligaţiuni bilanţiere în valută străină 30,594,170,084 31,059,952,932 99.4%
  inclusiv pe categorii      
1 Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate 1,622,410 1,658,146 0.0%
2 Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate 82,885,000 140,207,420 0.4%
3 Conturi curente în valută străină ale clienţilor 7,572,626,854 7,765,566,710 24.9%
4 Depozite la termen în valută străină ale clienţilor 15,340,098,326 15,451,633,093 49.5%
5 Depozite diverse în valută străină ale clienţilor 3,420,670,571 3,449,083,925 11.0%
6 Credite primite în valută străină  3,579,560,714 3,672,694,686 11.7%
7 Ajustări -10,581,373 -10,790,871 0.0%
8 Alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7) 607,287,582 589,899,822 1.9%
B.2 Total obligaţiuni  condiţionale în valută străină (extrabilanţiere) 584,347,288 183,271,286 0.6%
  inclusiv pe categorii      
1 Vânzări la operaţiuni la termen în valută străină 43,743,830 76,915,061 0.3%
2 Alte obligaţiuni condiţionale în valută străină  540,603,458 106,356,226 0.3%
B.3 Total obligaţiuni  ataşate la cursul valutei străine 4,559 5,842 0.0%
  inclusiv pe categorii      
  Credite primite ataşate 0 0 0.0%
  Alte obligaţiuni ataşate 4,559 5,842 0.0%
C. Mărimea poziţiei valutare deschise       
1 Lungi 345,342,663 327,764,077 100.0%
(i)   Euro 46,597,413 114,519,722 34.9%
(ii)   Dolari SUA 265,100,745 170,594,827 52.1%
(iii)   Ruble ruseşti 6,816,979 20,094,769 6.1%
(iv)   Lei româneşti 8,657,720 5,977,943 1.8%
(v)   Alte valute străine 18,169,806 16,576,817 5.1%
2 Scurte -68,127,431 -79,561,054 100.0%
(i)   Euro -35,111,022 -35,247,290 44.3%
(ii)   Dolari SUA -18,492,587 -26,475,153 33.3%
(iii)   Ruble ruseşti -5,154,319 -7,998,621 10.1%
(iv)   Lei româneşti -300,824 -93,532 0.1%
(v)   Alte valute străine -9,068,679 -9,746,458 12.2%
D.  Capital normativ total 9,026,188,790 8,991,211,566  
E. Raportul poziţiei valutare deschise (%)      
1 Lungi      
(i)   Euro 0.52 1.27  
(ii)   Dolari SUA 2.94 1.90  
(iii)   Ruble ruseşti 0.08 0.22  
(iv)   Lei româneşti 0.10 0.07  
(v)   Alte valute străine 0.20 0.18  
2 Scurte      
(i)   Euro -0.39 -0.39  
(ii)   Dolari SUA -0.20 -0.29  
(iii)   Ruble ruseşti -0.06 -0.09  
(iv)   Lei româneşti 0.00 0.00  
(v)   Alte valute străine -0.10 -0.11  

 

Statistica

 


Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informaţia publicată conţine date agregate privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, mărimea poziţiei valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziţiei valutare deschise.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a)activele valutare bilanţiere:

 • activele bilanţiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licenţiate, mijloacele plasate şi creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanţiere în valută străină;
 • activele în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele acordate ataşate şi alte active ataşate;

b)activele condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– cumpărările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte active condiţionale în valută străină.

2) obligaţiuni valutare, care includ:

a)obligaţiunile valutare bilanţiere:

 • obligaţiunile bilanţiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienţilor, depozitele la termen ale clienţilor, depozitele diverse ale clienţilor, creditele primite, alte obligaţiuni bilanţiere în valută străină;
 • obligaţiunile în lei moldoveneşti ataşate la cursul valutei străine – creditele primite ataşate şi alte obligaţiuni ataşate.

b)obligaţiunile condiţionale în valută străină (extrabilanţiere)– vînzările la operaţiunile la termen în valută străină şi alte obligaţiuni condiţionale în valută străină.Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor şi obligaţiunilor valutare la sfîrşitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menţionate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă valabile la sfîrşitul lunii.Mărimea poziţiei valutare deschise reprezintă diferenţa dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină şi suma obligaţiunilor valutare în valuta respectivă.

Informaţia privind mărimea poziţiei valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfîrşitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacţionate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) şi pentru alte valute străine.

Raportul poziţiei valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziţiei valutare deschise şi mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziţiei valutare deschise este prezentat în procente la sfîrşitul lunii pentru valutele străine sus-menţionate.

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).